Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vynosy, HV

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

7. Výnosy, HV

VÝNOSY

Výkony podniku oceněné v peněžních jednotkách, penězi oceněné výstupy podniku z ekonomické stránky. Nejčastější výnosy = tržby.

Členění výnosů:

 • Podle druhů:

 1. provozní – tržby za vlastní výkony a zboží, změny stavu vnitropodnikových zásoby(aktivace), tržby z prodeje NIM a HIM, tržby z prodeje materiálu, zúčtování rezerv a opravných položek – provozních výnosů

 2. finanční – tržby z prodeje CP a vkladů, finančních investic, zúčtování rezerv a opravných položek k finančním výnosům

 3. mimořádné – výnosy vzniklé v souvislosti se vznikem přebytků (pokladna, zásoby), náhrady od pojišťovny za škody.

Tyto výnosy jsou v účtové osnově ve třídě 6.

 • Podle činností a výkonů (tržby z průmyslové činnosti, nevýrobní činnosti)

 • Podle vnitropodnikových útvarů (výnosy HS, výnosy jednotlivých závodů)

Zvyšování výnosů

 • zvyšováním výkonů (výrobou a prodejem většího množství výrobků nebo prodejem většího objemu služeb)

 • zvyšováním cen výkonů (v tržní ekonomice však podnik nemůže ceny zvyšovat podle svého přání, neboť konkurence, která ovlivňuje poptávku, nutí prodávat za ceny úměrné užitečnosti výrobků a služeb)

 • snižováním nákladů (materiálových N, mzdových N)

 • zvyšováním ostatních výnosů (jedná se o V finanční a mimořádné, z finančních V může jít např.: o výnosy z prodeje CP)

 • kombinací předchozích případů

Plánování a kontrola výnosů

Plánování vychází z objemu výroby (odbyt, plán výroby, bilance výroby) a cen.

Pro jednotlivé vnitropodnikové útvary se zjišťují z rozpočetnictví.

Plánování výnosů je zahrnuto v souhrnném finančním plánu podniku v částech:

 • odbyt a tržby (průzkum trhu, ceny, výše tržeb, horní – dolní mez)

Výsledky hospodaření (výše HV).

Kontrola výnosů: podle účetnictví (6. tř.), účtujeme podle PPD.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Výsledek činnosti podniku z ekonomické stránky, ukazatel úrovně hospodaření podniku.

Dosažení zisku = cíl podnikatele.

zisk = finanční zdroj podniku

Při zjišťování HV v podniku, rozlišujeme tyto složky HV:

 • provozní HV (porovnání)

 • z finanční činnosti HV z běžné činnosti

 • mimořádné

Z takto upravených HV se stanoví základ pro výpočet DZP z běžné a mimořádné činnosti.

HV před zdaněním – hrubý

HV po zdanění – čistý (disperibilní HV)

HV může mít podobu:

 • zisku V>N

 • ztráty N<V (nejdéle 7 let ztráty)

 • V=N při výpočtu BZ

Funkce zisku

 1. Kriteriární – ukazatel hospodaření podniku

 2. Rozdělovací – zisk se rozděluje mezi podnik a stát

 3. Stimulační – zaměstnanci jsou zainteresování na výši HV (podíly na HV)

  • co nejvyšší zisk zajímá vlastníka (akcionáře)

 4. Rozvojová – použití zisku na nákup nové technologie, zařízení

Ztráta

 1. Předpokládaná – při zahájení podnikání, při velkých strukturálních změnách v podniku, např.: změna výrobního programu

 2. Neplánovaná – špatný odhad tržní situace v důsledku nezaplacení dodávek odběrateli, druhotná platební neschopnost, ---- špatné hospodaření.

Témata, do kterých materiál patří