Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance podniku (KAM / 4FIPO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAM / 4FIPO - Finance podniku, Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
1. PŘEDNÁŠKA S POZNÁMKAMA Neznámý 30.04.2018 14:44 0
distancnioporafinancepodniku Neznámý 30.04.2018 14:44 0
FIPO - 1.-5. Neznámý 30.04.2018 14:44 0
FIPO 22.-26. Neznámý 30.04.2018 14:44 0
FIPO 8.-12. Neznámý 30.04.2018 14:44 0
FIPO- cenné papíry v ČR Neznámý 30.04.2018 14:44 1
FIPO13_17 Neznámý 30.04.2018 14:44 0
FIPOprednaska1 Neznámý 30.04.2018 14:44 0
OtazkykezkouscezeZakladufinanci Neznámý 30.04.2018 14:44 0
TemataprojektuFIPO Neznámý 30.04.2018 14:44 0
zafincviceni2 Neznámý 30.04.2018 14:44 0
ZAFINprednaska10 Neznámý 30.04.2018 14:45 0
ZAFINprednaska1112 Neznámý 30.04.2018 14:45 0
ZAFINprednaska2 Neznámý 30.04.2018 14:44 0
zafinprednaska3 Neznámý 30.04.2018 14:44 0
ZAFINprednaska4 Neznámý 30.04.2018 14:44 0
ZAFINprednaska5 Neznámý 30.04.2018 14:44 0
ZAFINprednaska6 Neznámý 30.04.2018 14:45 0
ZAFINprednaska7 Neznámý 30.04.2018 14:45 0
ZAFINprednaska8 Neznámý 30.04.2018 14:45 0
ZAFINprednaska9 Neznámý 30.04.2018 14:45 0

Další informace

Obsah

1.Význam a funkce financí 2.Majetková a finanční struktura podniku 3.Výsledek hospodaření a peněžní toky podniku 4.Optimalizace majetkové a finanční struktury podniku 5.Krátkodobé a specifické formy financování podnikových potřeb 6.Dlouhodobé formy financování podnikových potřeb 7.Finanční rozhodování podniku 8.Investiční rozhodování 9.Analýza bodu zvratu 10.Kalkulace nákladů 11.Řízení oběžného majetku 12.Úvod do finanční analýzy 13.Bankrotní modely.

Získané způsobilosti

Student se orientuje v podstatě finančního hospodaření podniku v ziskovém i neziskovém sektoru, v základních finančních kategoriích. Srovnává základní principy finančního řízení podniku, uplatňuje znalosti o majetkově finanční stabilitě podniku, finančním rozhodování, finanční analýze, plánování a kontrole.

Literatura

Filipczyková, H. Finance podniku. distanční studijní opora. Ostrava: OSU, 2009. Brealey, R. A., Myers, S. C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Victoria Publishing, 1992. Ross, A., Westerfield, W. Corporate Finance. Boston: IRWIN, 1996. Pike, R., Neale, B. Corporate Finance and Investment. London: Prentice Hall, 1993. Časopis: Finance a úvěr. Grunwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: VŠE Praha, Fakulta financí a účetnictví, 2001. ISBN 80-7079-587-5.Valach, J. a kol. Finanční řízení podniku. Praha: EKOPRESS, 1999. ISBN 80-86119-21-1.nullValach, J. a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování - 1.část. Praha: VŠE, 1997. Valach, J. a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování -2.část. Praha: VŠE, 1997. ISBN 80-7079-067-9.

Požadavky

Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je zpracování samostatného projektu zaměřeného na základy finančního rozhodování a řízení. Témata projektů budou zadána v 1. týdnu výuky.

Garant

Doc.Dr.Ing. Hana Filipczyková

Vyučující

Doc.Dr.Ing. Hana Filipczyková