Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Vedení a uzavření DAE

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (503,11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

tení zvýhodnění na vyživované děti nám vyjde konečná daň, která se upraví o zaplacené zálohy ze závislé činnosti či z podnikání. Po této úpravě nám vyjde daňová povinnost (musí se zaplatit FÚ), nebo máme nárok na vrácení daně (přeplatek) o který musíme zažádat na poslední straně daňového přiznání. Uzavření knih daňové evidence Podnikatelé (fyzické osoby) uzavírají složky daňové evidence: k poslednímu dni zdaňovacího období (kalendářního roku)ke dni skončení činnostike dni předcházejícímu den účinnosti konkursu Uzavíráním složek daňové evidence se zjišťují: souhrnné částky zdanitelných příjmů a daňových výdajů sledovaných v deníku příjmů a výdajů, potřebném pro zjištění základu daně z příjmůstavy nevyrovnaných (neuhrazených) pohledávek a dluhůstavy peněžních prostředků na účtech v bankách a v pokladnáchstavy majetku a dluhů podnikatele (firmy) v ostatních složkách daňové evidencekursové rozdíly u bankovních účtů vedených v cizích měnách a u valutových pokladen Před vlastním uzavřením deníku příjmů a výdajů a ostatních složek daňové evidence je třeba zjistit skutečný stav majetku a dluhů podnikatele (fyzickou či dokladovou kontrolou) a zjištěné rozdíly promítnout do daňové evidence. Peněžní deník se uzavře, když se zjistí konečné stavy zdanitelných příjmů a daňových výdajů a ostatních sledovaných položek. Kontrolní součty deníku umožňují ověřit formální správnost zapisovaných částek a zjistit rozdíl mezi příjmy a výdaji, který vstupuje do ZD z příjmů za daný rok. Zřetelně se oddělí (podtrhne a podepíše) uzavřené zdaňovací období ve složkách daňové evidence. Sestaví se přehled o majetku a dluzích podnikatele za uplynulé zdaňovací období v členění podle přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V novém zdaňovacím období se pokračuje v daňové evidenci (převádí se po uze počáteční stav v pokladní knize).

Témata, do kterých materiál patří