Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
16

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (57,11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Miroslav Dostál 4. A Maturitní otázka č. 16 Banky, bankovní soustava Banka – instituce, která provádí bankovní služby; V ČR existuje dvoustupňová bankovní soustava 2. stupeň: ostatní banky - tento dvoustupňový systém platí ve většině zemí světa Centrální banka - ČNB je nezávislá na vládě, nesmí od ní přijímat žádné příkazy - v čele stojí guvernér (Miroslav Singer) a bankovní radacelkově je 7členná vč. guvernéra - guvernér je nejlépe placený úředník v ČR - guvernér a bankovní rada jsou jmenováni prezidentem na 6 let - centrála je v Praze a pobočky jsou v Brně a Ostravě Úkoly ČNB: - provádí měnovou (monetární) politiku; hlavním cílem měnové politiky je udržení inflace; pro provádění měnové politiky má Národní banka celou řadu nástrojů, např. diskontní sazbu (povinná míra rezerv) - vydává oběživo; stahuje poškozené a neplatné peníze z oběhu - banka bank; dohlíží na komerční banky a vede jejich účty; poskytuje komerčním bankám úvěry - banka státu; vede účty SR - spravuje devizové rezervy státu(velikost cca. 700-800 mld. Kč);mají podobu jak deviz, tak zlata - obchoduje s CP - je vrcholnou institucí bankovního dozoru; kontroluje činnost bank Nástroje měnové politiky Diskontní sazbaúroková míra, za kterou ČNB poskytuje úvěry ostatním bankámzvyšování diskontní sazby zdražení úvěrů pro ostatní banky → menší zájem o úvěry → méně peněz v ekonomice(menší inflace)snižování diskontní sazby zlevnění úvěrů pro ostatní banky → větší zájem o úvěry → více peněz v ekonomice(používá se v době krize, ČR je pořád v krizi)je historicky na nejnižší úrovni momentálně má velikost 0,05%, úvěry (peníze) by měly být levné, ale banky mají strach půjčovat Povinné minimální rezervyrezerva na účtu u ČNB v podobě určitého % z vkladů,tyto vklady vkládají obchodní bankytyto peníze se neúročí na tomto účtumíru rezerv určuje ČNBaktuálně 2%zvyšování povinné minimální rezervy následek snížení peněz v oběhusnižování povinné minimální rezervy následek zvyšování peněz v oběhu Operacena trhunákup a prodej státních a cenných papírů Centrální bankouprodej cenných papírů – snižování peněz v ekonomiceinflace = růst, znehodnocenícentrální banka obchoduje s cizími měnami a českou korunou, rozhodla se zvýšit inflaci, devalvací (znehodnocením) české koruny (lze dosáhnout velkým prodejem české koruny), posílilo €, mělo by to pomoct exportérům Nezávislost centrální banky upravuje existenci ČNB je zakotvena v Ústavěčinnost Centrální banky je zakotvena v zákoně o ČNB7-členná bankovní radaCentrální banka nesmí přijímat žádné pokyny ani nařízení od vlády Ad. 3) Postavení banky bank Vede jednotlivým bankám účtyPřijímá vklady, poskytuje úvěryProstřednictvím bank státu dává do oběhu peníze (oběživo) a stahuje vadné a poškozenébankovkyPovinné minimální rezervy Ad. 4) Banka státu Vede účty státních rozpočtů, zachycuje a sleduje příjmy a výdajeVede účty jiných státních organizací (FÚ, soudů)Je nezávislá – nesmí poskytnout státu úvěr → v souladu státní nezávislosti Ad. 5)Spravuje měnové (devizové) rezervy ČNB udržuje dostatečné zásoby rezerv ve formě cizích měn a zlata za účelem zabezpečit finanční bezpečnost zeměS měnovými rezervami banka obchoduje, intervence na devizových trzích → ovlivňuje měnovou politiku a stabilitu měnyviz. c Ad. 6) Regulace banky apoboček zahraničních bank Smyslem bankovní regulace je snížení rizik, do kterých banka vstupuje na přijatelnou míruStát podřizuje banky regulaciVznik a činnosti obchodních bank jsou podřízeny v souhrnu pravidel, které jsou upraveny v právních normáchPrávní rámec bankovní regulace – zákon o bankách č. 21/1992 Sb. Komerční banky - provádí celou řadu činností aktivní operace – přináší bance výnosy především z přijatých úroků, především se jedná o poskytování úvěrůpasivní operace – jsou pro banky nákladem; úroky za půjčené penízeslužby – vedení účtů, směnárenské služby, poradenství, obchodování s CP, investice Zisk u KB Zisk = V – N - většinu výnosů tvoří přijaté úroky za poskytování úvěrů + bankovní poplatky - velkou část nákladů tvoří vyplacené úroky za to, že si banka půjčila + náklady na provoz - v ČR jsou banky vysoce ziskové a jsou v dobré kondici Vedení účtů a platební styk Založení účtů - je založený na základě písemné smlouvy - k založení musíme doložit právní subjektivitu; u FO občanský průkaz, pas (cizinci); u PO je to složitější – výpis z rejstříku, společenská smlouva.. Rozdělení bankovních účtů - pro běžné obyvatele (nepodnikatele) banka musí ke konci každého měsíce vypočítat úrok a odvést z něho srážkovou daň - účty pro podnikatele – banka nesráží daň z úroků, protože ji podnikatel odvádí sám Podpisový vzor - je součástí účtů - mají ho osoby, které mají právo disponovat (nakládat) s účtem - v současnosti jej potřebujeme k provedení papírového příkazu k úhradě - s účtem může naráz disponovat několik osob (rodina, ve firmě vedoucí představitelé…) Výpisy z účtů - obsahuje provedené transakce a pohyby za určité období - minimálně jednou do roka ho musíme dostat v písemné podobě - většinou existuje elektronická možnost – okamžitě máme přehled o tom, co se na účtě děje - na pohyby na účtu je možné uplatňovat sms, emaily.. - účtů je celá řada, například běžný účet – slouží pro běžný pracovní styk; úvěrové; vkladové - běžné účty nabízí celou řadu dalších služeb, které jsou dnes automatické - k BÚ dostaneme platební kartu, elektronické bankovnictví, úvěr, můžeme jít na BÚ do mínusu - účty nemusí být pouze v domácí měně, ale existují i účty devizové Disponování s penězi na účtu disponovat = nakládat Ukládání peněz na účet peníze na účet může ukládat kdokoli, nejen pouze majitelv některých případech bude banka vyžadovat doklad totožnosti vkladatele; u vkladu nad 1000 eurou částky nad 300 000 Kč musí být převod proveden bezhotovostně Možnosti ukládání peněz hotovostně (jdeme na přepážku banky, tam doneseme peníze, vyplníme pokladní složenku, která slouží jako doklad pro vkladatele, že peníze na účet složil; hotovostní vklad může být zpoplatněn)noční trezorprostřednictvím poštovní poukázky (tu musíme v

Témata, do kterých materiál patří