Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Finanční činnost podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (97,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

FINANČNÍ ČINNOST PODNIKU Podnik Celek, kde se vstupy mění na výstupyVstupy = suroviny, materiál, práce, strojeVýstupy = statky, službyVstupy PODNIK výstupyNáklady = spotřebované vstupy v korunáchVýnosy = vyprodukované a prodané výstupy v korunáchTržby = výnosy vztahující se k prodaným výkonům NÁKLADY Vstupy do výrobyDaňově uznatelné náklady Náklady, které byly prokazatelně vynaloženy na zabezpečení provozu firmy, na výplatu mezd a další výdaje související s provozem a činností firmy Nákup materiálu a surovin pro výrobu, vyplácené mzdy Dosažení, zajištění a udržení příjmu (DOZAU)Při činnosti Se majetek spotřebuje (oběžný) Se majetek opotřebuje (dlouhodobý) Nakupují se služby Vznikají závazky vůči zaměstnancům Členění nákladů Podle druhů (druhové členění)Provozní Vztahují se k provozní činnosti Spotřeba materiálu, energie, mzdy, odpisyFinanční Vztahují se k finanční činnosti Úroky, pojistné, poplatky za vedení účtuMimořádné Vztahují se k mimořádné činnosti Podle vztahu k finálním výkonům (kalkulační)Přímé Jednicové (mzdy, materiál) Dají se zjistit přímo na daný výrobek, službuNepřímé Režijní Nelze je přesně stanovit Podle vztahu a závislosti na objemu výrobyFixní Nezávisí na objemu produkce Musí se splatit, i když se nevyrábí (neměnné) Nájemné, úroky …Variabilní Mění se s objemem produkce Spotřeba materiálu, mzdy výborných pracovníkůCelkové náklady = fixní + variabilní náklady Fixní náklady Náklady Objem produkce Variabilní náklady Náklady Objem produkce Celkové náklady Náklady Objem produkce VÝNOSY Spotřebovaný vstup v korunáchProvozní Tržby z prodeje výrobků a služeb, materiáluFinanční Přijaté úroky, tržby z prodeje cenných papírůMimořádné Přebytek zásob a peněz, náhrady od pojišťovnyCelkové tržby = cena za 1 výkon*množství prodaných výkonů Příklad Truhlář zhotoví 10 stolů, cena stolu je 25 300 Kč, obdržel 17000 Kč od pojišťovny za krádeže. 25300*10 = 253 000 Kč -> 253000+17000 = 270 000 Kč Hospodářský výsledek Rozdíl mezi výnosy a náklady Zisk = výnosy > náklady Ztráta = výnosy < náklady Provozní = p. výnosy – p. náklady Finanční = f. výnosy – f. náklady Mimořádné = m. výnosy – m. náklady Hrubý HV – daň z příjmu = čistý HV Výdělek firmy, který pokryje jen náklady a nemá žádný zisk ani ztrátu = BOD ZVRATU BZ (q) = FN/PC – VN/j BZ = FN + zisk/PC – VN/j Příklad Přenocování 600 Kč, FN 7mil, VN/j 210 Kč BZ = 7 mil/ (600-210) = 17 949 Přenocování Příklad FN 230 tis Kč, VN/j 5300 Kč, BZ 40 zájezdů, zisk 35 tis Kč PC = (230000+35000/40) – 5300 = 11925 Kč Zdroje financování Kde podnikatel získá zdrojeVlastní a cizí zdroje Vlastní zdroje Základní kapitál Peníze, majetekZisk (zisk po zdanění) Podíl na zisku, fondy, nerozdělený ziskOstatní Prodej nepotřebných zásob, strojů, budov Cizí zdroje KrátkodobéSplatnost do 1 rokuZávazky (vůči dodavatelům, státu, zaměstnancům)Úvěry (od banky nebo dodavatele)DlouhodobéSplatnost nad rok a víceBankovní úvěry, finanční leasing, rezervy Bankovní