Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


8. Gogol - Revizor

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ostředí venkovaGogol je v ruské literatuře považovaný za zakladatele kritického realismu Ve svých prózách zobrazuje ruskou společnost, jež je deformována byrokratismem, pokřivenou peněžní morálkou a kde jsou hodnoty duchovního života a lidské porozumění zatlačeny do pozadí.Když se řekne Gogol, musí se vybavit satira. Jeho texty jsou výsměchem úplatným úředníčkům, příživnickým statkářům, nadutým pánům a hlupákům obecně. Je to chorobopis mravního úpadku Ruska své doby. V Gogolově díle se prolíná realismus s romantickými prvky. Na jedné straně je kritický realismus Mrtvých duší, na straně druhé fantastické prvky v některých povídkách. Další díla: Taras Bulba (povídka), Mrtvé duše (román), Ženitba (drama) Literární/obecně kulturní kontext období -Realismus - literární směr 2. poloviny 19. století, který má zájem o skutečnost aobjektivitu. Kritika nedostatků ve společnosti, vyhýbají se minulosti, řeší spíše současnost. Podle realistů je člověk předurčen vnějšími podmínkami, výchovou a společenským prostředím. Ještě víc se to objevuje v naturalismu (determinismus - E. Zola).DŮLEŽITÝ JE POPIS. Současníci: Rusko: F. M. Dostojekvskij (Zločin a trest), L. N. Tolstoj (Anna Karenina), A. P. Čechov (Višňový sad, Tři sestry),Francie: Emil Zola - naturalismus - Zabiják, Gustav Flaubert - Paní BovaryováAnglie - Charles Dickens - Oliver Twist Inspirace: Námět k Revizorovi poskytl Gogolovi A. S. Puškin. Vyprávěl mu příběh o tom, jak byl na jedné cestě považován za tajemného úředníka. Malířství: J. F. Millet - Francie, Karel Purkyně - ČechySochařství: J. V. MyslbekHudba: G. Verdi - Francie Srovnání: Karel Václav Rais - dílo Rodiče a děti - Rais se věnoval kritickému realismu a jako námět si vybíral vztahy mezi lidmi jejich touhu po penězích. V povídkovém cyklu Rodiče a děti se objevuje domlouvání svateb pro peníze. Stejně jako Gogol se i Rais věnoval zkaženému charakteru lidí. Dějství první - Hejtman obdrží varovný dopis od svého přítele z Petrohradu, že do hejtmanova města je poslán revizor. Této zprávy se zhrozí všichni vysocí funkcionáři. Ve městě bují korupce, lže se a krade. Vykresleny jsou postavy všech důležitých funkcionářů města. Dva statkáři Dobčinskij a Bobčinskij jsou přesvědčeni, že revizorem je Chelstakov, který se právě ubytoval v hostinci. Dějství druhé - Chlestakov ale nepřijel na revizi. Prohrál všechny peníze a teď nemá ani na jídlo. Hostinský ho už nechce dále obsluhovat. Chlestakov ale při své nabubřelosti a impulzivnosti vzbudí povyk. Do hospody přichází hejtman, který si chce nějak naklonit domnělého revizora. Chlestakov nechápe, proč se mu dostává této pozornosti. Je přesvědčen, že je to jeho vlastní důležitost. Stejně tak si hejtman myslí, že se mu daří působit na tak vlivnou návštěvu. Dějství třetí - Chlestakov si užívá pozornosti, které se mu dostává ze všech stran. Je na prohlídce v místním ústavu a škole a cítí se při tom velmi významně. Píše o všem svému příteli dopis. Mezitím se hejtmanova žena s dcerou pečlivě připravují na přivítání vzácné návštěvy u nich doma. Chlestakov pak v této dámské společnosti zcela ztrácí kontrolu nad svými výmysly. Představuje se jako autor nejrůznějších uměleckých děl a také jako světaznalý státník. Hejtmanova manželka s ním vesele koketuje. Věří všem jeho historkám a pokládá ho za dobrou partii. Sám Chlestakov totiž zcela přijal tuto svou představu o sobě. Prospěchář Osip mezitím lišácky využívá bláhové náklonnosti hejtmanovy rodiny a nechává si podstrojovat. Dějství čtvrté - Před pokojem, v němž je Chlestakov ubytovaný, se střídají se tu úředníci, inspektoři, radové, zemanové. Každý mu ochotně nabízí „půjčky“ a může se přetrhnout, aby s ním byl zadobře. Chlestakov peníze i lichotky ochotně přijímá Hejtman tomu jen přihlíží, cítí z toho svůj prospěch. Osipovi se nakonec podaří přesvědčit svého pána, aby už raději odjeli, že vše musí každou chvíli prasknout. Chlestakov si to konečně uvědomuje a s výmluvou, že si jede pro požehnání k sňatku, opouští městečko. Dějství páté - Hejtman už se vidí v Petrohradě jako generál. Vyhrožuje všem, kteří si na něj stěžovali. Chystá se velká sláva. Tu však přeruší poštmistr. Právě otevřel dopis, který Chlestakov nechal poslat svému příteli a v němž je posměšně vylíčen snad každý z města. Navíc přijíždí skutečný revizor.

Témata, do kterých materiál patří