Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
27. Genetika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (745,63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

B (rekom),a3 – Ab (rekom),a4 – ab (rodič) pro fázi trans: a1– AB (rekom),a2 – aB (rodič),a3 – Ab (rodič),a4 – ab (rekom) DĚDIČNOST A POHLAVÍ - hermafrodit proterandrický (proterandrie) = obojetník, samčí buňky dozrávají dřív - hermafrodit proterogynický (proterogynie) = obojetník, samičí buňky dozrávají dřív - gonochoristé = oddělené pohlaví - u gonochoristů je vznik jedinců určitého pohlaví dán existencí 1 páru pohlavních chromozomů = heterochromozomy = gonozomy.Jejich sestava se liší u jedinců opačného pohlaví gonozomální dědičnost – týká se všech znaků, jejichž geny leží na pohlavníchchromozomech (gonozomech) autozomální dědičnost –dědičnost, která je na všech ostatních chromozomech (autozomy - nepohlavní chromozomy, haploidní sada u autozomů = A) Gonozomy: a)párový – X chromozom - vyskytuje se buď v nehomologické dvojici s nepárovým chromozomem – heterogametické pohlaví =heterogametní XY = muž; AAXY celková výbava nebo v plně homologické dvojici jako pár totožných chromozomů - homogametické pohlaví =homogametní XX = žena; AAXX celková výbava b)nepárový – Y chromozom = alozom - může se vyskytovat jen u jednoho pohlaví, a to vždy jen v nepárové dvojici s druhým typem pohlavního chromozomu Rozlišujeme 2 typy chromozomového určení pohlaví: 1)savčí (Drosophila) - jedinci samičího pohlaví mají konstituci XX, samčího XY (savci včetně člověka, někteří plazi, obojživelníci, ryby, většina řádů hmyzu, většina dvoudomých rostlin) 2)ptačí (Abraxas) - samice mají konstituci XY a samci XX (ptáci, někteří plazi, ryby, obojživelníci, motýli, korýši, ojediněle u rostlin) 3 )protenor – nemají Y XX nebo XO (mšice) Faktory ovlivňující vznik určitého pohlaví : - genetická výbava – heterochromozom XY , XX , i další chromozomy mohou ovlivňovat pohlaví - vnitřní faktory - činnost endokrinních žláz – hormony - soubor chemických reakcí, které vedou jedince směrem k 1 pohlaví - vnější podmínky – teplota, tlak, světlo, záření, potrava pokud faktory nespolupracují, působí proti chromozomové výbavě a může vzniknout: intersex - jedinec nese znaky obou pohlaví, v počáteční fázi se vyvíjí jako jedinec jednoho pohlaví a v druhé fázi jako jedinec druhého pohlaví - pokud se narodí => sterilní hermafrodit 2) pohlavní zvrat - jedinec má chromozomovou výbavu 1 pohlaví, ale vlivem komplexu faktorů se vyvine v 2. pohlaví - nemusí být sterilní Znaky vázané na pohlaví = znaky, jejichž geny leží na pohlavních chromozomech GONOZOMÁLNÍ DĚDIČNOST - pohlavní chromozomy se evolučně vytvořily z autozomů, proto obsahují nejenom geny určující pohlaví a znaky, které se pohlaví týkají, ale také geny, které s pohlavím vůbec nesouvisí - v homologních částech gonozomů platí Mendlovy zákonitosti -> a může probíhat crossing-over - v heterologních částech gonozomů neplatí Mendlovy zákony, nedochází ke crossing-overu - geny nahomologní části se označují jakoneúplně na pohlaví vázané - geny naheterologní části jsouúplně na pohlaví vázané =>geny ležící na heterologní části chromozomu Y: - nemají párovou alelu - organismus je pro ně hemizygotní (= projevují se ve fenotypu pouze u pohlaví, které nese chromozom Y) =>dědičnost přímá = holandrická + u člověka: geny pro vývoj mužského pohlaví, jinak je chromozom geneticky prázdný –genů je tam málo (např. velikost postavy, postavení zubů) =>geny ležící na heterologní části chromozomu X: - fenotypový projev nezávisí pouze na tom, zda nositel má alelu recesivní nebo dominantní, ale záleží i na jeho pohlaví - u jedince typu XY se alely ve fenotypu projeví vždy (alela nemá být čím ovlivněna) + u člověka: asi 50 genů v heterologní části chromozomu X Choroby vázané na pohlavní chromozomy: hemofilie - chorobná krvácivost, porucha srážlivosti krve, způsobena genem na chromozomu X, platí dědičnost křížem - matka v daném pohlavně vázaném genu homozygotně recesivní a otec má příslušnou dominantní alelu, pak dcery vykazují dominantní znak po otci a synové recesivní znak po matce XH - dominantní alela pro zdravý stav Xh - recesivní alela pro nemoc XHXH – zdravá žena, XHXh – přenašečka, XhXh - nenarodí se, forma neslučitelná se životem, XHY – zdravý muž, Xh Y – nemocný muž daltonismus - barvoslepost, kdy se nerozlišuje červená a zelená barva - ženy mohou daltonismem trpět také, jinak platí vše, jako u hemofílie dysplasie

Témata, do kterých materiál patří