Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Patrick Ryan Jak jsem vyhrál válku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ého železa dva metry pod hladinu, a když jsem se vynořil, odnesl mě už proud na deset metrů od mého mužstva. Nad hladinou se táhla mlha, ale dosud jsem rozeznával obrys vzpínajícího se člunu a slyšel jsem šílený řev motorů V úryvku jsou popisovány okolnosti, které panují na lodi hlavní postavy těsně před vyloděním. Hlavní postava používá realistický popis situace. V textu je použit vojenský slang: Konečně máme příležitost pořádně to skopčákům natřít. Dále je použita přímá řeč. Pád hlavní postavy do moře ukazuje její nešikovnost-přirovnání ke Švejkovy. Anglický Švejk. Úryvek 2. Když mě vlny odnesly o kus dál, dotkl jsem se nohama písku, takže jsem se mohl postavit a vzepřít se proudu. Zapískal jsem na píšťalku a rukou položenou na temeno hlavy dal signál předepsaný Rukovětí pro výcvik pěchoty. "Ke mně!" zařval jsem. "Ke mně! Dvanáctá četo Čtvrtého mušketýrského, na můj povel ke mně!" Třikrát jsem ten povel opakoval, ale nikdo se neukázal, aby vyhledal svého velitele. Zpočátku jsem to nemohl pochopit. U svých vojáků jsem byl nepochybně oblíben. Patřičnému zacházení s mužstvem jsem věnoval neutuchající zájem. Podrobně jsem jim každému radil v jejich manželských problémech, přiměl jsem je k povinnému spoření, aby si ukládali rozumnou část žoldu, a nikdy jsem při cvičeních nejedl dřív, než se nasytili oni. Někdy snědli všechno a na mne nezbylo nic. Seržant Transom, třebaže podle všeobecného názoru neměl dost představivosti, patřil k nejoddanějším poddůstojníkům a prožili jsme spolu už drahnou dobu. Když se mi záď plavidla vzdalovala z dohledu, uvědomil jsem si, že o mém opuštění rozhodlo válečné námořnictvo. Plavidlo narazilo na překážky pod vodou a muselo si najít jinou přístupovou trasu. Moji chlapci by mě vylovili, kdyby mohli. Ale velení bylo v rukou námořníků. A v dobrých rukou, jak bylo vidět na tom námořním podporučíkovi. Když jsem s ním probíral podrobnosti svého programu pro vylodění na pláži, projevil na netrénovaného námořního důstojníka překvapivě inteligentní porozumění pro armádní problémy, a já mu to také řekl. Z úryvku je patrná hloupost a naivita hlavní postavy. Hl. postava si myslí, že ho jeho četa ponechává na moři samotného omylem. A má mylný dojem, že ho jeho muži mají rádi za rady, které jim poskytoval. Realita je však úplně jiná. Úryvek 3 Dával jsem si záležet na tom, abych při každé lekci položil alespoň jednu otázku. Ukazuje to instruktorovi, že se horlivě zajímáte o věc. "Prosím, pane," zeptal jsem se, "to se Afgánci přidali k Hitlerovi?" "Ne, nepřidali. Na to jsou zatraceně moc lstiví." "A budeme tedy proti nim v téhle válce bojovat, pane?" "Ovšemže, mládenče. Britská armáda vždycky bojuje proti Afgáncům." "Kvůli čemu, pane?" "Kvůli čemu? ... Ehm ... kvůli všemu možnému. Na severozápadní hranici je pořád neklid. Armáda má bojovat, chlapče, a ne se kruci pořád ptát proč, proč, proč!" "Promiňte, pane. Jenom mě zajímalo, proč pořád proti Afgáncům." "Protože Afgánci, mládenče, jsou zrovna jako vy. Nikdy nedají pokoj, krucinál. Jak se jmenujete?" Zapsal si moje jméno do černého notýsku a mumlal si pod kníry, že v té poslední várce je jaksepatří bláto. V úryvku je vidět až přílišně pečlivý přístup hl. postavy k povinnostem, který mu přivodí více nepříjemností než užitku. Úryvek 4 Mých devět podřízených se potácelo pod nákladem, a dřív než uplynula hodina, uvědomil jsem si, že jejich morálka povážlivě klesá. Jako velitel jsem měl povinnost pozvednout jim ducha. "Vydržte, chlapci!" zvolal jsem. "Už to nemáme daleko. Co abychom si zazpívali na kuráž? Hezky s citem Deset zelených lahví!" "Jestli někdo pípne," řekl lord George Huby , "rozbiju mu těmihle minami palici." Dal jsem se do zpěvu sám a jsem si jist, že můj elán by byl strhl ostatní, kdyby lord George právě v okamžiku, kdy jsem se dostal ke čtvrté zelené láhvi pověšené na stěně, s rozmachem hodil truhlík s municí a zasáhl mě do kříže. Uklouzl jsem tím nárazem, když jsem se posadil do bláta, vyletěl mi z rukou kompas a zapadl do hustého rákosí. Vyprostil jsem se z lepkavého bahna. Nadešel mi okamžik zkoušky. Musel jsem projevit velitelskou rozhodnost, a to ihned. Kdybych tu nekázeň přešel bez povšimnutí, mohlo se mi celé družstvo rozpadnout v nespořádanou bandu. "Osmnácté družstvo!" zavelel jsem. "Stát! Kadete Huby, hodil jste po mně ten truhlík vy?" Jeho lordstvo sedělo na balvanu v dešti. "Mám toho právě tak po krk," prohlásil. "Dvě hodiny se za tebou brodíme po kolena v bahně a nejsme dál ani o půl kilometru." "Kadete Huby," rozkázal jsem mu zostra. "Seberte si své miny a zapadněte do řady!" "Vem, Jeníčku, vem flintičku!" zaopičil se Brechin, "Já už zapad, kamaráde," odpověděl lord George. "Už třikrát, sakra. Až po pás." "Odmítáte splnit rozkaz velitele svého družstva?" zeptal jsem se klidně. "Mám tě jako velitele družstva plný zuby, Fujtablíku. Chceš nás všechny leda utopit." "Tohle je vzpoura!" prohlásil jsem. "Bože můj! Pane Kristiáne," zazpíval Brechin. "Tohle je vzpoura! Uvidím vás viset na nejvyšším ráhně!" "Kadete Huby," řekl jsem. "Uvaluji na vás vazbu pro vzpouru, poněvadž jste odmítl splnit zákonný rozkaz velitele družstva." Advokát Cromer se vynořil ze tmy. "Vazbu, tak? A jakou vazbu?" "Tuhou vazbu!" "Tuhou vazbu? Tak to ho musí eskortovat stráž. Řády a předpisy stanoví, že důstojník v tuhé vazbě musí být stále pod dohledem důstojníka odpovídající hodnosti." "Tak dobrá. Budete ho eskortovat vy." V úryvku je vidět doslovné plnění předpisů vyčtených z příruček, viz. Zvednutí morálky družstva. Hlavní postava je nerespektována svými podřízenými, kvůli svému doslovnému plnění úkolů. Úryvek 5 Major Arkdust sáhl Němci na kudrnaté černé vlasy a odchlípil mu víčko. Potom mu obrátil

Témata, do kterých materiál patří