Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Literatura maturita

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,09 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ANTIKA ♦♦♦♦ Ovlivnila vědu, filosofii, literaturu, výtvarné umění a stala se základem evropské vzdělanosti ♦ 1.) 2.)♦♦ Úsilí o všestranný rozvoj člověka= KALOKAGHATIE (Řekové) soulad tělesné krásy a dobrých vlastností, uplatňováno ve výchově u privilegovaných tříd (nejbohatší společnost) STŘEDOVĚK ♦♦ Raný středověkVyspělý středověk♦♦ Vznikají alegorická díla ♦ → Legenda aurea (= Zlatá legenda) – sbírka legend, vznikla v Itálii ve 13. století ♦ Objevuje se řada nových žánrů:♦♦ Líčí hrdinské činy křesťanských rytířů RENESANCE A HUMANISMUS ♦♦♦♦ jednalo se o obrácení zájmu od Boha k člověku samému Základní rysy humanismu Humanismus ♦ z lat.slova humanus = ♦ H ♦ Zdůrazňoval moc a sílu lidského rozumu v poznávání okolního světa – ♦ ♦ Základní myšlenkou byla „ad fontes“ Alžbětínské drama ♦ ♦ ♦ BAROKO ● příčiny nástupu baroka: ● Rysy baroka v architektuře a hudbě: ● Hudba ● Znaky literatury : KLASICISMUS A OSVÍCENSTVÍ KLASICISMUS ● Charakteristika ● vychází z teorie racionalismu ● Klasicistní drama ● Lit.druhy: OSVÍCENSTVÍ ● rozvoj prózy a dobrodružných románů PREROMANTISMUS A ROMANTISMUSPREROMANTISMUS ● přechod mezi klasicismem a romantismem ⇒ ● Vzor Český preromantismus: ● Důraz na cit⇒ (Rukopis královédvorský, Rukopis zelenohorský, F.L.Čelakovský, J.Kollár) ● Rozpětí citu ● V důsledku slabosti české buržoazie nemožnost sny realizovat, proto buď nadměrný entuziasmus nebo naopak elegismus (J.Kollár) ● Úsilí o rozvoj národního jazyka (zvláště básnického a odborného – J.Jungmann)ROMANTISMUS ● Autoři ● Romantické prvky: ● Historický románZákladní rysy: romantický hrdina:láskasilná subjektivnost díladělení romant. = a) revolučn b) konzervativní REALISMUS A NATURALISMUS REALISMUS ● Z latinského realis = věcný, skutečný života Kritický realismus: NATURALISMUS ● Přírodní zákony mechanicky aplikují na lidskou společnost MODERNA (SYMBOLISMUS, IMPRESIONISMUS, DEKADENCE)● ZnakyImpresionismus → básně – lyrika, silná procítěnost (Sova, Verlain, Šrámeksymbolismus → inspirace E.A.Poem a jeho básní → → básně – zvukomalba (až hudební) X volný verš (Březinadekadence MODERNISMUS A AVANTGARDA(EXPRES,DADA,POE,SURR, FUTU)● expresionismus● dadaismus ● surrealismus = vznikl z iniciativy T. Tzary a A. Bretona (Tzara chtěl dále pokračovat ve stříhání novin do klobouku, ale Breton chtěl směr dále rozvíjet => → nevědomí ovlivňuje naše chování (Freud) → automatický text (automatické psaní) → slovo surrealismus – poprvé použito Apollinairem ve hře ● futurismus → 1908 – Itálie – manifest futurismu (autorem Filippo Thomaso Marinetti → futurismus se postavil proti tradici a minulosti v umění – rým, rytmus, syntaktická stavba → směr provádí syntaktickou destrukci věty → vytváří tzv.„teorii osvobozených slov“→ futurismus využívá kakofonie ● poetismus → Témata: lidové zábavy → myšlenková asociace → Zakladatelé: Karla Teigeho a Vítězslava Nezvala – Manifest poetismuEXISTENCIONALISMUS ● Literární směr (30.-60. let 20. století),vychází z filosofie existencialismu ● Chápe člověka● Hrdina (jeho vlastnosti jsou předem dané, předurčují děj):● Forma ⇒ ⇒ mívá spíše formu esejeSOCIALISTICKÝ REALISMUS 1) Budovatelská poezieMAGICKÝ REALISMUS ● čerpá z lidové tvorby ● spisovatelé ● často citována poezieABSURDNÍ DRAMA ● CÍL ● základem je nic neříkající dialog ● principem kruhovitostiPOSTMODERNISMUS ● charakteristické rysy napsal jiný), cituje z jiných slavných děl

Témata, do kterých materiál patří