Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Koncily - seznam

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27.14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

KONCILY

1. První nicejský (20. 5. – 25. 7. (?) 325)

svolán: císařem Konstantinem

účast: přes 220 (?), západ zastoupen slabě, papež Silvestr I. pro své stáří nepřišel, ale poslal zástupce, císař přítomen, Arius taktéž

 • Nicejské vyznání víry proti Ariovi: Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zplozený, ne stvořený, stejné podstaty s Otcem

 • dohoda o výpočtu termínu velikonoc (neděle po prvním jarním úplňku)

 • odpadlíci v Liciniově pronásledování mohou být přijati jako plnoprávní po dvanáctiletém pokání ve třech stupních

 • nově pokřtění nemají být hned svěceni na kněze nebo biskupy

 • biskupské svěcení se uděluje alespoň třemi biskupy

 • o nedělích a během celé velikonoční doby se při modlitbě stojí

 • (koncil chtěl zavést celibát biskupů, kněží a jáhnů, ale ustoupil od toho, když biskup Pafnucius varoval před tím, aby jim nebylo ukládáno příliš tvrdé jho)

2. První cařihradský (květen - červenec 381)

svolán: císařem Theodosiem

účast: kolem 150 (jen biskupové Východu); papež Damasus nebyl ani přítomen ani zastoupen

 • nicejsko-cařihradské vyznání víry: + Ducha svatého, Pána a Dárce života, který od Otce vychází a který je s Otcem i Synem stejně uctíván a oslavován a který mluvil skrze proroky

 • obnovuje víru Nicaena a odsuzuje souhrnně různé směry ariánů, semiariánů nebo pneumatomachů

 • cařihradský biskup má přednost před ostatními patriarchy východní církve, ale je až za římským biskupem

3. Efezský (22. 6. – 17. 7. 431)

svolán: císařem Theodosiem II.

účast: 198 biskupů; Cyril Alexandrijský byl vedoucí osobností, Nestorius odmítl účast, sv. Augustin zemřel před doručením pozvání

 • Panna Maria je Bohorodička (Theotokos) a ne Kristorodička (Christotokos)

 • Nestorius vyloučen z biskupské hodnosti a veškerého kněžského společenství (tvrdil, že Maria přivedla na svět člověka Ježíše, v němž Bůh „bydlel jako v chrámě“)

4. Chalcedonský (8. 10. - 1. 11. 451)

svolán: císařem Marciánem (na prosbu papeže Lva I. Velikého)

účast: kolem 600 biskupů; západ slabě zastoupen; 5 papežských legátů

 • V osobě Ježíše Krista jsou dvě přirozenosti, které jsou nesmíšené a neproměněné (proti monofyzitům), neoddělené a neodlišené (proti nestoriánům)

 • Cařihradský stolec má požívat stejných výsad jako Římský stolec a zaujímat druhé místo po něm (to papež Lev odmítl schválit)

5. Druhý cařihradský (5. 5. – 2. 6. 553)

svolán: císařem Justiniánem (původně v dohodě s papežem Vigiliem)

účast: 150 – 164 biskupů (bez účasti papeže; zahájen proti jeho vůli)

 • odsouzení tzv. tří kapitol nestoriánů (papež s tím nakonec souhlasil)

6. Třetí cařihradský (7.11. 680 – 16. 9. 681)

svolán: císařem Konstantinem III. (v dohodě s papežem Agathonem)

účast: až 174 účastníků (bez papeže, ale za účasti císaře)

Témata, do kterých materiál patří