Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Patrick Ryan Jak jsem vyhrál válku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24.24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Jak jsem vyhrál válku

Patrick Ryan:

  • 1916 – 1989

  • ve 2. sv. v. sloužil v Britské armádě, zúčastnil se akcí v Severní Africe, Itálii a Řecku

  • v 60. letech – humoristický a satirický časopis Punch

  • přispíval do časopisů jako – Playboy a Holiday

  • díla: Jak jsem vyhrál válku, Můj přátel, How I become Yorkshireman

Motiv:

vyprávění z druhé světové války

příběhy poručíka Ernesta Goodbodyho

téma – nesmyslnost války, Goodbodyho kariéra ve vojně, zesměšňování, satira, nadsázka

různé příběhy, které Goodbody prožívá sám a i se svojí 12 četou

Prostředí:

2. světová válka, Afrika, Itálie, Francie,

Postavy:

Ernest Goodbody – naivní poručík, vyprávěč, čestný muž, zodpovědný, přátelský, chytrý, puntičkář

Jazyk:

spisovný jazyk, místy nespisovná slova – vočima, vokno, vohrada apod..

vojenský slang – skopčáci, mezkům

němčina, italština, neutrálně zabarvená slova, zabarvená slova – němčouři

vyprávění, popis, charakteristika

monology, dialogy, přímá, nepřímá řeč

využívá souvětí, tázacích, zvolacích a rozkazovacích vět

přirovnáváno ke Švejkovi

Kompozice:

jedná se o humorný, válečný román rozdělení do několika kapitol

psáno chronologicky s občasnou retrospektivou

ich-forma, používá zvláště ironii a sarkasmus, zvláště na vyjádření nesouhlasu s rozkazy

Děj:

Dějová linka začíná vyloděním v severní Africe (Alžírsko), kde se Ernest Goodbody dostane dál od své čety a omylem je zaveden do bordelu. Tam vzpomíná, jak se sem dostal:

Ernest Goodbody, účetní ve firmě Cawberry & spol., je stejně jako mnoho jiných mužů odveden, aby sloužil vlasti. Nejraději by byl v rozvědce, je ale přidělen k motorizované pěchotě. Jeho první misí je mít hlídku, kde vyslechne hádku dvou poddůstojníků o tom, jestli jsou lepší civilní věci, nebo erární. K té je posléze přizván jako nezákonný arbitr, to když po něm poddůstojníci žádají, aby flákl o zem jejich protézami, aby se zjistilo, která víc vydrží. Ernest rozbije obě, pročež dostane týdenní odloučení od roty jako trest.

Jelikož má Ernest takový zajímavý styl chůze, který se zcela vymyká představám velení, je převelen do kanceláří, kde opisuje výdejky žoldu, přičemž si všimne pár nesrovnalostí v papírech, jež by mohly znamenat defraudaci (= zpronevěru). To samé se mu povede ve skladě surovin, tak ho radši převelí na důstojnický kurs, kterým s menšími obtížemi projde.

Ernest Goodbody je od nynějška velitelem 12. čety 4. pluku. Krátce po nástupu se díky nelogickým řádům v anglické armádě dostane nezkušený nováček Goodbody do pozice důstojníka a vede svou 12 četu válkou. Všechny příhody líčí naprosto vážně, ale z reakcí vojáků je vidět, že je všem jen pro legraci. Využívají jeho nezkušenosti a důvěry a dělají si co chtějí, díky čemu většinou přežívají, protože poručník je pohromou. Goodbady je totiž pro válku naprostou nepoužitelný, dělá špatná rozhodnutí, špatně si vykládá rozkazy, přesto však vždy všechno obrátí ve svůj prospěch a nadřízenými je

Témata, do kterých materiál patří