Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Filozofie- zkouška

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43.31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- kniha Slova a věci, francouzský strukturalista,

epistéma – podloží, podhoubí, na kterém staví kultury, celek se nazývá epistéma,

diskurs – pojmový soubor zdůvodněných tvrzení

univerzální diskurz – neexistuje

87. Postmoderní filozofie

- filozofická tendence, zpochybňující optimismus historie, skutečnost na základě více úrovní, které jsou rovnoprávné

88. J. Loytard

- dílo Postmoderní situace, znakem postmoderny je osamostatnění řečových her – hry se ale nemohou uznat navzájem ani samy sebe

4. stol. př. n. l.

Platón: Ústava, Timaios (Symposion, Zákony, Faidón, Faidros)

Aristotelés: Organon, Metafyzika

4. – 5. stol. n. l.

Augustinus Aurellius: Vyznání (397- 398), O Boží obci (413- 426)

12. stol

Petr Abélard: Sic et non (Ano a ne)

13. stol

Tomáš Akvinský: Suma teologická, Suma proti pohanům

15. stol.

Mikuláš Kusánský: O učené nevědomosti

Giovanni Pico della Mirandola: o důstojnosti člověka

17. stol.

Francis Bacon: nové organon (Nová Atlantis)

John Locke: Esej o lidském rozumu, Dvě pojednání o vládě

René Descartes: Rozprava o metodě

Benedikt Spinoza: Teologicko- politická traktát

Gottfried Wilhelm Leibniz: Monadologie,Teodicea

18. stol.

David Hume: Zkoumání lidského rozumu

Immanuel Kant: Kritika čistého rozumu, Kritika praktického rozumu, Kritika soudnosti, K věčnému míru

F. M. A. de Voltaire: Filosofický slovník, Candide, Století Ludvíka XIV.

J. J. Rousseau: O společenské smlouvě

19. stol.

G. W. F. Hegel: Fenomenologie ducha

Karel Marx: Kapitál

Auguste Comte: Kurz pozitivní filosofie

J. S. Mill: O svobodě

Wilhelm Dilthey: Úvod do duchovních věd

Friedrich Nietzsche: Tak pravil Zarathustra (případně Mimo dobro a zlo)

20. stol.

Ludwig Wittgenstein: Filosofické zkoumání

Edmund Husserl: Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie

Martin Heidegger: Bytí a čas

Karl Jaspers: Filosofie existence

Jean Paul Sartre: Bytí a nicota

Herbert Marcuse: Jednorozměrný člověk

Erich Fromm: Mít nebo být

Claude Lewi- Strauss: Myšlení přírodních národů

T. S. Kuhn: Struktura vědeckých revolucí

Michael Foucault: Slova a věci

Jean- Francoise Lyotard: Postmoderní situace

K. R. Pooper: Otevřená společnost a její nepřátelé

Hannah Arendtová- Původ totalitarismu

Témata, do kterých materiál patří