Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
27. Genetika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (745.63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 1. Genetika

Gen, mendelovská dědičnost, vazba genů, gonozomální dědičnost, genetické určení pohlaví, mimojaderná dědičnost, genetika populací.

Genetika se zabývá dědičností a proměnlivostí

- dědičnost – podobné plodí podobné

- genetická info se projevuje díky vlivu vnějšího prostředí

Johan Gregor Mendel (1822 - 1884) – zakladatel genetiky, narodil se v Německu, žil v Brně, opat augustiniánského kláštera, jeho práce oceněna až roku 1900

- křížením hrachu pozoroval způsoby přenosu genetické informace z rodičů na potomky

- přenáší se geny, ne vlastnosti, ty nazval elementy a domníval se, že podmiňují vznik určitých vlastností

GEN

 • = vloha, základní jednotka genetické informace

 • jde o úsek molekuly DNA, který svým pořadím nukleotidů určuje pořadí aminokyselin v molekule určité bílkoviny nebo pořadí nukleotidů v některém typu RNA

 • geny zabírají pouze 2 % DNA

 • pozice genu na chromozomu je u jednotlivých druhů stálá

 • každý gen obsahuje info pro vytvoření znaku = vlastnosti, která se dá popsat

 • STRUKTURNÍ - obsahují informace o primární struktuře polypeptidického řetězce

 • REGULÁTOROVÉ - regulují aktivitu strukturních genů

 • GENY PRO t-RNA A r-RNA

 • určují pořadí nukleotidů v molekulách t-RNA nebo r-RNA, tzn. těch, které nejsou určeny pro translaci

 • geny jsou uspořádány do souvislých úseku = OPERONY, které tvoří:

 • PROMOTOR - oblast, v níž je zahájena transkripce (syntéza m-RNA)

 • OPERÁTOR (OPERAČNÍ GEN) - oblast, na kterou se váží regulační proteiny ovlivňující průběh transkripce

 • STRUKTURNÍ GENY

 • transkripce celého operonu je řízena pomocí REGULAČNÍHO GENU (není součástí operonu), který ovlivňuje produkci REPRESORU - regulačního proteinu, po jehož navázání na operátora se zastavuje transkripce strukturních genů operonu

 • INDUKTOR – látka, která navázáním na represor znemožňuje jeho vazbu na operátor, a tím pozitivně reguluje transkripci

1920 – Morgan – první mapa chromozomu

1953 – Watson, Crick, Franklinová – objev struktury DNA

1978 – první dítě ze zkumavky

2003 – přečten lidský genom

ALELA

 • varianta téhož genu

 • př. Gen pro barvu očí, ale alela pro modrou barvu

 • v somatických 2n buňkách je každý gen zastoupen 2 alelami (v haploidních pouze 1)

 • jsou-li obě gamety téhož genu stejné = HOMOZYGOTNÍ SESTAVA

 • jsou-li obě alely téhož genu rozdílné = HETEROZYGOTNÍ SESTAVA- při ní jedna z alel může převažovat svojí funkcí nad druhou:

 • DOMINANTNÍ = funkční, alela s převažující fcí, označuje se velkým písmenem, např. A

 • RECESIVNÍ = nefunkční, alela s nepřevažující fcí, označuje se malým písmenem, např. a

LOKUS - umístění genu na chromozomu

GENOTYP - soubor všech genů, které má organismus k dispozici pro zajištění všech svých životních funkcí

FENOTYP - soubor všech vlastností (znaků) organismu, vzniká spolupůsobením genotypu a faktorů vnějšího prostředí

Témata, do kterých materiál patří