Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
OTÁZKA Č. 20 - ODMĚNOVÁNÍ, DOHODY

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Maturitní otázka č. 20 odměňování práce, dohody o pracích konaných mimo pp právní odvětví, které upravuje pracovně-právní vztahy (vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli) Prameny: Zákoník práce (nejdůležitější)Ústava a LZPaSZákon o zaměstnanostiZákon o kolektivním vyjednáváníKolektivní smlouvyVnitropodnikové právní předpisy (např.: bezpečnostní řád) Odměňování práce MZDA = když pracuji pro podnikatelePLAT = když pracuji pro nepodnikateleODMĚNA = když pracuji na dohodu MzdaVýše mzdy závisí na: Složitosti, odpovědnosti a namáhavosti – vzdělání, dovednosti Pracovních podmínkách – kde pracuji Pracovní výkonosti – intenzita a kvalita práce MINIMÁLNÍ MZDA nejnižší možná výše odměny za prácisazby jsou dány nařízením vládyměsíčně – 12 200,-za hodinu – 66,- NATURÁLNÍ MZDA mohou být poskytovány výrobky a službynesmí to být lihoviny, tabákové výrobky a lékymůže být vyplácena jen se souhlasem zaměstnancezaměstnavatel musí vyplatit minimální mzdu a zbytek může být v naturáliích PŘÍPLATKY KE MZDĚ Za práci přesčasZa práci v nociZa práci ve svátekZa práci ve ztíženém pracovním prostředíZa práci v sobotu a v neděli VÝPLATA MZDY Vyplácí se na BÚ zaměstnance (s jeho souhlasem) nebo v pracovní době na pracovišti v hotovosti VÝPLATNÍ TERMÍN Nejpozději poslední den měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém vznikl na výplatu nárokZaměstnavatel určí datumSe mzdou musí být zaměstnanci vydán i výplatní lístek, který obsahuje:Výši hrubé mzdyJednotlivé složky mzdySrážky ze mzdy SRÁŽKY ZE MZDY Zákonné srážky Zdravotní a sociální pojištění exekucejiné srážky – ty co chceme stavební spoření životní spoření Platpeněžité plnění poskytované zaměstnanci za práci zaměstnavatelem, kterým je stát, kraj, obec, příspěvková organizace nebo školská PO PŘÍPLATKY K PLATU Za práci přesčasZa práci v nociZa práci ve svátekZa práci ve ztíženém pracovním prostředíZa práci v sobotu a v neděliZa vedeníZvláštní příplatek (práce v diagnostickém ústavu)Za rozdělenou směnuOsobní příplatek (za to jak odvedu práci)Za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsahSpecializační příplatek pedagogického pracovníkaOdměna (mimořádně něco vykonámCílová odměna (za splnění nějakého projektu) Funkce odměňování práce Sociální K uspokojení životních potřebOvlivňuje životní úroveň (postavení ve společnosti) Stimulační Mzda nás stimuluje k lepším pracovním výkonům → přesčas → více peněz Kompenzační Příplatky, které kompenzují některé nevýhody spojené s výkonem práce DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR Máme dva druhy dohodDPP – dohoda o provedení práceDPČ – dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce (dpp) má písemnou formu může to být maximálně 300hod/rok platí mezi 1 zaměstnancem a 1 zaměstnavatelem musí obsahovat: označení smluvních stran rozsah a druh práce výše odměny dohoda o pracovní činnosti (Dpč)má písemnou formulze ji sjednat na rozsah práce do poloviny týdenní pracovní doby (20hod/týdně)na dobu neurčitou nebo určitoumusí obsahovat: označení smluvních stran rozsah a druh práce výše odměny vyplácí se ve výplatních termínech Zánik uplynutím dobydohodouokamžitým zrušenímvýpovědí (15 dní ode dne doručení)

Témata, do kterých materiál patří