Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


28. Aplikace genetiky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (41,79 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

aby došlo k jejich projevení, projevují se např. u schizofrenie, neurózy, alergií, vysokého tlaku, autismu, žaludečních vředů, diabetu… genetické choroby jsou přímo přenosné na genech Autozomálně-dominantní onemocnění projeví se v každé generaci (AA i Aa), na autozomech plus i všechny choroby vzniklé genovou mutací (Downův syndrom, syndrom kočičího mňoukání…) polydaktylie – zmnožený počet prstů Huntigtonova choroba – úbytek mozkové tkáně ve věku 30 až 40 let, kvůli projevům až v pozdějším věku se předává stále dál, postižený stihne mít potomky porfyrie – porfyrinový cyklus se špatně předělává na hem, zuby a moč jsou zbarveny červeně (základ pověstí o upírech) Marfanův syndrom – dlouhé a pružné prsty (arachnodaktylie), údajně jej měl Paganini progerie – porucha v syntéze laminu,která vede k poruchám jaderného obalu v buňkách, urychlené stárnutí (postižení se nedožijí 20 let) Autozomálně-recesivní onemocnění výrazně menší pravděpodobnost výskytu, pouze u recesivních homozygotů (aa) fenylketonurie – fenylalanin se nerozkládá na tyrozin, postižení musí mít dietu s minimálním obsahem bílkovin a fenylalaninu,fenylalanin se jinak hromadí v organismu, což může vést u dětí k mentální retardaci celiakie – záněty střeva způsobené alergickou reakcí na lepek, nutnost bezlepkové diety galaktosemie – neschopnost odbourávat galaktózu, toxický galaktitol, který se pak v těle hromadí, vede k šedému zákalu, poškozuje játra a mozek srpkovitá anémie – poškozený hemoglobin cystická fibrosa – hromadění hlenu v plicích – hrozí udušení, slaná kůže albinismus – chybí enzym přeměny tyrozinu na melanin (červená duhovka) leucismus – pigment se sice syntetizuje, ale neukládá (duhovka je barevná, zbytek těla už ne) Gonozomálně-recesivní onemocnění na gonozomech postihují většinou muže, ženy jsou přenašečky(v každé buňce je u nich zcela náhodně vypnut jeden X chromozom, bez ohledu na to, jestli mutaci nese, nebo ne) hemofilie – vrozená nesrážlivost krve =královská nemoc (přenašečka královna Viktorie) daltonismus – barvoslepost, neschopnost rozlišit červenou a zelenou svalové dystrofie – svalová slabost, omezení motoriky, úmrtí do 20 let života na selhání srdce Gonozomálně-dominantní onemocnění postižení muži mají všechny syny zdravé a všechny dcery nemocné, ženy (heterozygoti – projevy mírnější) s 50 % pravděpodobností předávají nemoc dětem obou pohlaví, postižené (homozygoti) všem dětem vitamin D rezistentní rachitida – křivice nesouvisející s množství vitaminu D, deformace kostí GENOVÉ MANIPULACE Genetické inženýrství pracuje hlavně s bakteriemi a kvasinkami pro produkci chemických látek – u mutagenních kmenů mikroorganismů se poruší zpětná vazba (UV, RTG,) výroba antibiotik, kyseliny octové, citronové, vitaminu C, B12, enzymů do pracích prášků (z termofilních bakterií), esenciálních aminokyselin pro zvířata ve velkochovech vložení genu do bakterie pomocí: transformace – schopnost přijímat geny z okolí (u bakterií náhrada pohlavního rozmnožování), trochu se jim v tom pomáhá elektrošokem (ztenčí buněčnou membránu), vyrábí se tak insulin (lidský gen pro jeho výrobu se začlenil do bakterií, musely se dál kultivovat jen ty, u kterých to fungovalo)transdukce – přenos genu pomocí bakteriofágůkonjugace – výměna plazmidu (úseku DNA) pomocí sex-fimbrie mezi dvěma bakteriemi konkrétní využití: lidský inzulín produkovaný v E. coli, produkce STH hormonu a povrchového proteinu hepatitidy B (očkovací látka) výzkum:restrikční endonukleázy – původní bakteriální enzymy, které měly chránit bakterii před virovou informací, vyhledávají palindromatické sekvence(tzn. takové, které jsou stejné, čtou-li se od začátku i od konce; takovým textovým řetězcem je třeba věta „Kobyla má malý bok.“) když se najde identický palindrom v lidském i bakteriálním DNA, použije se příhodný enzym, oba palindromy se vystřihnou – zbytek se spojí samovolně PCR (polymerázová reakce) – v cyklu se DNA kopíruje, přidánímprimerů a DNA polymerázy se dá z jedné buňkyvyrobit neomezené množství kopií její DNA Šlechtění selektivní hybridizace od jednoho druhu (např. brukev zelná) se získávají jednotlivé odrůdy (čili variety, např. kedlubna), z nich se vydělujíkultivary (sorty, např. Matouškova pražská raná kedlubna) zvyšování produkce kultivarů: tetraploidizace (jetel, melouny, réva)triploidizace (řepa cukrovka)chromozomové aberace (ječmen, pšenice)haploidizace – rozdělí se genom, ale nerozdělí se buňky (rostliny se pěstují pouze z buněk prašníku, např. řepka olejka)heteróza – po křížení dvou homozygotů ze dvou čistých linií, heterozygoti mají vyšší výnos (větší rajčata a kukuřice, označení F1)mezidruhová hybridizace – mezi pšenicí (Triticum) a žitem (Secale), vzniká žitovec (Triticale), je z něj kvalitní mouka jako z pšenice a je odolný jako žito a není sterilnígenetické modifikace – vpravení genu, či jeho vyblokování přidává se gen bakterie Bacillus thuringiensis (synteti

Témata, do kterých materiál patří