Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PEB-přednášky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.02 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Přednášky
 1. přednáška Peníze a banky

Privatizace české ekonomiky

5 hlavních proudů transformace majetku:

 1. Restituce – navrácení majetku bývalým vlastníkům

 2. Převod vlastnických práv k majetku ze státu na obce

 3. Transformace socialistických družstev na družstva soukromá a na soukromé obchodní společ.

 4. Malá privatizace

 5. Velká privatizace

Malá privatizace byla zaměřena především na obchody, restaurace, provozovny služeb, drobné dílny a ojediněle na menší výrobní podniky a prováděla se výhradně za peníze metodou veřejné aukce.

 • Ke konci roku 1993 bylo prostřednictvím malé privatizace vydraženo – prodáno:

 • 24 tis. provozoven v hodnotě téměř 30 mld. Kč

 • 50,5 % provozoven maloobchodu

 • 9,2 % provozoven pohostinství

 • 40,3 % provozovny služeb, drobné dílny a malé výrobní podniky

 • První aukce proběhla v Praze 26. ledna 1991

 • Aukce anglická – vyvolávací cena se zvyšovala

 • Aukce holandská – vyvolávací cena se snižovala (až na 50%)

 • Licitátor - pověřen řízením aukce, vyvolává název,cenu,ukončení přiklepnutím danému dražiteli

 • Dražební jistota – 10% vyvolávací ceny složena dražitelem před zahájením aukce

 • Dražitel - účastník aukce, zájemce o draženou jednotku

Velká privatizace

 • Československo – důraz na rychlost privatizace

 • Levicoví politici – zaměstnanecké akcie tj. podnik levně rozprodán svým zaměstnancům - nesouhlasili pravicoví politici a ekonomové – kolektivního vlastnictví a diskriminační metoda

 • Kupónová privatizace – autoři – Dušana Třísky, Tomáše Ježka a Václava Klause

 • Každý občan – mohl zakoupit – kuponovou knížku s kupony za 1 000 Kč

 • Majitel kupónové knížky mohl

 • Zakoupit akcie podniků

 • Nebo zda svěří své body privatizačnímu fondu

Viktor Kožený – agresivní reklama – kuponové knížky za 1 000,-, chtěl odkoupit za 10 000,-

 • Privatizační fondy – zamezení rozptýlenému vlastnictví

2. přednáška

Banka – instituce, která poskytuje nějaké finanční služby

Vznik bank – nedostatek peněz, existence dočasně volných peněžních prostředků (naopak je poskytuje formou bankovních úvěrů

Druhy bank:

Investiční banky – poskytují služby firmám

Spořitelny – poskytují služby občanům

Finanční trh – místo, kde se střetává nabídka s poptávkou, obchodování s finančním kapitálem

 • Peněžní – předmětem obchodování je krátkodobý kapitál s dobou splatnosti do jednoho roku

 • Kapitálový – předmětem obchodování je dlouhodobý kapitál se splatností delší než 1 rok. Členíme ho na primární a sekundární. Na kapitálovém trhu se obchoduje s obligacemi, státní poukázky, hypoteční zástavní listy.

Primární – objevují se zde nové cenné papíry

Sekundární – předistribuované již emitované cenné papíry

 • Devizový– obchodování se zahraniční měnou

Transformace peněz bance (hlavní úkoly)

Témata, do kterých materiál patří