Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


OTÁZKA Č. 17 - VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU, ÚČASTNÍCI, ODPOVĚDNOST

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Maturitní otázka č. 17 VZNIK, ÚČASTNÍCI, ODPOVĚDNOST = právní odvětví, které upravuje pracovně-právní vztahy (vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli) Prameny: Zákoník práce (nejdůležitější)Ústava a LZPaSZákon o zaměstnanostiZákon o kolektivním vyjednáváníKolektivní smlouvy ÚČASTNÍCI ZAMĚSTNANEC FO, která vykonává práci pro zaměstnavateleOd 15 let věku, ukončená povinná školní docházka ZAMĚSTNAVATELÉ FO nebo PO, která zaměstnává zaměstnancePO = firma nebo společnostFO = podnikatel i nepodnikatel, musí být svéprávný ODBORY sdružení zaměstnanců, kteří hájí zájmy zaměstnanců STÁT může vystupovat jako zaměstnavatel i jako kontrolní orgán (ÚP, inspektorát ÚP) pracovní poměr PODLE ZPŮSOBU VZNIKU Založený pracovní smlouvouZaložený jmenováním (u vedoucích zaměstnanců, jejichž zaměstnavatelem je stát, obec nebo kraj) PODLE DÉLKY TRVÁNÍ Na dobu určitou (nejdéle na 3 roky, musí být uvedeno v PS)Na dobu neurčitou PODLE DÉLKY PRACOVNÍ DOBY Plná (40 h/týden)Zkrácená (jakákoli, která je kratší než plná) Pracovní smlouva právní jednání, kterým mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká pracovní poměrmusí být uzavřená písemně a nejpozději v den nástupu Náležitosti FORMÁLNÍ VěcZaměstnanecZaměstnavatelDatum uzavření pracovní smlouvyPodpisy OBSAHOVÉ Podstatné (bez nich smlouva není platná)Druh práceMísto výkonuDen nástupuOstatníDélka trvání pracovní poměruZkušební dobaMzdaKonkurenční doložkaPráva a povinnosti ZKUŠEBNÍ DOBA Může být sjednána nejdéle na 3 měsíceNesmí být prodlužovánaSlouží k vzájemnému poznání zaměstnavatele a zaměstnavateleVe zkušební době může být pracovní poměr ukončen bez udání důvoduMusí být sjednána nejpozději v den nástupu PRACOVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Odpovědnost zaměstnance za škodu OBECNÁZVLÁŠTNÍ OBECNÁ Zaměstnanec je odpovědný za škodu, kterou způsobí zaměstnavateli při výkonu prácePředpokladem je porušení povinností zaměstnancemZpůsobení škody musí být zaměstnanci prokázáno Výše náhrady škody Z nedbalosti – uhradí maximálně 4,5násobek průměrného výdělkuÚmyslně nebo pod vlivem návykových látek – hradí plnou výši škody Zvláštní Máme 3 druhy, schodek, ztráta svěřené věci a nesplnění povinnosti k odvrácení škody SCHODEK NA SVĚŘENÝCH HODNOTÁCH Předpokladem odpovědnosti je dohoda o hmotné odpovědnostiTýká se jen zaměstnanců starších 18 letHradí se v plné výšiSvěřenými hodnotami jsou peníze, stravenky, ceniny nebo zbožíZpůsobení škody se zaměstnanci nedokazujeZprostit se lze jen v případě, kdy se prokáže, že škodu způsobila jiná osoba ZTRÁTA SVĚŘENÉ VĚCI Předpokladem odpovědnosti je písemné potvrzeníO převzetí předmětu (do 50 000 Kč)O dohodě o hmotné odpovědnosti (nad 50 000 Kč)Zaměstnanec hradí škodu v plné výšiZpůsobení škody nemusí být zaměstnanci dokázáno NESPLNĚNÍ POVINNOSTÍ K ODVRÁCENÍ ŠKODY Případ, kdy zaměstnanec nezakročí proti škodě, která hrozí zaměstnavateliZaměstnanec hradí vzniklou škodu až do výše trojnásobku jeho průměrného výdělkuMusí mu to být dokázáno Odpovědnost zaměstnavatele za škodu OBECNÁZVLÁŠTNÍ Obecná Zaměstnavatel je odpovědný za škodu, která vznikne zaměstnanci při výkonu práce nebo v souvislosti s výkonem prácePředpokladem odpovědnosti je porušení povinností zaměstnavatele Výše náhrady škody Zaměstnavatel hradí škodu v plné výši Zvláštní ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU NA ODLOŽENÝCH VĚCECH Vztahuje se na věci, které se běžně nosí do práce (oblečení, boty, kabelka, mobil, přiměřená hotovost, …)Podmínka odpovědnostiZaměstnanec si musí věci odložit na místo k tomu určené (šatna, skřínka)Musí se jednat o běžné věci Výše náhrady škody – do 10 000 Kč ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU VZNIKLOU PŘI ODVRACENÍ ŠKODY Jestliže zaměstnanec odvrací škodu, která hrozí zaměstnavateli, a přitom vznikne zaměstnanci škoda, zaměstnavatel je za ni odpovědný a musí ji nahradit v plné výši ODPOVĚDNOST ZA PRACOVNÍ ÚRAZ NEBO NEMOC Z POVOLÁNÍ Pracovní úraz – úraz, který zaměstnanec utrpěl při výkonu práce nebo v souvislosti s výkonem práce (uklouznutí na schodech, …)Nemoc z povolání – nemoc, která vznikla v důsledku dlouhodobého působení nepříznivých pracovních podmínek na zaměstnance Druhy náhrady škody Náhrada ušlého výdělkuNáhrada věcné škody (rozbité brýle)Náklady na léčení (koupě vozíku)Bolestné a ztížení společenského uplatnění (oslepnutí) Bolestné – stanovuje lékař Ztížení společenského uplatnění – stanovuje revizní lékař Každý zaměstnavatel musí být pojištěn pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání

Témata, do kterých materiál patří