Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
27. Genetika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (745.63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

DOMINANCE a RECESIVITA vyjadřuje vztah mezi alelami téhož genu

DOMINANCE – projev dominantní alely převládá a potlačuje projev recesivní alely

  • NEÚPLNÁ dominantní alela nepotlačuje recesivní alelu úplně, recesivní alela se

částečně projeví, A – červená, a – bílá, Aa – růžová = INTERMEDIÁLNÍ VZHLED

  • ÚPLNÁ dominantní alela úplně potlačí projev recesivní alely

Vniklý heterozygot je stejného vzhledu jako dominantní homozygot

RECESIVITA

  • recesivní alela nemá šanci se projevit v kombinaci s dominantní alelou

  • má šanci se projevit ve znaku u recesivního homozygota

KODOMINANCE

  • vyjadřuje vztah mezi alelami téhož genu

  • žádná z alel není dominantní a ve fenotypu se projeví funkce obou alel nezávisle na sobě

  • např. krevní skupiny – alela skup. A a B jsou navzájem kodominantní (AB) a dominantní vůči 0

HOMOZYGOT

  • jedinec, který má stejné alely určitého genu

  • DOMINANTNÍ HOMOZYGOT – obě alely určitého genu dominantní

  • RECESIVNÍ HOMOZYGOT – obě alely určitého genu recesivní

HETEROZYGOT - jedinec, který má různé alely určitého genu

Projev alel ve fenotypu

homozygotně dominantní – znak se projeví (zabarvení)

homozygotně recesivní – znak se neprojeví

heterozygot: 1) úplná dominance – fenotypový projev stejný jako u homozygota

2) neúplná dominance – recesivní brzdí dominantní, znak se zcela neprojeví, ale většinou má blíž k A

3) kodominance – souběžný projev obou alel – krevní skupiny

Autozomální dědičnost kvalitativních znaků – Mendelovy zákony

- kvalitativní znaky – rohy, barva očí,…

- stačí jedna A

- organismy se rozmnožují pohlavně (kříží se= hybridizace), alely vzniká potomek ve formě gamet – od každého rodiče jednu

1. zákon o uniformitě (stejnorodosti) první generace kříženců

- týká se rozmnožování homozygotů

P = parentální generace

F1 = 1. filiální generace

2. zákon o nestejnorodosti druhé generace kříženců

- křížení dvou potomků z F1 generace

- v 2. generaci dochází ke štěpení (segregaci) > není stejnorodá, liší se genotypově i fenotypově

> vznik genotypových a fenotypových štěpných poměrů

štěpné poměry – ideální…1:2:1

- empirické (praxe)…3:1, 3:0

- někdy nelze rozeznat AA od Aa > křížíme s aa

- jsou-li potomci stejní, byl to AA

- vznikne-li:

byl to Aa

3. Mendelův zákon – zákon o volné kombinovatelnosti alel různých alelových párů

- pro 2 geny, které nejsou na stejném chromozomu (jsou-li na stejném, nazývá se to genová vazba

PRINCIP VOLNÉ KOMBINOVATELNOSTI

- se sejnou pravděpodobností se rozcházejí do gamet

⇒ fenotypově i genotypově různorodé potomstvo

- nejjednodušší případ polyhybridního křížení je dihybridní křížení

AB Ab aB ab AB AABB AABb AaBB AaBb Ab AABb AAbb AaBb Aabb aB AaBB AaBb aaBB aaBb ab AaBb Aabb aaBb aabb

P: AABB x aabb

F1: AaBb

genotypový poměr: 1:2:1:2:4:2:1:2:1

Témata, do kterých materiál patří