Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
tržní ekonomika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (54,48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

TRŽNÍ EKONOMIKA Rozdíly mezi plánovanou a tržní ekonomikou: Příkazová ekonomika Od roku 1989, sametová revoluceNazývá se centrálně plánovaná, protože ji zřizuje vláda pomocí centrálního plánu, který připravuje, vše je v moci státuTento způsob je umožněn tím, že všechny zdroje, firmy a obchody jsou ve vlastnictví státu, převládá tedy státní vlastnictví Tržní ekonomika Založen na soukromém vlastnictví, volná tvorba cen (každý podnikatel si určuje ceny sám)Odpověď na tři základní otázky řeší trh (co, jak, pro koho)Na otázku CO, odpovídají spotřebitelé, na otázku JAK, odpovídá konkurence, na otázku PRO KOHO, odpovídá trh výrobních faktorůTrh funguje bez jakýchkoli zásahů státu, je ovlivněna nabídkou, poptávkou a konkurencí Tvorba cen v tržní ekonomice Ceny jsou tvořeny a ovlivňovány nabídkou a poptávkouS vyšší poptávkou roste cena, s nižší poptávkou cena klesá, čím je nižší cena, tím se zvyšuje poptávkaDůležité je, aby na trhu bylo dostatek zboží za přiměřené ceny. Při nedostatku zboží cena vzrůstá, pří přebytku zboží cena klesáCena musí uhradit všechny náklady + zisk + daně. V ceně se odráží kvalita Subjekty trhu (složky) Domácnost – přicházejí na trh za účelem uspokojení svých potřeb. Chtějí si opatřit statky a služby pro svoji potřebu. Cílem je maximalizovat svůj užitek vlastníci výrobních faktorů – prodej firmám, nabízí svoji práci – mzdaFirmy – subjekty vyrábějící za účelem prodeje (prodávají statky a služby). Nakupují práci, půdu a kapitál, cílem je maximalizace ziskuStát – vstupuje na trh s cílem ovlivnit ho, usměrňovat jeho působení, odstranit negativní dopady na ekonomiku a stimulovat jeho pozitiva, určuje právní normy. Chová se jako domácnost i jako stát podle poptávky Druhy trhů Podle předmětu obchodu (podle toho s čím se obchoduje)Zboží (auto, věnec) – to, co jde na trhVýrobní faktory – trh s půdou, příroda (uhlí, ropa, zemní plyn), trh práce, trh kapitálu (prostory pro firmu)Z hlediska územního – globalizace: ubývá místního trhu, přibývá světový trhTrh místní (jarmark, krajové speciality)Trh mezinárodní – vznikl na základě rozvoje dělby práce. Trh v rámci státuTrh světový – výsledkem je mezinárodní obchod a světový trhPodle počtu zboží, které sledujemeTrh dílčí – kupuje a prodává se jediný obsah zboží (trh sýrů, kabelek)Trh agregátní – veškeré zboží (agregát = zdroj, ze kterého vybírám) Poptávka = ochota koupit určité množství zboží za určitou cenu Zákon klesající poptávky: jestliže cena roste, poptávka klesá Faktory ovlivňující poptávku Cena, kvalita, příjem, zvyky, módacena substitutu (náhražky). Cena substitutu klesá, klesne i poptávka zboží, protože vzroste poptávka substitutu Cs↓ Pz↑ → Ps↑cena komplementu – ceny související s původní věcí tvořící celek. Jestliže cena komplementu klesne, poptávka se zvýší, poptávka po komplementu jde nahoru Ck↓ P↑ → Pk↑ Druhy poptávky: Agregátní poptávka – všichni se poptávají po všech druzích zboží (celková poptávka)Dílčí poptávka – všichni e poptávají po jednom druhy zbožíIndividuální poptávka – jeden člověk se poptává po různých druzích zboží Nabídka = ochota prodat určité množství zboží za určitou cenu Zákon rostoucí poptávky – jestliže cena roste, nabídka stoupá Faktory ovlivňující nabídku CenaNáklady na výrobu (nákup) – náklady nižší, nabídka je vyšší N↓ Na↑Cena substitutu – cena substitutu jde dolů, nabídka zboží se zvýší Cs↓ Nz↑Cena komplementu – cena komplementu roste, nabídka zboží roste Ck↑ Nz↑Výrobní podmínky: počasí, povodeň – věci, které nejdou ovlivnit, nabídka jde dolů N↓ Druhy nabídky: Agregátní – všechny firmy nabízejí všechny druhy zbožíDílčí – všichni nabízejí jeden druh zbožíIndividuální – jeden člověk nabízí různé druhy zboží Graf trhu Problémy otevřenosti ekonomiky, dopady na domácí trh Příliv zahraničního zboží k nám, často cenově levné, likviduje domácí trh. Silná zahraniční konkurence (kvalita) při vývozu našich výrobků. (Čína)Konkurence – vyšší v otevřené ekonomice. Pro mě je to lepší – větší výběr, firma to má těžší, posouvá je to dopředu, jinak nestíhají Dovoz není pro naši ekonomiku pozitivní, na naše území se totiž dostávají levné výrobky například z Číny, které si pak lidé kupují spíše než drahé domácí výrobky, je-li hodnota dovozu vyšší než hodnota exportu, rozdíl tvoří úbytek na hrubém domácím produktu. Všechny vlády zemí, které mají mnohem větší dovoz než vývoz, se proto snaží tuto situaci kompenzovat. Problémy: pašování drog, cigaret, alkoholu, pracovní síla bez povolení, nelegální obchod se zbraněmi a lidmi Výhody: neomezené cestování, vývoz, práce v zahraničí, studium v zahraničí, konkurence Nevýhody: riziko, konkurence, pracovní síla Propagace výrobků a služeb je cílené oslovení kupujícího, ke kterému je směřované určité sdělení. Je jednou ze čtyř součástí marketingového mixu. Reklama: placená forma neosobní komunikace, jednosměrná komunikace prostřednictvím médiícílem je zvyšování obratu, posílit vnímání produktu a značky Podpora prodeje: technika, která stimuluje různými nástroji k uskutečnění nákupu; například soutěže, hry, akce na místě prodeje, slevové kupony, prémie a vzorky Přímý marketing: jde o marketingovou komunikaci s vybranými zákazníky s cílem vyvolat okamžitou odezvu Public relations: cílem je předat informace o organizaci a vytvořit příznivé klima, získat sympatie a podporu veřejnosti Osobní prodej: vyškolení prodejci mají ovlivnit kupujícího při jeho rozhodování, zprostředkovávat informace oběma směry, případně předvádět zboží, poskytovat servis a další služby Peníze = na kratší dobu, hotovost nebo účet Finance = nejsou jen peníze – investice, peníze na účtu SWOT analýza Metoda, jejíž pomocí je možné rozpoznat silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Jsou spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem nebo politikou. Užívá se především v marketingu. Díky tomu je možné celkově vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Vnitřní prostředí Silné stránky Moderní vybavení podnikuKvalitní produkt Slabé stránky Staré vybaveníNekvalifikovaný

Témata, do kterých materiál patří