Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!






18A - Evropa v letech 1871-1914. Formování mocenských aliancí. Příčiny vzniku světové války.

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20.9 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

18A) Evropa v letech 1871-1914. Formování mocenských aliancí. Příčiny vzniku světové války.

Dohoda a Trojspolek

Důvody existence bloků

Dohoda a Trojspolek byly dva vojensko-politické bloky, jež vznikaly a formovaly se koncem 19. a začátkem 20. století. K jejich vzniku v podstatě došlo kvůli samotné síle Německa, které mělo v kontinentální Evropě značný vliv. Co do síly se dá říci, že spojenectví anglicko-francouzsko-ruské nebylo o nic víc silnější, než spojenectví rakousko-německé. Vznik těchto uskupení nebyl ničím neobvyklým, neboť jejich účelem bylo nalézt rovnováhu sil.

Poté, co byla Francie poražena Německem, hledá francouzská vláda tradičně (dle Raymonda Arona) protiváhu na Východě. Co se týče Velké Británie, ta nemohla přihlížet, jak by Druhá říše zničila Francii a ovládla kontinent a koneckonců německé flotila pro ni byla výzvou. Bloky neznamenaly, že by státy mezi sebou nekomunikovaly. Nic nebylo definitivně dáno. Jako důkaz můžeme uvést kontakty Berlína se Sankt-Petěrburgem, dynastické svazky Německa a Velké Británie, což nevedlo k nepřátelství. Přátelství Německa a Velké Británie můžeme demonstrovat německým požadavkem, když mu chtěla Velká Británie vyhovět v podobě rozdělení portugalských kolonií, s čímž ovšem nesouhlasila Francie. Lze také říci, že účast v bloku neznamenal válku. Existoval zde jen předpoklad, že pokud válka vypukne, všichni se zapojí.

Vztahy mezi bloky se postupně vyostřily. Německo se chovalo vůči ostatním státům (dle Raymonda Arona) brutálně, protože užívalo nepřípustné diplomacie. Je ale zase pravdou, že získalo menší kusy území, než ostatní země. Rakousko-Uhersko zase provedlo anexi Bosny a Hercegoviny. A Francie, ta naopak zřídila protektorát v Maroku. Německo proti tomu vystoupilo, a i když bylo v právu, neuspělo. K vypuknutí války tedy dopomohly 3 příčiny. Jednak soupeření Rakouska-Uherska s Ruskem na Balkáně, dále spor Francie a Německa ohledně Maroka a závody ve zbrojení mezi Velkou Británií a Německem. Balkánská roztržka nakonec rozhodla o rozpoutání války, kdy impulsem nebyla ani tak smrt arcivévody, jako spíše zpochybnění samotné existence Rakouska-Uherska.

Definitivně se utvářejí vojensko-politické bloky. Francie má obavy z nadvlády Německa, Velká Británie se obává německého loďstva. Blok Francie a Velké Británie se prohlašuje za blok defenzivní, Německo je ale obviňuje, že se ho pokouší obklíčit. Všichni se obávají ostatních a proto pro svůj lepší pocit zbrojí. Rozklad Osmanské říše vyvolal polemiku, zda by se i Rakousko-Uhersko nemělo rozpadnout. Hlavní iniciativu v této otázce hrálo Rusko, které zde mělo svoji sféru zájmů. Dalším událostem z roku 1914 se už zabránit nepodařilo, vypukla 1.světová válka.

Vznik Dohody (Spojenci)

Tato aliance nese také někdy název Trojdohoda. Jedná se o uskupení Velké Británie, Francie a Ruska. Základem Dohody se stala rusko-francouzská smlouva realizovaná v letech 1891 až 1894. Šlo o formální vojensko-politické spojenectví namířené proti Trojspolku resp. Německu. Cestu k sobě našly tyto dva státy po nástupu nové německé politiky, kdy z ní odešel Bismarck a kdy Německo odmítlo prodloužit Zajišťovací smlouvu a sbližování Velké Británie s Trojspolkem.

Témata, do kterých materiál patří