Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vedení a uzavření DAE

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (503.11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

6. VEDENÍ A UZAVŘENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

Vedení peněžního deníku

Deník příjmů a výdajů

 • zachycuje pohyb peněz – příjmů a výdajů

 • forma, způsob a technika vedení deníku příjmů a výdajů není předepsána

 • musí obsahovat příjmy a výdaje v členění potřebném pro zjištění základu daně

 • podnikatel si ho vede takovým způsobem a formou, aby v deníku byly v časové posloupnosti zaznamenány všechny hospodářské operace příjmů a výdajů peněz, které při podnikání nastaly a jsou podloženy průkazným dokladem

Obsahem deníku musí být minimálně:

 • datum uskutečnění transakce – uvádí se skutečné datum, tj. konkrétní den, kdy k operaci došlo

 • označení daňového dokladu – zkratka označení dokladu v rámci číselných řad, například PP 003 -příjmový pokladní doklad pořadové číslo 3, BV 023 – bankovní výpis číslo 23 atd.

 • popis uskutečněné transakce – stručný a výstižný popis operace, například nákup materiálu, příjem peněz do pokladny atd.

 • přehled o celkových příjmech – součet všech příjmů

 • přehled o příjmech, které jsou základem daně v členění dle základů daně

 • přehled o přijaté a zaplacené DPH – pouze registrovaní plátci DPH

 • přehled o celkových výdajích – součet všech výdajů

 • přehled o výdajích, které souvisí s příjmy a které jsou předmětem daně z příjmů

 • přehled o úpravách, které podle § 23 zákona o daních z příjmů zvyšují nebo snižují základ daně

Toto je minimální členění deníku

Zapisování do deníku příjmů a výdajů

 • zapisování v deníku příjmů a výdajů v průběhu roku probíhá vždy minimálně „dvoustranně“ tj. na dvou položkách deníku

 • na jedné straně hospodářská operace bude příjmem nebo výdejem peněžních prostředků, na druhé straně se tato hospodářská operace dotkne jednotlivých příjmů a výdajů zahrnovaných nebo nezahrnovaných do základu daně z příjmů, popř. průběžných položek

Příjmy ovlivňující dílčí ZD podle § 7 ZDP (zdanitelné příjmy):

 • prodej zboží, výrobků a služeb

 • připsaný úrok z běžného účtu

 • náhrady od pojišťovny za škodu na firemním majetku

 • přijaté provozní dotace (např. dotace na mzdu absolventa)

 • prodej materiálu, drobného hmotného majetku

 • prodej hmotného majetku

Příjmy neovlivňující dílčí ZD podle § 7 ZDP (nedaňové příjmy):

 • příjmy z kapitálového majetku

 • úroky

 • příjmy, které nejsou předmětem DzP nebo jsou od daně osvobozeny:

  • příjmy osvobozené

  • příjem daně z přidané hodnoty (vrácení nadměrného odpočtu)

  • úvěry, přijaté peněžní dary a půjčky

  • peněžní vklad podnikatele (osobní prostředky do podnikání)

  • ostatní (např. vrácený přeplatek na zálohách na SP a ZP – pokud se jednalo o zálohy na SP a ZP za podnikatele, které byly v minulých letech vykazovány jako výdaje neovlivňující ZD)

  • příjmy zdaněné u zdroje srážkou

  • přijaté dotace na pořízení hmotného majetku

Témata, do kterých materiál patří