Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
27. Genetika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (745.63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- síla vazby = pravděpodobnost, že mezi dvěma geny téhož chromosomu proběhne crossing-over

úplná vazba genů

- generace F1 nevytváří žádné rekombinované gamety (nedojde ke crossing-overu)

- vytváří pouze gamety rodičovského typu AABB x aabb => gamety AB, ab

- geny jsou v blízkosti centromery nebo blízko u sebe => úplná vazba, nedochází k individuální variabilitě

neúplná vazba genů

- F1 produkuje převážně gamety rodičovského typu, ale vznikají i gamety rekombinované (méně než 50%), proběhne crossing-over

  • vede k individuální variabilitě

fáze vazby vloh:

fáze cis - nastává, když v rodičovské generaci máme dominantního homozygota ve všech znacích + homozygota recesivního ve všech znacích

úplná vazba

P AABB x aabb => gamety AB nebo ab

F1 AaBb => gamety AB nebo ab (rodičovské)

neúplná vazba (rodičovské a rekombinované gamety)

AABB x aabb => gamety AB nebo ab

F1 AaBb => gamety AB nebo ab (rodičovské) a Ab nebo aB (rekombinované)

fáze trans

1. rodič Aabb – část genů dominantně homozygotních a část recesivně homozygotní,

2. rodič obráceně aaBB

úplná vazba

P AAbb x aaBB => gamety Ab nebo aB

F1 AaBb => gamety Ab nebo aB (rodičovské)

neúplná vazba (rodičovské a rekombinované gamety)

P AAbb x aaBB => gamety Ab nebo aB

F1 AaBb => gamety Ab nebo aB (rodičovské) a AB nebo ab (rekombinované)

síla vazby:

- pojem vyjadřující četnost výskytu crossing-overu mezi 2 geny na 1 chromozomu

čím vzdálenější geny – tím větší pravděpodobnost crossing-overu = síla vazby je menší

- mezi lokusy různě od sebe vzdálených vzájemně vázaných genů je různá síla vazby

- množství rekombinací alel je přímo úměrné vzájemné vzdálenosti genů na chromozomu => základní princip sestavování chromozomových map

- vzdálenost genu na chromozomech se udává v jednotkách – morgan

1 morgan vyjadřuje, že dihybrid tvoří 1% gamet s rekombinovanou sestavou alel

(v dané oblasti vymezené sledovanými geny je pravděpodobnost crossing-overu 1% = 0,01)

- Morganovo číslo = p – udává sílu vazby

p = 0 úplná vazba (žádný grossing-over)

p = 50 – došlo ke crossing-overu a geny jsou voně kombinovatelné, nejsou ve vazbě

Morganovo číslo lze stanovit zpětným křížením dihybrida AaBb s homozygotně recesivním rodičem aabb

- tímto křížením se zjišťuje kolikrát častěji příslušník F1 tvoří rodičovské gamety oproti rekombinovaným

Výpočet Morganova čísla:

pro fázi cis: a1 - a4 četnost gamet

a1 – AB (rodič), a2 – aB (rekom), a3 – Ab (rekom), a4 – ab (rodič)

pro fázi trans:

a1 – AB (rekom), a2 – aB (rodič), a3 – Ab (rodič), a4 – ab (rekom)

DĚDIČNOST A POHLAVÍ

- hermafrodit proterandrický (proterandrie) = obojetník, samčí buňky dozrávají dřív

- hermafrodit proterogynický (proterogynie) = obojetník, samičí buňky dozrávají dřív

- gonochoristé = oddělené pohlaví

Témata, do kterých materiál patří