Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
27. Genetika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (745,63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Genetika Gen, mendelovská dědičnost, vazba genů, gonozomální dědičnost, genetické určení pohlaví, mimojaderná dědičnost, genetika populací. Genetika se zabývá dědičností a proměnlivostí - dědičnost – podobné plodí podobné - genetická info se projevuje díky vlivu vnějšího prostředí Johan Gregor Mendel (1822 - 1884) – zakladatel genetiky, narodil se v Německu, žil v Brně, opat augustiniánského kláštera, jeho práce oceněna až roku 1900 - křížením hrachu pozoroval způsoby přenosu genetické informace z rodičů na potomky - přenáší se geny, ne vlastnosti, ty nazval elementy a domníval se, že podmiňují vznik určitých vlastností GEN = vloha, základní jednotka genetické informacejde o úsek molekuly DNA, který svým pořadím nukleotidů určuje pořadí aminokyselin v molekule určité bílkoviny nebo pořadí nukleotidů v některém typu RNAgeny zabírají pouze 2 % DNApozice genu na chromozomu je u jednotlivých druhů stálákaždý gen obsahuje info pro vytvoření znaku = vlastnosti, která se dá popsatSTRUKTURNÍ -obsahují informace o primární struktuře polypeptidického řetězceREGULÁTOROVÉ -regulují aktivitu strukturních genůGENY PRO t-RNA A r-RNAurčují pořadí nukleotidů v molekulách t-RNA nebo r-RNA, tzn. těch, které nejsou určeny pro translacigeny jsou uspořádány do souvislých úseku =OPERONY, které tvoří:PROMOTOR- oblast, v níž je zahájena transkripce (syntéza m-RNA)OPERÁTOR (OPERAČNÍ GEN)- oblast, na kterou se váží regulační proteiny ovlivňující průběh transkripceSTRUKTURNÍ GENYtranskripce celého operonu je řízena pomocíREGULAČNÍHO GENU (není součástí operonu), který ovlivňuje produkciREPRESORU - regulačního proteinu, po jehož navázání na operátora se zastavuje transkripce strukturních genů operonuINDUKTOR – látka, která navázáním na represor znemožňuje jeho vazbu na operátor, a tím pozitivně reguluje transkripci 1920 – Morgan – první mapa chromozomu 1953 – Watson, Crick, Franklinová – objev struktury DNA 1978 – první dítě ze zkumavky 2003 – přečten lidský genom ALELA varianta téhož genupř. Gen pro barvu očí, ale alela pro modrou barvuv somatických 2n buňkách je každý gen zastoupen 2 alelami (v haploidních pouze 1)jsou-li obě gamety téhož genu stejné =HOMOZYGOTNÍ SESTAVAjsou-li obě alely téhož genu rozdílné =HETEROZYGOTNÍ SESTAVA- při ní jedna z alel může převažovat svojí funkcí nad druhou:DOMINANTNÍ = funkční, alela s převažující fcí, označuje se velkým písmenem, např. ARECESIVNÍ = nefunkční, alela s nepřevažující fcí, označuje se malým písmenem, např. a LOKUS -umístění genu na chromozomu GENOTYP -soubor všech genů, které má organismus k dispozici pro zajištění všech svých životních funkcí FENOTYP -soubor všech vlastností (znaků) organismu, vzniká spolupůsobením genotypu a faktorů vnějšího prostředí DOMINANCE a RECESIVITA vyjadřuje vztah mezi alelami téhož genu DOMINANCE –projevdominantní alely převládá a potlačuje projev recesivní alely NEÚPLNÁdominantní alela nepotlačuje recesivní alelu úplně, recesivní alela se částečně projeví, A – červená, a – bílá, Aa – růžová = INTERMEDIÁLNÍ VZHLED ÚPLNÁdominantní alela úplně potlačí projev recesivní alely Vniklý heterozygot je stejného vzhledu jako dominantní homozygot RECESIVITA recesivní alela nemá šanci se projevit v kombinaci s dominantní aleloumá šanci se projevit ve znaku u recesivního homozygota KODOMINANCE vyjadřuje vztah mezi alelami téhož genužádná z alel není dominantní a ve fenotypu se projeví funkce obou alel nezávisle na soběnapř. krevní skupiny – alela skup. A a B jsou navzájem kodominantní (AB) a dominantní vůči 0 HOMOZYGOT jedinec, který má stejné alely určitého genuDOMINANTNÍ HOMOZYGOT – obě alely určitého genu dominantníRECESIVNÍ HOMOZYGOT – obě alely určitého genu recesivní HETEROZYGOT -jedinec, který má různé alely určitého genu Projev alel ve fenotypu homozygotně dominantní – znak se projeví (zabarvení) homozygotně recesivní – znak se neprojeví heterozygot: 1) úplná dominance – fenotypový projev stejný jako u homozygota 2) neúplná dominance – recesivní brzdí dominantní, znak se zcela neprojeví, ale většinou má blíž k A 3) kodominance – souběžný projev obou alel – krevní skupiny Autozomální dědičnost kvalitativních znaků – Mendelovy zákony - kvalitativní znaky – rohy, barva očí,… - stačí jedna A - organismy se rozmnožují pohlavně (kříží se= hybridizace), alely vzniká potomek ve formě gamet – od každého rodiče jednu 1. zákon o uniformitě (stejnorodosti) první generace kříženců - týká se rozmnožování homozygotů P = parentální generace F1 = 1. filiální generace

Témata, do kterých materiál patří