Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účtování o dlouhodobém majetku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,7 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

by vyřazení: -zcela odepsaný DM, takový, který má ZC=0, účtuje se pouze úbytek z majetkového účtu, tj. převede se počáteční cena DM na příslušný účet oprávek DHM 08x/02xDNHM 07x/01x - částečně odepsaný DM, tj. ZC se nerovná 0, doúčtování ZC do N a poté klasické vyřazení likvidace DM, který není plně odepsán z důvodu prodeje - doúčtování ZC 541/082 - vyřazení DM 08x,(07x)/ 02x,(01x) - FAV za prodaný DM 311,(211)/641 - VBÚ přijatá úhrada FAV 221/311 - účet 541 daňově uznatelný do výše prodejní ceny tohoto DM likvidace DM, který není plně odepsán v důsledku opotřebení -doúčtování ZC 551/082 - vyřazení DM 08x,(07x)/02x,(01x) likvidace DM, který není plně odepsán v důsledku škody - doúčtování ZC 549/082 - vyřazení DM 082/022 - avízo o vyřízení pojistné události 378/648 - VBÚ přijaté pojistné plnění 221/378 - předpis manka k úhradě odpovědnému pracovníkovi 335/648 - úhrada manka odpovědným pracovníkem srážkou ze mzdy 331/335 nebo 211/331 - účet 549 je daňově uznatelný do výše náhrad za dané manko nebo škody darováním - doúčtování ZC 543/082 - vyřazení DM 08x,(07x)/02x,/01x) - účet 543 není daňově uznatelný přeřazením z podnikání do osobního užívání 491/082

Témata, do kterých materiál patří