Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
27. Genetika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (745,63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2. zákon o nestejnorodosti druhé generace kříženců - křížení dvou potomků z F1 generace - v 2. generaci dochází ke štěpení (segregaci) > není stejnorodá, liší se genotypově i fenotypově > vznik genotypových a fenotypových štěpných poměrů štěpné poměry – ideální…1:2:1 - empirické (praxe)…3:1, 3:0 - někdy nelze rozeznat AA od Aa > křížíme s aa - jsou-li potomci stejní, byl to AA - vznikne-li: byl to Aa 3. Mendelův zákon – zákon o volné kombinovatelnosti alel různých alelových párů - pro 2 geny, které nejsou na stejném chromozomu (jsou-li na stejném, nazývá se to genová vazba PRINCIP VOLNÉ KOMBINOVATELNOSTI - se sejnou pravděpodobností se rozcházejí do gamet fenotypově i genotypově různorodé potomstvo - nejjednodušší případ polyhybridního křížení je dihybridní křížení AB Ab aB ab AB AABB AABb AaBB AaBb Ab AABb AAbb AaBb Aabb aB AaBB AaBb aaBB aaBb ab AaBb Aabb aaBb aabb P: AABB x aabb F1: AaBb genotypový poměr: 1:2:1:2:4:2:1:2:1 fenotypový poměr:9:3:3 Odchylky od ideálních štěpných poměrů - kombinace některých alel může být letální (smrtelná) dominantní letalita – 1alela dokáže eliminovat druhou – sobecký gen polydaktilie – zvýšený počet prstů brachydaktilie – výrazně zkrácené prsty Huntingtonova choroba - nekoordinované trhavé pohyby těla, snížení mentálních schopností recesivní letalita – letální je kombinace aa cystální fibróza – vylučování hustého hlenu > špatné dýchání (slané děti) - znak je projevem více genů (většinou) – ty jsou spolu v interakci, spolupracují, nebo si konkurují a) komplementarita = spolupráce - k projevu znaku musí být přítomna 1 dominantní alela od každého genu - rozdělení fenotypů není tedy 9:3:3:1, ale 9:7 substrát > meziprodukt > antokyany (barvivo) gen C řídí tvorbu enzymu, který katalyzuje vznik bezbarvého antokyanu, (c nic nedělá) gen R řídí tvorbu enzymu, který přeměňuje bezbarvé barvivo na sytě červený antokyan b) epistáze – dominance jednoho genu nad jiným - epistatický gen – dominující - hypostatický – podřízený dominantní: A > B, A přebije účinek B A – žlutá, B – světle žlutá AaBb x AaBb

Témata, do kterých materiál patří