Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Buňka - 1.část - prokaryota

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (214.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Buněčné sruktury:

  • buněčné povrchy – ohraničují cytoplazmu, oddělují a chrání buňku od okolí, buněčná stěna, cytoplazmatická membrána

  • cytoplazma – beztvará polotekutá vnitřní hmota buňky

  • organely – významně se podílejí na plnění životních funkcí (jádro,

jadérko, mitochondrie, ribozomy...)

  • buněčné inkluze (paraplata) – neživé části buňky

PROKARYOTICKÁ BUŇKA (1-10 μm)

Buněčné povrchy

buněčná stěna

neživé částice

stavba – vrstva peptidoglykanů, je pórovitá

funkce – tuhý obal – mechanická ochrana před vlivy vnějšího prostředí, uděluje buňce tvar,

je plně propustná = permeabilní

Plazmatická (cytoplazmatická) membrána – pružná blanka, živý útvar

stavba – dvojitá vrstva fosfolipidů, v ní jsou molekuly bílkovin

funkce – izoluje vnitřní prostředí buňky od vnějšího, selektivně propustná = semipermeabilní,

je místem metabolických dějů.

Cytoplazma

stavba – směs roztoků organických a anorganických látek, jsou v ní uloženy krystalky zásobních nebo odpadních látek – buněčné inkluze

funkce – vytváří prostředí pro metabolické děje.

Organely

Jaderná hmota = nukleotid - jádro

stavba - jediná do kruhu stočená dvoušroubovice molekuly DNA

funkce – jediný chromozom, jsou zde uloženy genetické informace

Plazmidy

stavba – malé cyklické molekuly DNA uložené v cytoplazmě, charakteristické pro bakterie

fce – obsahují geny pro buňku postradatelné – rezistence vůči antibiotikům, tvorba toxinů

Ribozomy

tělíska v cytoplazmě, skládají se ze dvou podjednotek

funkce – účast při syntéze bílkovin

Kapsuly (pouzdra) – slizovité obaly

Fimbrie – řasinky - nepohyblivá vlákna na povrchu, krátká, křehká, fce – přilnutí k povrchu

Bičíky – pohyblivé, mnohonásobně delší buňky, z bílkovinného vlákna, umožňují pohyb buňky

Chromatofory – thylakoidy – váčky vzniklé vchlípením cytoplazmatické membrány, jsou vyplněny chlorofylem

Vakuoly – vodní, plynné

Gykokalips – Ochranný plášť z glykoproteinů na povrchu buňky.

EUKARYOTICKÁ BUŇKA (10- 100 μm)

-ROSTLINNÁ-

Buněčné povrchy

Buněčná stěna - je tvořena polysacharidy (celulózou-celulózové mikrofibrily), bílkovinami a amorfní hmotou. Funkce – tuhý obal – ochranná funkce, uděluje tvar a vytváří kostru. Je plně propustná = permeabilní.

Cytoplazmatická membrána – dvojitá vrstva fosofolipidů, v nichž jsou uloženy molekuly bílkovin a glykolipidů. Izoluje vnitřní prostředí od vnějšího, je selektivně propustná = semipermeabilní. Je místem metabolických dějů.

Plazmodesmy – vlákna cytoplazmy, které prochází z buňky do buňky otvory v buněčné stěně.

Cytoplazma – směs roztoků organických a anorganických látek. Jsou v ní uloženy zásobní látky. Udržuje tvar buňky, je místem metabolických dějů v buňce, s cytoplazmatickou membránou zajišťuje výměnu látek mezi buňkou a prostředím. Zajišťuje přesuny živin v buňce.

Témata, do kterých materiál patří