Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
17. John Steinbeck - O myších a lidech

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26.84 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • Pláň Tortilla – humorné vyprávění o kalifornských povalečích

 • V pochybné bitvě – sociální román o stávce česačů bavlny

 • Hrozny hněvu – román je rozměrným moderním sociálním eposem

 • Na východ od ráje – románová kronika osudů fiktivní rodiny Trasků

 • Na plechárně – povídka o životě kalifornských chudáků

Literární/obecně kulturní kontext

 • Americký realismus, společensko-kritická próza, dokumentárnost, návaznost na tradici realistických románů

 • problémy amerického Jihu z doby děje novely: rasismus, hospodářská krize a touha po majetku

 • Hrozny hněvu: román, sociální protest, kritika amerického snu

 • Theodor Dreiser- Americká tragedie- sociální realismus, naturalistické prvky

 • John Dos Passos- USA- vývoj USA, dokumentární

 • ZTRACENÁ GENERACE (LOST GENERATION)

 • Označení generačně blízké skupiny amerických básníků a prozaiků, kteří začali tvořit ve 20. letech 20. století a jejichž vidění bylo ovlivněno zážitkem 1. světové války a pocitem kulturní vykořeněnosti Američana v Evropě, též pocitem neschopnosti zařadit se po válce do života; základním tématem děl příslušníků této generace je zklamání a skepse, rozklad lidských a společenských hodnot a hledání východiska v útěku do přírody nebo kultury; hrdiny jejích próz jsou jednotlivci ztracení v nepřehledném labyrintu světa, jsou to obvykle rozvrácení, silně citově založení lidé, kteří nenacházejí nikde zakotvení.

 • DALŠÍ AUTOŘI TOHOTO OBDOBÍ

 • Francis Scott Fitzgerald- Velký Gatsby - kritika amerického snu

 • William Faulkner- Divoké palmy

 • Ernest Hemingway

 • Zamyšlení v rámci tématického kontextu nad hloubkou přátelství v díle K. Keseyho Vyhoďme ho z kola ven - náčelník Bromden zabíjí McMurphyho ve chvíli, kdy jeho život nemá cenu.

Novelu řadíme mezi sociálně kritická díla – poukazuje na ekonomický i morální rozpad společnosti, chudé lidi se svými životními sny (oba hrdinové i Curleyho žena), které nikdy nedosáhnou.

Krom samotného propleteného příběhu postav stojí za zmínku kompozice novely, která byl původně psaná jako divadelní hra. Výsledkem je novela s rychlým sledem událostí. Převažují dailogy. Na začátku kapitol čtenář najde popis prostředí, v němž se nasledující děj odehrává.
Naopak v textu téměř nenajdeme úvahové pasáže, bez nichž se děj rychle posouvá kupředu. Kromě první kapitoly najdeme v každé z pěti dalších vyvrcholení. Ve druhé je to konflikt s rančerem Curleym, ve třetí je zabit pes a hrdinové bojují s Curleym, ve čtvrté si ubližují nejzranitelnější postavy, obyvatelé farmy - Candy, Crooks, žena, zatímco Lenie pozoruje situaci. Páta kapitola vrcholí smrtí ženy a šestá smrtí Lennieho.

