Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Povinná četba - Puškin, Alexandr Sergejevič - Piková dáma

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PROTOKOL Z DOMÁCÍ ČETBY Alexandr Sergejevič Puškin Piková dáma Bibliografie: PUŠKIN, Alexandr Sergejevič.Piková dáma. 8. vyd. Praha: Práce, 1973. Literární druh Epika – základní literární druh, který se vyznačuje dějovostí a časovými a příčinnými souvislostmi. Literární žánr Novela – prozaický epický útvar krátkého nebo středního rozsahu sevřenější než povídka. LITERÁRNĚ A SPOLEČENSKO-HISTORICKÝ KONTEXT Romantismus je nejen umělecký směr, ale i životní pocit a postoj člověka. Jedná se o reakci na nadvládu rozumu v klasicismu. Rozum je nahrazen nespoutaným a vášnivým citem. Jedná se o období Velké francouzské revoluce – hesla svoboda, rovnost, volnost vyvolávaly v lidech naději na lepší život. Poté ale došlo opět k utužení režimu a lidé nemohli uskutečnit své představy, a proto se začínají bouřit proti situaci ve společnosti. Romantismus nazýváme obdobím vzpoury. Došlo k mnoha objevům (Mendel, Darwin, Purkyně, Pasteur, Comte, Wundt, Freud). Umělci měli zájem o exotické země a návrat k přírodě. Anglický park vyvolával iluzi volné, divoké přírody, staví se v něm středověké zříceniny, vyhlídkové věže a tzv. švýcárny (horské chaty). Častý je návrat k slohovým formám minulosti – novogotika, novorenesance… V hudbě se prosazují Schubet, Čajkovskij, Verdi, Rossini, Pagannini, Rimský-Korsakov, Maria von Weber, Strauss, Schumann, Wagner, Dvořák, Liszt, Chopin, Smetana a Suk. V malířství neklidná krajina – Goya, Delacroyx. V literatuře je základním znakem rozpor mezi snem a skutečností, tzv. světabol – protiklad srdce a světa. Subjektivní přístup ke skutečnosti, individualistická vzpoura proti řádu světa, revolta proti tyranii, společenským a náboženským předsudkům – byronismus či titanismus. Hrdinové se ocitají ve výjimečných situacích, stojí osamoceně proti společnosti, východisko hledá v lásce, ale ta je nešťastná, utěšitelkou je příroda. Děj se odehrává na tajemných místech a často jsou zachycovány přírodní živly, zříceniny, jezera, skály, hory a motivy smrti. Častá autobiografičnost, hrdina se nevyvíjí, vedlejší postavy jsou často příslušníky opovrhovaných vrstev. Romantismus odmítá staré formy a tradice, ale je pln obdivu k minulosti, hrdina je osamocený, ale díla obdivují prostý lid a lidové umění. Ruští romantici se dělili na slavjanofily (zdůrazňovali kulturní a náboženské odlišnosti Ruska od zbytku Evropy a domnívali se, že Rusko může svými duchovními tradicemi, založenými na pravoslaví, přinést nové podněty do světa) a západníky (chtěli, aby se Rusko vyvíjelo podle západoevropského stylu). Kontext autorovy tvorby Puškin se narodil roku 1799. Byl prozaikem, dramatikem, kritikem a novinářem. Je představitelem revolučního romantismu (hrdina se snaží své sny uskutečnit), ale v jeho dílech jsou patrné počátky realismu. Je označován za pěvce svobody, volnosti a lásky k člověku. Narodil se v Moskvě ve šlechtické rodině, vychovávali ho francouzští guvernéři. Vzdělání získal v Carském sele, což bylo lyceum pro šlechtické děti, seznámil se zde s budoucími děkabristy. Za to byl carem poslán do dvou vyhnanství (Krym), ale roku 1826 mu car Mikuláš I. udělil milost a zároveň se stal jeho osobním cenzorem. Později žil v Petrohradě, oženil se s dcerou z bohaté rodiny (Natálie Gončarová) a měli čtyři děti. Vyzval Dantese na souboj, ve kterém byl zraněn a dva dny po souboji zemřel. Lermontov ve svém díle Na smrt básníka obviňuje z Puškinovy smrti dvorskou společnost. Mezi básně o svobodě a volnosti patří Volnost, Vesnice, Vězeň a Do Sibiře (věnováno děkabristům po jejich porážce). Dále napsal Kavkazského zajatce, Bachčisarajskou fontánu a Cikány, kde Aleko uteče k cikánům, aby zde žil nový život. Stejnojmenná opera byla napsána podle jeho poemy Ruslan a Ludmila, Petru I. věnoval Poltavu a Měděného jezdce. Napsal Bělkinovy povídky, Kapitánskou dcerku a historické drama Boris Godumov a Evžena Oněgina. Inspiroval se: - četbou knih (G. G. Byrona, Danta Alighieriho, Friedricha Schillera, Adama Mickiewicze) Inspiroval: - Jana Nerudu - P. I. Čajkovského – opery Evžen Oněgin, Piková dáma - A. P. Čechova, F. M. Dostojevského, N. V. Gogola, M. J. Lermontova, L. N. Tolstého - Ilja Repin (malíř) – obraz Souboj Oněgina s Lenským KOMPOZIČNÍ PLÁN: Vnější kompozice Kapitoly (6), odstavce. Každá kapitola začíná výňatkem z básně či dopisu. Nemá prolog ani epilog. Vnitřní kompozice Kompozice je chronologická, retrospektivní vyprávění (vyprávění o babičce). Gradace, kontrasty. expozice- mladí hráči kolize- korespondence krize- hraběnka umírá peripetie- pohřeb katastrofa- Heřman prohrává JAZYKOVÝ PLÁN: Jazyk. prostředky spisovný jazyk, dialogy, věty jednoduché i souvětí, jméno hraběnky Fedotovny je v textu nahrazeno ***. citáty přístup autora ke skutečnosti je subjektivní symbolika (číslo 3 - tři karty) Tropy a figury „bál se jí jako ohně“ (přirovnání),„lucerny jen matně mrkaly“ (personifikace),„Stará čarodějnice!“ (metafora),„stříbrné šediny“ (epiteton),„Společně nás jmenovali dvorními dámami, a když jsme se vzájemně představily, najednou císařovna…“ (aposiopese),„A to vypravování…? Dá se mu věřit…?“(řečnická otázka) TEMATICKÝ PLÁN: Téma, motivy téma = ruská společnost a touha po penězích (faustovské téma – člověk zaprodá v touze po majetku svou duši i svědomí) motivy = karty, peníze, hraběnka, dům, chamtivost, štěstí, piková dáma Časoprostor Rusko, 18. století,prostředí je skutečné. Nejsou popisovány skutečné události, děj trvá několik dní. Děj (fabule, syžet) Jedné noci hráli vojáci u Narumova karty. Paul Tomskij vyprávěl příběh o své babičce hraběnce Fedotovně. Za mlada v Paříži prohrála velkou sumu peněz. Nařídila dědečkovi, aby vše zaplatil, ten ale poprvé odmítl. Nevěda co si počít, požádala o půjčku Saint Germaina. Ten jí ale raději, než půjčil, poradil, na které tři karty vsadit, aby peníze dostala zpět. Toto tajemství sdělila jen jednomu opravdu zadluženému mládenci Čaplickému, který poté co dostal majetek zpět, musel přestat hrát. Ani svým vlastním synům tajemství nesdělila. Vše vyslechne i Heřman, který kvůli malé

Témata, do kterých materiál patří