Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Stavební chemie (FAST-BC001)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-BC001 - Stavební chemie, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Bilanční pravidlo Neznámý 31.05.2018 18:42 10
Chemické rovnice – Hmotnosti atomů a molekul, látkové množství Vypracované úkoly 31.05.2018 18:29 9
Chemie - obrázky k teorii Ostatní 25.05.2018 14:26 5
Chemie názvosloví Neznámý 31.05.2018 18:48 7
Chemie_-_vypracovane_otazky Neznámý 28.05.2018 15:58 14
M01 - Vybrané kapitoly z obecné a fyzikální chemie Ostatní 25.05.2018 11:25 4
M02 - Anorganická chemie a chemie anorganických stavebních materiálu Ostatní 25.05.2018 11:26 3
M03 - Degradace stavebních materiálů a chemie kovu Ostatní 25.05.2018 11:26 3
M04 - Chemie vody, ovzduší a organických stavebních materiálu Ostatní 25.05.2018 11:26 3
Stavební chemie Zápisky z hodin 25.05.2018 09:52 28
Stavebni chemie, podklad na zkousku Tahák 31.05.2018 18:29 20
Typy chemických vzorců Ostatní 31.05.2018 18:29 5
Výpočty látkového množství Neznámý 31.05.2018 18:45 8
Výpočty pH Neznámý 31.05.2018 18:43 5
Výpočty rovnic Neznámý 31.05.2018 18:43 8

Další informace

Cíl

Vybrané kapitoly obecné a fyzikální chemie ve vztahu k chemii stavebních materiálů. Chemie anorganických i organických stavebních materiálů, jejich chemické složení, proces vytváření pevné struktury a chemické procesy při korozních dějích.

Osnova

1. Složení jader, izotopy, radioaktivita, atomová struktura. 2. Kvantová čísla, Pauliho princip, Princip „Aufbau“, Hundovo pravidlo, periodicita vlastností prvků, periodická tabulka.3. Atomové hmotnosti, molekuly, molární hmotnost, chemické rovnice, stechiometrie, chemické vazby. 4. Chemická kinetika, reakční rychlost, aktivovaný komplex, katalýza, termochemie, Hessův a Lavoisierův zákon. Fázové rovnováhy, plyny, kapaliny, tuhé látky, krystalografie.5. Disperzní soustavy – gely, suspenze, aerosoly, emulze, koloidní roztoky, pravé roztoky, tenzidy6. Vlastnosti vybraných anorganických sloučenin uhlíku, křemíku. 7. Chemické složení a vlastnosti přírodních a druhotných surovin. Výroba, složení a vlastnosti vápna, sádry.8. Výroba, chemické vlastnosti a složení hydraulických pojiv – Portlandského cementu, hydraulického vápna a hlinitanového cementu. 9. Chemie a degradace skla. Chemická degradace pojiv a staviv, ochrana proti degradačním procesům.10. Elektrochemie, galvanické články, standardní redoxní potenciály, elektrolýzy, kovy a koroze kovů.11. Chemie vody a ovzduší.12. Chemické složení dřeva a poškození dřevěných konstrukcí. Chemické vlastnosti živic, chemická odolnost.13. Složení a vlastnosti polymerů na bázi uhlíkového řetězce, jejich chemická stabilita. Složení a vlastnosti silikonů, chemická odolnost.

Literatura

Není specifikováno.

Požadavky

Stavba atomů prvků, periodická soustava prvků, základní chemické zákony, anorganické názvosloví, jednoduché stechiometrické výpočty, základní pojmy z organické chemie, přehled uhlovodíků a jejich derivátů, základy názvosloví organických sloučenin.

Garant

doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D.

Vyučující

doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D.