Děj: námezní zemědělští pomocníci Lennie a George dostali v pracovní agentuře lístky na autobus a novou práci na ranči. Autobus je ale vysadil daleko od ranče (autorova rodiště), tak musí zbytek cesty pěšky. Lennie má něco schované v kapse. George ho donutí ukázat mrtvou myš. Lennie ji cestou v kapse hladil. George mu ji vezme a daleko zahodí. George zaostalého Lennieho poučuje, jak se má na ranči chovat. Kdyby se někdy dostal do maléru, má rychle běžet k nedalekým vrbám a tam na něj tiše schovaný počkat. Mluvení má nechat na něm a hlavně nesmí provádět stejné vylomeniny jako v předchozím zaměstnání, odkud museli utéct. Pak Lenniemu už jako mnohokrát vypráví o jejich společné budoucnosti. Z uspořených peněz si koupí domek s půdou a několik kusů dobytka. Lennie si pořídí králíky, aby jim neublížil při hlazení tolik jako malým křehkým myším. Hned ráno se oba hlásili do práce. Ubytovali se k ostatním šesti nádeníkům na ubytovně. Jednou z výrazných postav je Curley, vyvolává konflikty, rád se pere. Před 14 dny se oženil a od té doby je ještě horší. Jeho žena se dívá po jiných mužích a on žárlí. George Lennieho varuje, aby si na Curleyho dával pozor, nenechal se od něho vyprovokovat kvůli žádné maličkosti ke rvačce. Tuhle práci oba potřebují. Fena jednoho z mužů zrovna porodila. Lennie ihned po jednom hebkém štěněti zatoužil. Všichni na ranči obdivují Lennieho sílu, je pracovitý. Jen se diví tomu, jak se ti dva mohli dát dohromady. Za Lennieho jako vždy mluví George. Vysvětluje, že kamarád měl tetu Kláru, která mu ho dala na starost. Lennie je oddaný a hodný, udělá vše, co se mu řekne. Jednou mu z legrace George řekl, aby skočil do řeky. A on skočil, i když neuměl plavat a ještě byl vděčný, že ho George vytáhl. Vždycky se dostane do nějakého maléru jako v posledním zaměstnání. Líbily se mu červené šaty jednoho děvčete. Chtěl si na tu látku sáhnout, dívka se vyděsila, začala křičet, on se lekl a látku držel ještě tím pevněji. Pustil ji, až když ho vzal George plaňkou po hlavě. Dívka hned běžela za šerifem s tím, že ji chtěl Lennie znásilnit. Po obou šlo celé město, a tak museli utéct. Jeden z mužů, jednoruký Candy, by chtěl s oběma koupit malý domek. Pomáhal by u drobných nenáročných prací. Najednou se z nedostupného snu začíná pomalu stávat skutečnost. Curley neustále všude hledal svou ženu, žárlivostí byl celý bledý. Lennie se tomu zasmál, on jej ihned udeřil. Lennie si to nechal líbit, protože měl od George nařízeno se s nikým neprat. Teď mu dal ale svolení. Lennie Curleymu zlomil ruku. Lennie je ve stodole a v ruce má mrtvé štěně. Pořád si ho hladí. Nechápe, proč zemřelo, vždyť ho nehladil zase tak silně. Bojí se, že až na to přijde George, tak mu zakáže pěstování králíků na jejich budoucí farmičce. Vtom přichází Curleyho žena. Chce si s Lenniem povídat. On se nechce dostat do problémů, tak s ní mluvit nechce, ale ona ho nenechá být. Vypráví mu svůj zoufalý životní příběh, chtěla hrát divadlo, být u filmu, ale matka ji držela zkrátka. K Lenniemu cítí důvěru, tak se mu svěřuje, že svého muže vlastně ani nemá ráda. Přisunuje se k němu blíž. Když zjistí, že má u sebe mrtvé štěně, nelekne se, psů je prý všude spousta a nemá cenu, aby se Lennie pro jedno mrtvé štěně trápil. 144 Lennie se jí zase svěřil, že rád hladí hebké věci. Ona na to, že také, třeba své vlasy a nechala Lennieho, aby jí sáhl na vlasy. Lennie byl ale neohrabaný a zatahal ji. Ona ucukla, ale on ji držel o to pevněji. Ona se začala škubat, Lennie začal panikařit. Ona vykřikla, Lennie ji chtěl utišit. Když se žena stále cukala a chtěla volat o pomoc, přikryl jí rukou ústa, škubl a zlomil jí vaz. Tělo zpola přikryl senem a s mrtvým štěnětem pod kazajkou utíkal pryč. Lennieho brzy začal hledat Candy. Jako první šel právě do maštale, kde měla fena štěňata a našel tam mrtvou ženu. Zavolal George. Spolu se domluvili, jak Lennieho ochránit. Curley by ho chtěl určitě i s chlapy lynčovat a to George a Candy nemohli dovolit. Chtěli ho sami chytit a předat policii. Ostatní rychle přišli na to, co se stalo. Chtěli na Lennieho uspořádat hon. Navíc zjistili, že zmizel revolver. Vzali si pušku a byli připraveni Lennieho zastřelit. Lennie rychle běžel k vrbičkám, jak mu to předtím George nařídil. Vyčítal si, co udělal. George tam za ním dorazil. Vzal si revolver a nechal Lennieho dívat se dopředu přes řeku. Mezitím mu vyprávěl o jejich budoucím hospodářství a Lennie poslušně poslouchal. Nedaleko se ozývaly hlasy. George věděl, že muži už jsou blízko a Lennimu by ublížili. Vzal revolver a střelil Lenniho do týlu. Vtom přiběhli ostatní. Mysleli, že pistoli vzal Lennie, George mu ji nějak vytrhl a podařilo se mu ho zastřelit. Uklidňovali ho, že udělal dobře a pozvali ho na panáka na zapití.

Témata, do kterých materiál patří