Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
28. Aplikace genetiky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (41,79 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

zuje toxiny proti hmyzu), takto upravené organismy jsou vůči škůdcům odolné (BT kukuřice, BT tabák) zlatá rýže – karoten v rýži, v asijské potravě je ho nedostatek, takhle si ho budou jíst spolu s rýží vypojení genu pro pektinázu u rajčat, aby se v jejich v jejich slupce nerozkládal pektin a ta zůstala pevná u zvířátek se používá pro odrůdu termín plemeno v rámci každého plemene je homozygotní linie i tady fungujeheteróza, např. brojleři – kuřata na pečení (anglicky broil = péct) vkládání genů u kozy se místo v DNA kódující mléčné bílkoviny nahradilo pavoučím genem – mléko obsahuje proteiny, které jsou normálně v pavučinách – výroba neprůstřelných vest (značka Biosteel) fluorescenční proteiny v dániích a myších – svítí u ryb se zvyšuje produkce STH hormonu – jsou větší a masitější průtokový cytometr – měření chromozomů pomocí laseru, dá se určit, jestli spermie (odebrané pro inseminaci – umělé oplodnění hospodářských zvířat) nesou chromozom X nebo Y Klonování vytváření klonu - nového jedince geneticky identického s předlohou vegetativně se rozmnožující rostliny – celé klonální topolové lesy se stejnou genetickou informací tři možné postupy: rozdělení zárodku ve stadiu několika buněk (k tomu dochází přirozeně u jednovaječných dvojčat)agregace zárodku s embryonálními kmenovými buňkami – vznik chiméry(chimérou jsou i siamská dvojčata), jedinec má část buněk s vlastní DNA, část s cizípřenos jader – enukleace, vysátí obsahu vajíčka, dovnitř se vloží tělní buňka jiného organismu, pak elektrošok, aby si vajíčko myslelo, že bylo oplodněno a začalo se vyvíjet dál v roce 1996 ovce Dolly (nejde o čistý klon, veškeré geny přenášené mimojaderně pocházejí od náhradní matky) myška Cumulina a další zvířátka nízká účinnost, jedinci trpí vrozenými vadami, jsou náchylní k nádorovým onemocněním obrovská obezita, náhlá selhání imunitního systému příčinou je možnázkracování telomer – nic nekódují a při dělení se zkracují (tím říkají buňce, jak je stará, kolikrát se rozdělila, buňka se podle toho buď dělí dál, nebo se ničí apoptózou), na chromozom s krátkými telomerami špatně dosadají enzymy pro další syntézu kravka Persefona měla navíc vložený gen pro telomerázu, tak přežila o něco delší dobu syndrom obřích mláďat – metylace DNA – diferencovaná buňka má řadu genů inaktivovaných metylací (cytosin, histon) terapeutické klonování – napěstování buněk vlastního těla z kmenových BIOTECHNOLOGIE jakákoli technologie, která využívá biologické systémy, živé organismy nebo jejich části k určité výrobě výroba antibiotik (penicilin), využívání geneticky modifikovaných organismů (insulin), kompostování, aktivovaný kal v čističkách odpadních vod… Výroba piva výchozí surovinou je ječmen – máčí se na humnech, nechá se naklíčit (hydrolyzuje se škrob a zásobní bílkoviny), pak se suší na hvozdech→ vzniklým produktem je slad (sladování probíhá ve sladovnách, humna a hvozdy = jednotlivé prostory tamtéž) hvozdění probíhá buď při teplotách 80-85°C (světlé pivo), nebo při vyšších – 100°C (tmavé pivo, dochází ke karamelizaci cukrů), produkce maltózy (sladový cukr) a aminokyselin pak se slad mele a míchá s vodou (tzv. vystírání) ve vystíracích kádích – vzniklá vystírka je hustá kaše, část se přepouští na rmutovací pánev (odděluje se vždy třetina objemu a ta se vaří, aby se nezlikvidovaly všechny enzymatické procesy najednou) – vzniká rmut rmut se scezuje v kádích, odfiltruje se mláto (krmivo, zbytky rozemletých obilek) – filtrátu (tzv. sladina) se přepouští do mladinové kádě, kde se k němu přidává chmel (dřív celé šištice, dnes granule) chmel = aroma a zároveň desinfekce, likvidace veškerých enzymatických procesů, přítomnost humulenu vede k vysrážení peptidů (kvasinkám se pak lépe kvasí) ze sladiny se stává mladina dále mladina pokračuje do spilky (přes vířivou káď do chladiče – kvasná teplota je v rozmezí 15 – 25°C tzv. svrchní kvašení, nebo 5 – 10°C tj. spodní kvašení), přidávají se kvasinky a vzduch kvašení probíhá v cylindrických (CK) tancích – u dna se usazují mrtvé kvasinky, na povrchu zase pěna – oboje se odčerpává, kvašení probíhá 7 až 10 dnů dokvašování trvá běžně měsíc, až 3 měsíce z ležáků, probíhá v ležáckých tancích kvasnicové pivo se rovnou stáčí čiření = pivo se dále sytí oxidem uhličitým, pasterizací se zbaví kvasinek, jejich zbytek se vyfiltruje přes křemelinové filtry stupňovitost piva je dána hmotnostním zlomkem sacharidů původní mladiny (čím více sacharidů, tím víc vyrobí kvasinky etanolu) Víno nadrcení hroznů na rmut a třapinyšťáva z vinních hroznů je bílá (i z červených), antokyany se dovnitř roztoku vytěsní díky divokým kmenům kvasinek, proto se rmut nechává kvasit na volném vzduchuze rmutu se lisuje moštsíření vína disiřitanem draselným, doslazování sacharózoumošt se kvasí – vzniká burčák, pak mladé vínodalší zrání vína, školení vína (tj. úprava při prvním stáčení, čiření a filtrace)stáčení nebo archivacestupeň cukernatosti – množství kg cukru ve 100

Témata, do kterých materiál patří