Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Mikroekonomie výpisky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (169,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Mikroekonomie Mikroekonomie 1 - Úvod do ekonomie3 Co je ekonomie3 Pohledy na ekonomii3 Působení ekonomie na život společnosti3 Mikroekonomie vs. makroekonomie4 Předmět ekonomické teorie4 Ekonomická vzácnost (scarcity)4 Výrobní faktory4 Druhy výrobních faktorů4 Výnosy z výrobního faktoru5 Výnosy z rozsahu5 Mikroekonomie 2 - Trh a jeho elementy5 Vznik trhu6 Typy trhů7 Tržní subjekty7 Nabídka8 Poptávka9 Cena9 Konkurence9 Význam a funkce trhu11 Formy ekonomické organizace11 Hranice produkčních možností jako ilustrace volby v ekonomii12 Náklady příležitosti13 Spotřební a úsporová funkce13 Mikroekonomie 3 - Chování spotřebitele a formování poptávky14 Užitečnost a její měření15 Rovnováha spotřebitele a křivka poptávky15 Poptávka spotřebitele při přímé měřitelnosti užitku15 Poptávka spotřebitele - indiferenční analýza16 Změna ceny, důchodu a cen jiných zboží a poptávka18 Tržní poptávka19 Elasticity poptávky19 Důchodová a křížová elasticita poptávky21 Mikroekonomie 4 - Produkční analýza, náklady firmy a zisk21 Předpoklady teorie firmy21 Produkční funkce, teorie produktu22 Výnosy z rozsahu22 Náklady firmy v krátkém období23 Náklady firmy v dlouhém období24 Odvození nákladové křivky25 Mikroekonomie 5 - Chování firmy na dokonale konkurenčním trhu25 Charakteristika dokonalé konkurence, specifika dokonalé konkurence25 Příjmy v dokonalé konkurenci26 Křivka nabídky a bod uzavření firmy27 Křivka nabídky firmy a odvětví28 Bod zvratu28 Efektivnost dokonalé konkurence29 Výhody ze směny29 Tržní rovnováha a její podmínky (teorém pavučiny)30 Teorém pavučiny32 Konvergující a divergující pavučina32 Mikroekonomie 6 - Chování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence33 Vznik nedokonalé konkurence, charakteristika tržních struktur33 Příčiny vzniku nedokonalá konkurence34 Úplný monopol - rovnováha, důsledky existence, regulace35 Rovnováha monopolu35 Křivka nabídky v podmínkách monopolu35 Monopolní síla35 Neefektivnost monopolu36 Regulace monopolu36 Oligopol36 Smluvní oligopol36 Oligopol s dominantní firmou36 Monopolistická konkurence (rovnováha firmy a rovnováha odvětví)37 Mikroekonomie 7 - Typy firem a jejich cíle38 Typy firem v tržní ekonomice38 Zisk jako hlavní podnět podnikání38 Alternativní cíle firmy39 Manažerské teorie firmy39 Behavioristické teorie firmy40 Ostatní - založené na jiných principech40 Financování firem41 Mikroekonomie 8 - Formování cen výrobních faktorů: teorie rozdělování41 Podstata a specifika trhů výrobních faktorů42 Poptávka po výrobních faktorech43 Rovnováha firmy na dokonale konkurenčním trhu45 Odvození poptávky po výrobním faktoru45 Nabídka výrobních faktorů45 Formy cen výrobních faktorů46 Teorie rozdělování na bázi teorie mezní produktivity46 Teorie rozdělování47 Skladba důchodů47 Zdroje nerovností v důchodech a měření těchto nerovností48 Měření nerovnosti v důchodech48 Giniho koeficient49 Mikroekonomie 9 - Trh práce49 Práce jako výrobní faktor49 Poptávka po práci50 Nabídka práce50 Substituční efekt50 Důchodový efekt50 Rovnováha dokonale konkurenčního trhu51 Mzdové rozdíly mezi různými skupinami pracovníků52 Nedokonalosti trhu práce52 Monopson52 Odbory53 Bilaterální monopol55 Mikroekonomie 10 - Teorie kapitálu a úroku55 Základní pojmy55 Kapitál55 Poptávka na trhu kapitálu56 Nabídka na trhu kapitálu56 Úroková míra57 Mikroekonomie 1 - Úvod do ekonomie Co je to ekonomie, ekonomická vzácnost, dělba práce, peníze, vědecký přístup v ekonomii, využití ekonomie a jak číst grafy (...no to je jenom tak trochu na rozjezd) Co je ekonomie Pohledy na ekonomii 1) matematická větev2) společenská větev - ekonomie je věda o chování lidí ve výrobě (nelze nasměrovat do vzorců) Působení ekonomie na život společnosti 1) pozitivní ekonomie2) normativní ekonomie - konstruovat předobraz dokonalejšího ekonomického systému Mikroekonomie vs. makroekonomie 1) mikroekonomie2) makroekonomie - dívá se na ekonomii z pohledu státu (hospodářská politika) Předmět ekonomické teorie 6) nesoulad mezi potřebami a zdroji Ekonomická vzácnost (scarcity) 1) omezenost 2) užitečnostvyužití dle oblasti a případného nízkého výskytu Pokud je statek sice užitečný, ale zároveň volně dostupný, nazýváme ho volným statkem. Výroba - některé jsou statky jsou volně dostupné (viz. volný statek) Výrobní faktory Druhy výrobních faktorů 1) půda2) práce3) kapitál - výsledkem použití kapitálu je zisk nebo úrok Technologie - důchody … plynou z jednotlivých výrobních faktorů (motivační charakter) Výnosy z výrobního faktoru - efektivnost výroby (jak rychle přináší zisk) … kvantitativní vztah mezi vstupem a výstupem výnosy z výrobního faktoru = vstup (objem použitých výrobních faktorů) / výstup (objem vyrobených užitečných statků) Zákon klesajících výnosůplatí za předpokladu, že výstup roste vlivem růstu objemu jediného výrobního faktoru a objem dalších používaných výrobních faktorů se nemění Alternativní použití výrobních faktorůVýrobní faktory mají alternativní použití. Můžeme vyrábět cokoliv, ale ne vše najednou (omezenost výrobních faktorů) Výnosy z rozsahu 1) rostoucí výnos z rozsahu2) konstantní výnos z rozsahu3) klesající výnos z rozsahupokud růst výnosů z výrobních faktorů je nižší než růst těchto faktorů Mikroekonomie 2 - Trh a jeho elementy Vznik trhu, typy trhu. Tržní subjekty. Poptávky, nabídka, cena. Faktory ovlivňující poptávku a nabídku. Konkurence. Význam a funkce trhu. Formy ekonomické organizace a základní otázky ekonomického života. Hranice produkčních možností jako ilustrace volby v ekonomii. Náklady příležitosti. Spotřební a úsporová funkce. Vznik trhu Vysoký stupeň dělby práce vyvolává vznik trhu. Z tohoto vyplývá, že hlavním faktorem vzniku trhu je dělba práce. Dělbu práce můžeme rozčlenit do čtyřech skupin:1) Přirozená dělba práce2) Společenská dělba práce3) Dělba práce v pracovních operacích4) Mezinárodní dělba práceposouzení z hlediska územního. Působí i přírodní a klimatické podmínky. S dělbou práce vznikl problém výměny činností mezi jednotlivými výrobci. Pokud šlo o první formy, bylo možné vyměňovat výrobek za výrobek (tzv.

Témata, do kterých materiál patří