Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


27. Genetika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (745,63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- za normálních podmínek: 9:3:3:1 - při epistázi: 12:3:1 – tam, kde se setkalo A s B, vzniklo A recesivní - recesivně homozygotní kombinace nadřazeného genu úplně potlačí případný projev genu podřazeného aa > B příklad: U papriky se na barvě podílí C (druhotný rozklad chlorofylu v buňkách zralých plodů) a R (podmiňuje tvorbu červeného barviva karotenu. Genotypy těchto rostlin: a) červené plody - RC b) zelené plody - rc c) hnědé plody - Rc d) žluté papriky - rC VAZBA GENŮ - jsou-li geny neseny jedním párem homologických chromozomů, pak jsou ve vzájemné vazbě; nemohou se volně segregovat a v potomstvu vzniká jen určitá kombinace znaků - na geny ve vazbě se nevztahuje 3. Mendelův zákon, takže geny umístěné na stejném chromozomu mají větší pravděpodobnost, že budou zděděny spolu 1. Morganův zákon - geny jsou vždy uloženy na chromosomu lineárně za sebou 2. Morganův zákon - počet vazbových skupin genů každého druhu organismu je roven jeho chromosomovému číslu, tj. počtu párů homologních chromosomů v diploidním jádře (resp. počtu chromosomů v jedné sadě) - oba zákony tvoří tzv. chromosomovou teorii dědičnosti - při meiose jsou geny předávány do gamet společně – u potomků se tak objevují rodičovské kombinace - za předpokladu, že během meiosy nedochází k procesu překřížení chromatid homologních chromosomů, jsou geny na nich uložené předávány vždy spolu =tzv.úplná vazba genů - dojde-li ke crossing-overu v úseku chromatid mezi sledovanými geny, dochází k rekombinaci genů =tzv. neúplná vazba genů - je-li vzdálenost obou genů na chromosomu větší, je vyšší pravděpodobnost crossing-overu mezi nimi a síla vazby je nižší - síla vazby = pravděpodobnost, že mezi dvěma geny téhož chromosomu proběhne crossing-over úplná vazba genů - generace F1 nevytváří žádné rekombinované gamety (nedojde ke crossing-overu) - vytváří pouze gamety rodičovského typu AABB x aabb => gamety AB, ab - geny jsou v blízkosti centromery nebo blízko u sebe => úplná vazba, nedochází k individuální variabilitě neúplná vazba genů - F1 produkuje převážně gamety rodičovského typu, ale vznikají i gamety rekombinované (méně než 50%), proběhne crossing-over vede k individuální variabilitě fáze vazby vloh: fáze cis -nastává, když v rodičovské generaci máme dominantního homozygota ve všech znacích + homozygota recesivního ve všech znacích úplná vazba P AABB x aabb => gamety AB nebo ab F1 AaBb => gamety AB nebo ab (rodičovské) neúplná vazba (rodičovské a rekombinované gamety) AABB x aabb => gamety AB nebo ab F1 AaBb => gamety AB nebo ab (rodičovské) a Ab nebo aB (rekombinované) fáze trans 1. rodič Aabb – část genů dominantně homozygotních a část recesivně homozygotní, 2. rodič obráceně aaBB úplná vazba P AAbb x aaBB => gamety Ab nebo aB F1 AaBb => gamety Ab nebo aB (rodičovské) neúplná vazba(rodičovské a rekombinované gamety) P AAbb x aaBB => gamety Ab nebo aB F1 AaBb => gamety Ab nebo aB (rodičovské) a AB nebo ab (rekombinované) síla vazby: - pojem vyjadřující četnost výskytu crossing-overu mezi 2 geny na 1 chromozomu čím vzdálenější geny – tím větší pravděpodobnost crossing-overu = síla vazby je menší - mezi lokusy různě od sebe vzdálených vzájemně vázaných genů je různá síla vazby - množství rekombinací alel je přímo úměrné vzájemné vzdálenosti genů na chromozomu => základní princip sestavování chromozomových map - vzdálenost genu na chromozomech se udává v jednotkách –morgan 1 morgan vyjadřuje, že dihybrid tvoří 1% gamet s rekombinovanou sestavou alel (v dané oblasti vymezené sledovanými geny je pravděpodobnost crossing-overu 1% = 0,01) -Morganovo číslo = p – udává sílu vazby p = 0 úplná vazba (žádný grossing-over) p = 50 – došlo ke crossing-overu a geny jsou voně kombinovatelné, nejsou ve vazbě Morganovo číslo lze stanovit zpětným křížením dihybrida AaBb s homozygotně recesivním rodičem aabb - tímto křížením se zjišťuje kolikrát častěji příslušník F1 tvoří rodičovské gamety oproti rekombinovaným Výpočet Morganova čísla: pro fázi cis:a1 - a4četnost gamet a1– AB (rodič),a2 – a

Témata, do kterých materiál patří