Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účtování o dlouhodobém majetku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19.7 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- oprávky= suma odpisu

- ZC= VC- oprávky

- dělí se: a) účetní a daňové

Účetní

- vyjadřují skutečnou míru opotřebení majetku, tentýž majetek může být v jednom podniku v provozu 5 let a v jiném, kde je využíván intenzivně pouze 2 roky

- jsou dány zákonem o UCE

- stanovuje si je účetní jednotka sama

- nejsou daňově uznatelným N

- počítáme: dle času- jak dlouho budeme majetek používat,

dle výkonu- předpokládané množství ujetých km

Daňové

-jsou dány zákonem o DzP, jsou v plné výši daňově uznatelným N

-tento způsob je výpočtu stanoven, používají se, aby měl přesnější představu o výši opotřebení

- existuje 6 odpisových skupin, ve kterých je dána doba odpisu v letech

- dělí se na: rovnoměrné a zrychlené

Rovnoměrné

-v každé odpisové skupině je dána % sazba pro první rok a pro další roky

- RO= VC*sazba/100

Zrychlené

- v každé odp. skupině je dán koeficient odpisu pro první rok a pro další roky

- RO1= VC/ koeficient pro první rok

- RO2= 2*ZC/ koeficient pro další roky –n

n= dobu, jak dlouho už odepisuju

- odpis je na jedné straně N a na druhé straně vyjadřuje opotřebení

  • NHM 551/07x

  • HM 551/08x

- účet 551 je daňově uznatelný do výše daňových odpisů- nutno porovnat výši účetních odpisů, které vyjadřují skutečné opotřebení a výši daňových odpisů

11. Způsoby vyřazení

- 2 způsoby vyřazení:

-zcela odepsaný DM, takový, který má ZC=0, účtuje se pouze úbytek z majetkového účtu, tj. převede se počáteční cena DM na příslušný účet oprávek

  • DHM 08x/02x

  • DNHM 07x/01x

- částečně odepsaný DM, tj. ZC se nerovná 0, doúčtování ZC do N a poté klasické vyřazení

  • likvidace DM, který není plně odepsán z důvodu prodeje

- doúčtování ZC 541/082

- vyřazení DM 08x,(07x)/ 02x,(01x)

- FAV za prodaný DM 311,(211)/641

- VBÚ přijatá úhrada FAV 221/311

- účet 541 daňově uznatelný do výše prodejní ceny tohoto DM

  • likvidace DM, který není plně odepsán v důsledku opotřebení

-doúčtování ZC 551/082

- vyřazení DM 08x,(07x)/02x,(01x)

  • likvidace DM, který není plně odepsán v důsledku škody

- doúčtování ZC 549/082

- vyřazení DM 082/022

- avízo o vyřízení pojistné události 378/648

- VBÚ přijaté pojistné plnění 221/378

- předpis manka k úhradě odpovědnému pracovníkovi 335/648

- úhrada manka odpovědným pracovníkem srážkou ze mzdy 331/335 nebo 211/331

- účet 549 je daňově uznatelný do výše náhrad za dané manko nebo škody

  • darováním

- doúčtování ZC 543/082

- vyřazení DM 08x,(07x)/02x,/01x)

- účet 543 není daňově uznatelný

  • přeřazením z podnikání do osobního užívání 491/082

Témata, do kterých materiál patří