Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4AB-Ubytovací služby+Raut, číše vína a slavnostní hostiny

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39,97 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

4A. Ubytovací služby Ubytovací služby představují základní podmínku pro rozvoj cestovního ruchu. Můžeme je charakterizovat jako umožnění ubytování mimo místo trvalého bydliště. Rozvoj ubytovacích zařízení je nerozlučně spjat s politickými hospodářskými a sociálními změnami ve společnosti, které zprostředkovaně ovlivňují pohyb obyvatelstva mimo místo trvalého bydliště a působí na vznik různých druhu ubytovacích zařízeníPosláním ubytovacích služeb je umožnit přenocování, nebo přechodné ubytování zákazníkům mimo místo jejich trvalé bydliště, včetně uspokojení dalších potřeb za určitý poplatekPrávní vztah mezi ubytovatelem a ubytovaným hostem upravuje občanský zákoník v ustanoveních týkající se smlouvy o ubytování ( § 754 – 759 ) Ubytovací služby poskytují ubytovací zařízení Ubytovací zařízení můžeme členit podle: velikosti na malá (10-100 lůžek), střední (101-250) a velká (251 +)podledoby provozu (celoroční, a sezónní)podleumístění (městská, lázeňská, horská)podlepřevažující klientely (obchodníci, rodiny s dětmi, kongresoví turisté)podledruhu zařízení a jeho funkce při uspokojování potřeb veřejnosti Další členění: Podle způsobu výstavby: Pevná( hotely,motely) Částečně pevná ( montované chaty ) Přenosná (stany) Pohyblivá ( lůžkové vozy,rotely) Podle kategorií (druhu): Tradiční ubytování (hromadné) - hotely, rezidence, hostely, penziony, motely Doplňkové ubytování (ostatní hromadné) – chatové osady, bungalovy, turistické ubytovny, ubytovací hostince, autokempinky Ostatní ubytovací zařízení – studentské koleje,domov mládeže, ubytování v soukromí, pronájem místnosti Definice kategorií ubytovacích zařízení Hotelje ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených (zejména stravovací). Člení se do pěti tříd. Hotel garni má vybavení jen pro omezený rozsah stravování (nejméně snídaně) a člení se do čtyř tříd. Motel je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty poskytující přechodné ubytování a služby s tím spojené zejména pro motoristy a člení se do čtyř tříd. Zařízení se nachází v blízkosti pozemních komunikací s možností parkování. Recepce a restaurace může být mimo ubytovací část. Ubytovací zařízení jinak splňuje veškeré požadavky pro kategorii Hotel 1* - 4*.Pension je ubytovací zařízení s nejméně 5 a maximálně 20 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb a člení se do čtyř tříd. Omezené služby stravování spočívají v absenci restaurace. Penzion však musí disponovat minimálně místností pro stravování, která zároveň může sloužit k dennímu odpočinku hostů.Botelje ubytovací zařízení umístěné v trvale zakotvené osobní lodi. Zařazuje se nejvýše do čtyř hvězdiček. Na botel se vztahují všechny požadavky a kritéria jako na hotely příslušné třídy * až **** kromě: u botelu není možné do obytné části kajuty (pokoje) umístit ještě příležitostné lůžko; minimální rozměry lůžka včetně matrace v botelu činí 85x195cm minimální obytné plochy podle třídSpecifická hotelová zařízení: Lázeňský / Spa hotel Wellness hotel Resort / Golf resort hotel Lázeňský / Spa Hotel Ubytovací zařízení, které se nachází v místě se statutem lázeňského místa dle Zákona č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon) v aktuálním znění, které splňuje veškeré požadavky pro kategorii hotel a které zajišťuje zároveň lázeňskou péči dle § 33 zák. č. 48/1997 Sb. Lázeňský hotel garni Ubytovací zařízení, které se nachází v místě se statutem lázeňského místa dle Zákona č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon) v aktuálním znění, které splňuje veškeré požadavky pro kategorii hotel garni a které zajišťuje zároveň lázeňskou péči dle § 33 zák. č. 48/1997 Sb. Wellness Hotel Ubytovací zařízení, které splňuje veškeré požadavky pro kategorii Hotel 3* - 5* a zároveň poskytuje služby wellness, bude současně certifikováno podle výstupů z projektu MMR „Zavádění národních standardů kvality ve vybraných sektorech cestovního ruchu“. Resort / Golf Resort Ubytovací zařízení, které splňuje požadavky pro kategorii Hotel 3* - 5*, jedná se o uzavřený soubor objektů, kde může být restaurace a recepce mimo ubytovací část.Zařízení poskytuje společensko-kulturní a sportovní vyžití.Do třídy 4* může mít recepce omezený provoz na minimálně 18 hodin. Golf Resortmusí, kromě výše uvedeného, být vybaven minimálně devíti-jamkovým normovaným hřištěm dle parametrů ČGF (České golfové federace). Depandanceje vedlejší budova ubytovacího zařízení bez vlastní recepce, organizačně související s hlavním ubytovacím zařízením, které pro depandance zajišťuje plný rozsah služeb odpovídající příslušné kategorii a třídě a není vzdáleno více než 500 m.Ostatní ubytovací zařízení: kemp (tábořiště) chatová osada turistická ubytovna Kemp -pro přechodné ubytování hostů ve vlastních ubytovacích zařízeních nebo v objektech provozovatele, Spol. soc. zařízení, oddělení umývárny od sprchy, místnosti pro přípravu pokrmů, předměty a prostory pro praní, žehlení, stálá recepční služba, aktivity volného času, 1*-4**** Chatová osada -přechodné UZ v objektech provozovatele, chaty, sruby, bungalovy, nesmí být vzdáleny víc jak 500m od místa, kde je poskytováno stravování. Na 100 lůžek má být 5 WC a oddělená umývárna, 1*-3*** Turistická ubytovna -Jednodušší UZ, větší počet lůžek v ubytovací místnosti, K dispozici umývárna s tekoucí vodou na každých 25 lůžek 2 WC, 1* - max. 12 lůžek 2**- max. 6 lůžek v pokoji Ubytování v soukromí - Poskytování prostorů či částí, jsou vybaveny pro účely přechodného ubytování za úhradu, případně navazujících služeb, Host je povinen dodržovat ubytovací řád, 1*-3*** Základní pojmy Pro označení minimálních požadavků jednotlivých tříd ubytovacích zařízení je používáno označení„klasifikace"Pojmy„standard“a„standardizace“jsou chápány jako pojmy označující úroveň vyšší než jsou minimální požadavky (než stanovuje klasifikace) a mohou být zaváděny hotelovými řetězci apod.„Kategorizace“označuje proces, kdy dochází k dělení ubytovacích zařízení do jednotlivých kategorií (hotel, penzion apod.) Kategorizacírozumím

Témata, do kterých materiál patří