Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
20. Obehova soustava

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

a uzavření cípatých chlopní systolická ozva diastola = uvolnění, ochabnutí uzavření poloměsíčitých chlopní diastolická ozva 2 srdeční ozvy na jednu revoluci impulzy pro činnost vznikají v ♥ samém Plnící fáze - diastola síní a pozdní diastola komor, kdy se komory a síně plní krví. - přečerpána krev ze síní do komor - končí komorová diastola a začíná další fáze. Systola komor - uzavírají se cípaté chlopně, což slyšíme jako systolickou ozvu, vypuzení 80 ml krve do aorty Diastola komor - nastává poté, co komorový stah dosáhl vrcholu. převodní systém srdeční zajišťuje impulzy pro činnost centra – spojovací vlákna – přeměněná svalová vlákna UZLÍK SÍŇOVÝ (nodus sinuatrialis) – začátek systému, leží v horní části pravé horní předsíně, vznik vzruchů impulzy jsou odtud převáděny do UZLÍKU SÍŇOKOMOROVÉHO (nodus atrioventricularis) – mezi PS a PK odtud vychází svazeček vláken MŮSTEK HISSŮV zabezpečující spojení svaloviny přesíní a komor FAWAROVA RAMÉNKA – probíhají přepážkou mezi komorami, rozvětvují se na PURKYŇOVA VLÁKNA ♥ je inervováno vlákny vegetativních nervů sympaticus – činnost zrychluje, mediátorem je adrenalin parasympaticus – činnost zpomaluje, vylučuje acetylcholin → brachykardie (snížená tepová frekvence, opak tachykardie) systolický objem ♥=objem krve, který se dostává ze♥při jednom srdečním stahu (60-80ml) minutový objem srdeční – při činnosti 72 tep/min je cca 5 litrů, může narůstat až na 40 l tlak krevní uváděn hodnotami: systolická a diastolická, v milimetrech rtuťového sloupce největší tlak – v pažních tepnách, v krkavici, postupně klesá na periferiích nejmenší tlak – dolní dutá žíla – aby byl podtlak princip fungování cévy – chemoreceptory – kontrolují koncentraci CO2 nervové provazce – signál do prodloužené míchy – signál srdci porušení dlouhé míchy – srdce nemůže regulovat činnost výživa ♥ zajištěna KORONÁRNÍMI (věnčitými) tepnami – vycházejí z aorty, větví se na povrchu srdce – živiny + kyslík ucpání koronární tepny → infarkt myokardu (konečné stadium ischemické choroby myokardu) arteoskleróza (angina pectoris) = ukládání tukových cholesterolových plátů ve stěně cév → zúžení KREVNÍ OBĚH velký (tělní) - tepenný levá komora → aorta → stáčí se nalevo dozadu (oblouk aorty) → krkavice→ mezihrudní tepny→ břišní aorta→ nepárové orgány→ břišní kmen→ žaludek, játra, slinivka, střeva→ párové orgány→ 2 tepny kyčelní → … → pravá předsíň malý - žilní pravá komora → plicní kmen → 2 tepny plicní → pravá a levá plíce → větví se na tepénky a vlásečnice ve stěnách plicních sklípků → okysličení krev se sbírá ve 4 plicní ly → levá předsíň vrátnicový oběh v dutině břišní

Témata, do kterých materiál patří