Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Filozofie- zkouška

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43.31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- dílo: O Boží obci

25. Co je to metafyzika?

- bytí samotné a také konkrétní projevy bytí ve fyzické skutečnosti – založil Aristoteles a Platon. Vztah bytí k jeho proměnlivým jsoucnům

26. Co je jsoucno?

- všechno, co se nějakým způsobem podílí na bytí, bytí. Tento podíl lze zvát existencí (bytí = veselost; jsoucno = veselí, existuje veselost, můžeme být tedy veselí)

27. Co je bytí?

- všechno, co kolem sebe vidíme. Je to síla v určité časové a prostorové určitosti

28. Co je esence, existence?

- esence jako bytnost, podstata.

- existence - Ontologický pojem, který popisuje, že něco skutečně JE ve fyzickém světě. Synonymum bytí. Vše, co si myslíme, má reálný základ - pokud existuje pojem Bůh, pak i on je reálný - Tomáš Akvinský.

29. Co je ve filozofii realismus, fenomenalismus, idealismus (subjektivní, objektivní), materialismus, monismus, pluralismus, dualismus+ alespoň jeden představitel u každého typu filozofování

- realismus: učení, podle něhož existuje jsoucno ve své konkrétní podobě nezávisle na myšlení jako zcela vnější skutečnost. Za určitých podmínek ho můžeme poznat takové, jaké jest.

- fenomenalismus: jsoucno sice existuje nezávisle na našem myšlení jako vnější skutečnost. Není nám ale přístupno celé takové, jaké jest, ale pouze skrze fenomény – jevy v našem myšlení a vnímání

- idealismus: jsoucno je závislé na nějakém duchovním nemateriálním principu. Mohou nastat dva případy.

Subjektivní idealismus – tento duchovní princip je mým vlastním vědomím

Objektivní idealismus – jedná se o ducha, který není závislý na mém vědomí

- materialismus: filozofická tendence tvrdící, že jediná věc, která existuje, je hmota (upřednostnění hmoty před duchem)

- monismus: jsoucna mají jeden základní princip a účastní se na něm

- dualismus: skutečnost má dvě roviny

- pluralismus: existuje více na sobě nezávislých skutečností. Nejčastěji však dvě – tělesná a duchovní, potom se jedná o dualismus

30. Středověký spor o univerzálie a typy řešení

- realisté x nominalisté

  • realisté – obecné pojmy existují reálně, samy o sobě, jako Platónovy idee

  • nominalisté – obecné pojmy existují jen jako jména – nomina v našé mysli

  • realismus – obevný pojem existuje před jednotlivou věcí a nezávisle na ní –ante rem

  • nominalismus – obecný pojem je pouhý prázdný vzuk užíváný námi k označení nějaké věci – post rem

  • umírněný realismus – obecný pojem existuje ve věci – in re - jako Aristotelská forma

31. Actus essendi u Tomáše Akvinského+ 2 díla a jeho důkazy Boží existence

- actus essendi jako akt udělující bytí/ stvoření, actus purus jako čistý akt, čistá skutečnost.

Důkazy boží existence: důkaz z pohybu, důkaz z řetězu příčin, důkaz stupňovitý, důkaz nahodilosti, důkaz účelného uspořádání přírody

Témata, do kterých materiál patří