Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
20. Zdroje financování podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,9 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Zdroje financování podniku Členění zdrojů Vlastní zdroje Cizí zdrojeKrátkodobé Dlouhodobé Charakteristika jednotlivých zdrojů Vlastní zdroje Základníkapitál – vklad vlastníků – peněžní, nepeněžní (auto, pozemek) – minimální kapitál – s. r. o. 1 Kč a. s. 2 000 000 Kč družstva 50 000 Kč Zisk Odpisy – nejsou výdajem, ale jsou nákladem snižují základ daně Ostatní – například prostředky získané odprodejem získaného majetku Cizí zdrojeKrátkodobé (do 1 roku) Závazky (dodavatelé, zaměstnanci, stát) – vůči státu – finanční úřad instituce ZP instituce ČSSZ Krátkodobé bankovní úvěry (mzdy, oběžný majetek) Rezervy povinné, dané státem dobrovolné Kontokorentní úvěr– dočasně mohu mít větší výdaje, než příjmy podmínkou je mít u dané banky bankovní účet Revolvingový úvěr– banka má pro klienta neustále připravený určitý limit, ze kterého může klient kdykoliv čerpat není spojitost s bankovním účtem, jako u kontokorentního úvěru Lombardní úvěr– na zástavu movitých věcí např.: auto, stroje, vybavení, zboží, cenné papíry, sbírky, … Eskontní úvěr– směnka = krátkodobý cizí papír, na kterém stojí, komu a kolik dlužím a kdy to vrátím. Na základě postoupení / prodeje směnky Dlouhodobé úvěry Hypotéka– zástavní právo uvedené v katastru nemovitostí (ručí se nemovitostí) Americká hypotéka– pro ty, co nemovitost mají, ale potřebují peníze na něco jiného→ ručí nemovitostí má vyšší úroky Leasing: Finanční leasing– dlouhodobý pronájem, nájemce se stává vlastníkem až po splacení, servis hradí nájemce Operativní leasing– čistý pronájem, nikdy se nájemce nestane vlastníkem, servis hradí leasingová společnost Zpětný pronájem– majitel věci odprodá leasingové společnosti a ihned si ho zpětně pronajme → má majetek i peníze Použití zdrojů podle druhu Krátkodobé – mzdy dodavatelé Dlouhodobé – modernizace firmy Věcné – stroje půda Druhy úvěrů Krátkodobé – úvěry do 1 roku eskontní, kontokorentní, lombardní a revolvingový úvěr Dlouhodobé – úvěry nad 1 rok hypoteční úvěr a leasing Úvěrové smlouvy smlouva mezi bankou a zákazníkem nebo zákazníkem a nebankovní úvěrovou společností probíhá formou financování půjčky nebo hypotéky obsahuje –ujednání o veškerých právech a povinnostech smluvních stran stanovuje hodnotu věru datum a způsob čerpání úrokovou sazbu výše a termíny splátek úroku a jistiny definuje zajištění Úrokování jednoduché – úrokovací doba je menší nebo = období počítá se z počáteční jistiny úrok se nemění složené– úrokovací doba je větší než období půjčeno na delší dobu, než jsou písmenka (p.a., p.q., …) kombinované Běžný účet Zřízení běžného účtu vyberu si banku (podle poplatků, služeb, …)poradím se s poradcem jaký účet pro mě bude nejvhodnějšívyplním osobní údaje (podle občanky)přečtu si smlouvupodpisový vzor (k identifikaci osoby)minimálně 2 originály smlouvy Rozvaha viz. účetnictví

Témata, do kterých materiál patří