Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
13 - Skladování

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,08 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Skladování musí odpovídat předepsaným technickým podmínkám, aby nedocházelo ke zkažení potravin, znehodnocení, porušení účel skladování – postarat se o zásoby před tím, než jdou do výroby Dohoda o odpovědnosti za svěřený majetek zaměstnanec, který odpovídá za správnost a nezávadnost zásob – přejímka zboží od dodavatele, schodek u svěřených peněz, cenin – schodek musí uhradit v plné výši Doklady při skladování dodací list – vystavuje dodavatel faktura – slouží pro úhradu závazku a jako podklad pro zaúčtování přejímka – doklad vystavený ve skladu odběratele skladní karta – slouží pro evidenci pohybu zásob žádanka – na jejím základě→výdejka – výdej ze skladu do výroby převodka – převod zásob ze skladu do skladu v rámci jednoho podniku kniha došlých faktur – evidence sloužící v účtárně k přehledu o vzniklých závazcích firma a o datu a způsobu úhrady Přejímka = přijetí zboží, kdy provádíme kontrolu zboží 1) kvalitativní kontrola – kontrola kvality, provádí se pomocí smyslů (chuť, hmat, čich, sluch) a) namátková – jen z několika vybraných druhů, zkoumá kvalitu b) 100 % kontrola zboží – když kvalita nesouhlasí, musíme provést kontrolu u každého druhu zboží 2) kvantitativní – na základě dodacího listu nebo faktury, přepočítáním, přeměřením 3) sortimentní – kontrola skladby dodávky v barvách, velikosti, kvalitě, někdy se zboží kompletuje / sestavuje – např. elektronika Obaly Druhy: vratný – obal lze použít opakovaně (zálohované lahve, palety, sudy, …) nevratný – po použití se stává odpadem Význam:slouží k ochraně výrobků manipulaci s ním přepravě poskytuje informace o daném zboží – jak skladovat, hmotnost, … Oceňování zásob při vyskladňování průměrem– sečtu všechny ceny, které u materiálu mám a vyskladňuji za průměrnou cenu FIFO– první dovnitř, první ven Inventarizace a manko inventarizace = kontrola toho, jak firma hospodaří provádí ji inventarizační komise – má minimálně 3 členy, jedním z nich je skladník řádná inventarizace – povinná 1x ročně v každé firmě v zákoně o účetnictví mimořádná inventarizace – při podezření ze ztráty výměna zaměstnance předání směny Postup: 1) inventura – kontrola skutečného stavu majetku 2) porovnání se stavem v dokladech manko = skutečnost< než stav dokladový přebytek = skutečnost > než stav dokladový shoda = skutečnost rovna stavu v dokladech 3) řešení problému v normě – zaplaceno z tržeb není způsobeno chybou zaměstnance počítá se z objemu výdaje suroviny či zboží nad normu – zodpovědnost nese odpovědná osoba, která musí zaměstnavateli tento rozdíl zaplatit většinou se strhává ze mzdy zaviněné – hradí daný zaměstnanec nezaviněné – hrazené z tržeb 4) sepsání protokolu o inventarizaci – průběh a výsledky Přirozený úbytek = seschnutí, rozsypání, odpaření, …

Témata, do kterých materiál patří