úvěry KrátkodobéKontokorentní Na svém běžném účtu muže jít firma do krátkodobě do mínusu Do stanoveného limitu bez schválení Eskontní, směnečný Eskont cizí směnky bankou Lombardní Revolvingový Banka na základě smlouvy po určitou dobu vyčerpaný a splacený úvěr do sjednané výše doplňuje Vyšší úroky Středně dobé a dlouhodobéLombardní Revolvingový Banka na základě smlouvy po určitou dobu vyčerpaný a splacený úvěr do sjednané výše doplňuje Hypoteční Úvěr krytý hypotékou (zástava nemovitosti) Americká hypotéka (úvěr zajištěn zástavou nemovitosti, nemá však účelová charakter) Nebankovní úvěry Půjčka u jiné firmy (ne u banky)Vyšší úroky a tvrdší podmínky Dotace a dary Zdroj okrajový Emise cenných papírů (směnky, dluhopisy, obligace) Směnka Její vydání bývá krátkodobým zdrojem (typická doba splatnosti do 1 roku) Cenný papír, ve kterém se eminent (výdejce) osobně uvedený ve směnce zavazuje, že jí v určitou dobu zaplatí směnečnou sumu Obligace (dluhopis) Vydání obligace bývá zdrojem dlouhodobým Cenný papír, ve kterém se vyjadřuje dluh eminenta (výdejce) vůči každému vlastníkovi tohoto papíru Může vydávat stát, banka, podnik Do uplynutí doby se proplácí úrok zpět Leasing Operativní Zapůjčení dlouhodobého majetku (movitostí) Finanční Pronájem dlouhodobého majetku Splácení, po ukončení splátek se stává majetkem firmy Faktoring, forfaiting Faktoring = odkup krátkodobých pohledávekForfaiting = odkup dlouhodobých pohledávek Splatnost Úhrada dlužníkem – firma B zaplatí firmě C 100 tis. Vznik pohledávky Vystavení faktury A v hodnotě 100 tis. Podstoupení pohledávky Firma A předá pohledávku firmě C za 70 tis. Kalkulace zájezdu Stanovení vlastních nákladů a ceny na jednoho účastníka zájezduPředběžná kalkulace je stanovení předpokládaných nákladů a ceny předemVýsledná kalkulace se tvoří po uskutečnění zájezdu, stanovení přesných nákladů a cen dle skutečnosti Nepřímé náklady Náklady společné, které musí být vynaložené bez ohledu na t kolik osob jede Doprava, průvodce, akce za pevné ceny, DPH, pojištění CK, ubytování a strava za řidiče Musí se uhradit i v případě, že nejedou všichni účastníci Kalkulace cen dopravy Počítá se riziko neobsazenosti – max. 20 % z kapacity dopravního prostředku Připočítává se parkovné, silniční a ostatní poplatky související s přepravou Vychází se z počtu ujetých km + přístavné km z garáže Přičítá se i čekací doba Sazby za km a čekací doby se sjednávají s dopravcem Kalkulace cen průvodce Smluvní odměna Počítá se i čas na přípravu a vyúčtování akce Zahrnuje se i ubytování a stravování průvodce Vstupné do objektů (pro průvodce většinou zdarma) Přímé náklady Stanoví se přímo na 1 účastníka Ubytování, stravování, vstupné do objektů, pojištění, přirážka 15–30 % (pokrývá režijní náklady CK, zisk) Příklad Tuzemská CK (plátce DHP) prodává 3denní autobusový tuzemský zájezd. Dopravu zajišťuje přepravce, též plátce DHP. Autobus pro 45 osob 1 km za 25 Kč, čekání 1 hodina za 80 Kč, polopenze (snídaně za 70 Kč, večeře za 150 Kč), vstupné na bazén 400 Kč/osoba, posezení ve vinném sklípku 250 Kč, průvodce 500 Kč/den, ubytování 350 Kč

Témata, do kterých materiál patří