Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4. Národní hospodářství, ukazatelé NH

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (42,64 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

4. Národní hospodářství, ukazatelé NH = jedná se o hospodaření celého státu (ekonomika celého státu) Hospodaření všech ekonomických subjektů a to jsou: podniky domácnosti a stát Oblasti hlavní činnosti VýrobaDobývání nerostných surovinZpracovatelský průmyslStavebnictvíObchodObchodSlužbyPohostinstvíDopravaPošty, telekomunikaceVeřejná správaVeřejná správaObranaSociální, školství, zdravotnictví Odvětví: je tvořeno podniky, které vykonávají stejnou nebo podobnou činnost (odvětví dobývání nerostných surovin tvoří podniky s těžbou černého uhlí, hnědého uhlí a plynu…) Sektory Primární – těžba nerostných surovin, lesní a vodní hospodářství, zemědělstvíSekundární – stavebnictví, zpracovatelský průmyslTerciární – službyKvartérní – věda a výzkum Řízení národního hospodářství Národní hospodářství řídí:Vláda – tvořena jednotlivými ministryParlament – schvaluje zákonyKrajské úřady – (hejtmani), se zabývají jednotlivými krajiČNB – určuje, jaké budou sazby, kurzy Ukazatele NH Hrubý domácí produkt (HDP) – vyjadřuje veškerou finální produkci statků a služeb v dané zemi za určité časové období (rok, čtvrtletí) Měření HDP: Český statistický úřad (ČSÚ)Výdajová metoda – jedná se o součet výdajů všech ekonomických subjektů (podniky, domácnosti, stát) za statky a služby v daném období C – výdaje na nákupy statků a služeb domácností I – nákupy statků a služeb podniky (=investice) G – státní nákupy X – čistý export (export – import) Ukazatel se vyjadřuje v tržních cenách Příjmová metoda – součet všech příjmů jednotlivých ekonomických subjektů, které poskytují výrobní faktory (VK – půda, práce, kapitál) Kapitál: peníze, které chtějí podniky investovat Podniky – zisky Domácnosti – mzdy Vlastníci půdy – renty Amortizace (opotřebení) – odpisy Čisté úroky – (= úroky přijaté – úroky vyplacené) Nepřímé daně – DPH a spotřební daň navyšují tržní ceny statků a služeb Hrubý národní produkt (HNP) Veškerá finální produkce statků a služeb vyrobena výrobními faktory ve vlastnictví občanů dané země, nejen doma, ale i v zahraničíVšechno, co vyrobily české firmy doma i v zahraničíNapř.: ŠKODA auto – produkce je zahrnuta v HDP v ČR, ale do HNP Německa Míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost: vzniká, jestliže lidé nemají práci Trh práce: nabídka práce se setkává s poptávkou po práci Y cena práce (mzdy) X množství práce v h Nabídka – domácnosti Poptávka – podniky Obyvatelstvo se člení na a) ekonomicky aktivní – jsou lidé, kteří pracují a nezaměstnaní, kteří si hledají práci (jsou evidováni na úřadu práce) - úřad práce zprostředkovává zaplacení zdravotního pojištění ze státních prostředků b) ekonomicky neaktivní – jsou lidé, kteří nepracují a práci nehledají (ženy v domácnosti, mladiství, nemocní …) Členění nezaměstnanosti Dobrovolná nezaměstnanost – je způsobena tím, že lidé, kteří práci nemají jí ani nehledají, neboť jsou ekonomicky zajištěni nebo upřednostňují volný čas (ženy v domácnosti …)Nedobrovolná nezaměstnanost – vzniká, jestliže lidé, kteří hledají práci, nenajdou pracovní uplatnění Typy nezaměstnanosti Frikční – krátkodobá nezaměstnanost způsobená přecházením zaměstnance na jiné pracovní místoSezónní – vzniká v některých odvětvích, jako je zemědělství, kominictví, stavebnictvíStrukturální – vzniká v důsledku změn ve struktuře NH (útlum hornictví, těžkého průmyslu …)Cyklická – souvisí s hospodářským cyklem a vzniká v období recese, kdy HDP klesá, podniky snižují produkci a propouštějí zaměstnance Y HDP recese expanze X čas 3. Inflace Inflace: růst cenové hladiny (rostou ceny statků a služeb); důsledkem je znehodnocování domácí měnyDeflace: pokles cenové hladiny Typy inflace Mírná: míra inflace je menší než 10 %Pádivá: míra inflace je větší než 10 % až do 1000 %Hyperinflace: míra inflace je větší než 1000 % - peníze přestávají plnit svou funkci Důsledky inflace Působí na znehodnocování domácí měnyPostihuje věřitele, ale nepostihuje dlužníkyV období inflace spotřebitelé nakupují základní statky a služby (potraviny), nabídka ostatních produktů klesá, podniky mohou zaniknout Měření inflace Pomocí indexu spotřebitelských cen – vyjadřuje změnu výdajů typické domácnosti na nákup statků a služeb za určité období proti výchozímu období (cca 770 položek) MÍRA INFLACE (ukazatel NH) 4. Platební bilance Přehled devizových příjmů a devizových výdajů za určité období PLATEBNÍ BILANCE JE TVOŘENA: Běžným účtem, který zahrnuje obchodní bilanci (příjmy z vývozu a výdaje dovozu)Finanční účet se týká zahraničního kapitálu (Hyundai)Změny devizových rezerv – zásoby zlata a cizí měny a u centrální banky Státní rozpočet PŘÍJMY VÝDAJE Daně Nákupy Přímé Armáda Z příjmů Školství Silniční daň Zdravotnictví Daň z nabití nemovitosti Soudy Nepřímé Policie DPH Transféry Spotřební daň Důchody Cla Nemocniční dávky a podpory v nezaměstnanosti Sociální poj (6,5 %, 25 %) P V

Témata, do kterých materiál patří