Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
28. Aplikace genetiky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (41.79 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

GENOVÉ MANIPULACE

Genetické inženýrství

 • pracuje hlavně s bakteriemi a kvasinkami

 • pro produkci chemických látek – u mutagenních kmenů mikroorganismů se poruší zpětná vazba (UV, RTG,)

 • výroba antibiotik, kyseliny octové, citronové, vitaminu C, B12, enzymů do pracích prášků (z termofilních bakterií), esenciálních aminokyselin pro zvířata ve velkochovech

 • vložení genu do bakterie pomocí:

 1. transformace – schopnost přijímat geny z okolí (u bakterií náhrada pohlavního rozmnožování), trochu se jim v tom pomáhá elektrošokem (ztenčí buněčnou membránu), vyrábí se tak insulin (lidský gen pro jeho výrobu se začlenil do bakterií, musely se dál kultivovat jen ty, u kterých to fungovalo)

 2. transdukce – přenos genu pomocí bakteriofágů

 3. konjugace – výměna plazmidu (úseku DNA) pomocí sex-fimbrie mezi dvěma bakteriemi

 • konkrétní využití: lidský inzulín produkovaný v E. coli, produkce STH hormonu a povrchového proteinu hepatitidy B (očkovací látka)

 • výzkum: restrikční endonukleázy – původní bakteriální enzymy, které měly chránit bakterii před virovou informací, vyhledávají palindromatické sekvence (tzn. takové, které jsou stejné, čtou-li se od začátku i od konce; takovým textovým řetězcem je třeba věta „Kobyla má malý bok.“)

 • když se najde identický palindrom v lidském i bakteriálním DNA, použije se příhodný enzym, oba palindromy se vystřihnou – zbytek se spojí samovolně

 • PCR (polymerázová reakce) – v cyklu se DNA kopíruje, přidáním primerů a DNA polymerázy se dá z jedné buňky vyrobit neomezené množství kopií její DNA

Šlechtění

 • selektivní hybridizace

 • od jednoho druhu (např. brukev zelná) se získávají jednotlivé odrůdy (čili variety, např. kedlubna), z nich se vydělují kultivary (sorty, např. Matouškova pražská raná kedlubna)

 • zvyšování produkce kultivarů:

 1. tetraploidizace (jetel, melouny, réva)

 2. triploidizace (řepa cukrovka)

 3. chromozomové aberace (ječmen, pšenice)

 4. haploidizace – rozdělí se genom, ale nerozdělí se buňky (rostliny se pěstují pouze z buněk prašníku, např. řepka olejka)

 5. heteróza – po křížení dvou homozygotů ze dvou čistých linií, heterozygoti mají vyšší výnos (větší rajčata a kukuřice, označení F1)

 6. mezidruhová hybridizace – mezi pšenicí (Triticum) a žitem (Secale), vzniká žitovec (Triticale), je z něj kvalitní mouka jako z pšenice a je odolný jako žito a není sterilní

 7. genetické modifikace – vpravení genu, či jeho vyblokování

 • přidává se gen bakterie Bacillus thuringiensis (syntetizuje toxiny proti hmyzu), takto upravené organismy jsou vůči škůdcům odolné (BT kukuřice, BT tabák)

 • zlatá rýže – karoten v rýži, v asijské potravě je ho nedostatek, takhle si ho budou jíst spolu s rýží

 • vypojení genu pro pektinázu u rajčat, aby se v jejich v jejich slupce nerozkládal pektin a ta zůstala pevná

 • u zvířátek se používá pro odrůdu termín plemeno

 • v rámci každého plemene je homozygotní linie

 • i tady funguje heteróza, např. brojleři – kuřata na pečení (anglicky broil = péct)

 • vkládání genů

 • u kozy se místo v DNA kódující mléčné bílkoviny nahradilo pavoučím genem – mléko obsahuje proteiny, které jsou normálně v pavučinách – výroba neprůstřelných vest (značka Biosteel)

 • fluorescenční proteiny v dániích a myších – svítí

 • u ryb se zvyšuje produkce STH hormonu – jsou větší a masitější

 • průtokový cytometr – měření chromozomů pomocí laseru, dá se určit, jestli spermie (odebrané pro inseminaci – umělé oplodnění hospodářských zvířat) nesou chromozom X nebo Y

Témata, do kterých materiál patří