Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Preromantismus

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31,62 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PREROMANTISMUS /SENTIMENTALISMUS reakce na klasicismus a osvícenstvívytvářen především měšťanstvempředstupeň romantismudůraz kladen na: cit, odmítají konvence (=dohoda, úmluva), příkazy, řád, vracejí se k přírodě, k lidové slovesnosti, k fantazii, k dávnověkuvzor: venkovský, nezkažený člověk a prostý způsob životamotivy: jezera, hřbitovy, noční motivy, trosky hradů, měsíční svit, symbol mnicha, poustevníka, vězně nebo poutníkabásník se stylizuje do role barda (=mluvčí lidu), do anonymity lidového pěvce či do role věštcepoukazuje na sociální nerovnostcivilizace kazí člověka Jean-Jacques Rousseau 1712–1778francouzský filozof a preromantický spisovatel švýcarského původunejvýznamnější postava preromantismudílem a myšlenkami ovlivnil evropskou kulturujeho dílo ovlivnilo francouzskou revolucivycházel z předpokladu, že lidská povaha je dobrá, není zkažena civilizacížádá návrat k příroděJulie aneb Nová Heloisa 1761 román v dopisech Dopisy dvou milenců, obyvatel malého města na úpatí Alp líčí vztah domácího učitele Saint-Preuxe a Julie d´Étanges. Přes náklonnost, lásku, které se snaží odolat, až nakonec svému citu podlehnou. Juliin otec nedá souhlas k sňatku s neurozeným člověkem. Učitel odchází a Julie odmítá s ním utéct do Anglie. Na Juliinu žádost ji Saint-Preux zbavuje slibu věrnosti a Julie se provdá. Saint-Preux cestuje po světě. Po návratu přijímá pozvání Juliina manžela a začlení se do jejich domácnosti jako vychovatel a přítel. Díky dopisové formě zůstává děj v pozadí, hlavní jsou vnitřní prožitky jednotlivých postav.Emil čili O výchově 1762 didaktický (výchovný) román, pedagogický spis Vyznání 1781; 1788 Rozprava o vědách a umění Rozprava o nerovnosti mezi lidmi Antoine François Prévost 1697–1763 francouzský spisovatel a romanopisec Manon Lescaut 1731 román autobiografická zpověď rytíře Vítězslav Nezval román přepsal do veršů Vypravěčem a hlavním hrdinou románu je rytíř des Grieux, který dokončil filosofická studia v Amiensu a rodiče chtějí, aby byl maltézským rytířem. Pan biskup však navrhne pro des Grieuxe stav duchovní. Osudnou pro des Grieuxe se stane teprve 17letá dívka Manon Lescaut. Její rodiče ji posílají do kláštera, aby se stala jeptiškou. Veděli proč. Manon je sice krásná, mladá, ale zárověň je marnotratná a vášnivě miluje zábavu. Rytíř des Grieux se do ní zamiluje. Pronajímají si byt v Paříži. Ale des Grieux nemá tolik peněz, aby mohl platit všechny Manoniny výlohy. Manon proto začíná žít štědrostí svých milenců. Nejprve je vydržována panem B., posléze svou lásku des Grieuxe opouští. Ten je půl roku vězněn a střežen svým otcem, jenž se ho snaží před Manon ochránit. Ani Grieuxův věrný přítel duchovní Tiberge ho nedokáže od jeho počínání odradit. Des Grieux propadá hráčství, aby mohl být o nabyté bohatství vzápětí oloupen, poté je uvržen do vězení (Manon je v ústřední polepšovně pro padlé dívky). Grieux při své smůle dokonce způsobí při útěku z vězení vraždu! Začíná začátek jeho konce. Osvobodí Manon, ale ta ho opětovně opouští. Ani Manon není možno před jejím tragickým koncem zachránit... Manon umírá ve vyhnanství v náručí rytíře des Grieuxe v Novém Orleansu v Americe. Zoufalý des Grieux se vrací zpět do Francie s věrným Tibergem, který ho po půlročním hledání našel. François-René de Chateaubriand 1768–1848prozaik, kritik, historikodpůrce Velké francouzské revoluce a obhájce křesťanstvíemigroval do Anglie a dlouhá léta pak cestoval po Severní Americetéma děl: otázka možnosti návratu civilizovaného člověka do lůna divočinyAtala aneb Láska indiánské dvojice v pustinách 1801 novela Kniha začíná vyprávěním Reného, který odjel z Evropy a přidal se ke kmeni Natšezů a zde se na jedné lovecké výpravě rozpovídá se slepým stařešinou Šaktou, který mu začíná vyprávět svůj životní příběh. Šakta byl synem náčelníka Natšezů a při kruté bitvě s cizím indiánským kmenem je raněn a poté utíká před nepřáteli. Nakonec se dostává až ke španělské osadě, kde se ho ujímá otec Lopez, který jej začne učit křesťanské víře, avšak Šakta byl vychován podle starých indiánských pohanských zvyků a tak odmítá konvertovat. Lopeze opouští a odchází zpět, ke svému kmeni. Cestou je však zajat bojovníky nepřátelského kmenu a je odveden do tábora, kde je rozhodnuto, že bude obětován na slavnosti... Ovšem se zde také seznámí s dcerou náčelníka Atalou a ihned se do sebe zamilují, Atala Šaktu pouští, ale ten zůstává, a chce utéci pouze s Atalou, která si je vědoma nemožnosti jejich soužití, protože ona je křesťanka. Nakonec však s Šaktou utíká, a potulují se po pustině. Potkávají starého misionáře, u kterého chtějí zůstat, avšak Atala se otráví jedem, kvůli lásce k Šaktovi a staré přísaze, že zůstane pannou, a zůstane věrná Bohu. Šakta, který je nešťastný, slibuje Atale, že se vyučí na její víru, odchází... Po několika letech od setkání Reného s Šaktou se René opět setkává se zbytkem již zničeného kmene Natšezů a zjišťuje, že Šakta těsně před svojí smrtí přestoupil na křesťanství a dostál tak svému slibu. René 1805 novela s rysy autobiografieDuch křesťanství 1802 historický epos Gotthold Ephraim Lessing 1729–1781kritik, básník, dramatikpoložil základy ke srovnávací uměnovědě – vytyčil rozdíly mezi výtvarným uměním a poeziitvůrce německého měšťanského dramatu – HamburkMína z Barnhelmu 1767 veselohra Poraněný a potupený propuštěný major z Tellheimu, který působil v pruské armádě, se nachází bez finančních prostředků a vystaven těžkým výčitkám z korupce. Se svým sluhou Justem v jednom berlínském hostinci, kde čeká na vynesení rozsudku ve svém procesu. Je totiž obviněn z toho, že opovrhoval rozkazy Fridricha II., když měl vymáhat tzv. válečnou náhradu, peníze od poražených protivníků. Tellheim byl za války přidělen do Durynska (tehdy náležejícího ke kurfiřtství Saskému). Tam se dohodl s durynskými stavy na minimální sumě a zbylé peníze doplatil ze své kapsy proti odevzdání dluhopisu. Když však chtěl Tellheim po konci války tento dluhopis u berlínské válečné pokladny vyplatit, obvinili jej z uplácení durynských stavů. Min

Témata, do kterých materiál patří