Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Aktivní bankovní operace

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

12. Aktivní a neutrální bankovní operace

 • charakteristika aktivních bankovních operací

 • druhy úvěrů (dle doby splatnosti, dle účelu, dle klientů, dle způsobu čerpání)

 • formy úvěrů

 • obecný postup při poskytování úvěrů

 • neutrální bankovní operace (další služby bank)

 • další subjekty finančního trhu (stavební spořitelny, penzijní fondy, investiční a podílové fondy, družstevní záložny)

 • Charakteristika aktivních bankovních operací

Komerční banky poskytují úvěry, vystupují v roli věřitele, úvěry jsou z pohledu banky pohledávky, klient je dlužníkem.

Úvěry jsou aktiva.

Přijaté úroky představují největší část výnosů banky. Každá banka má svou úvěrovou politiku, tj. zásady pro poskytování úvěrů.

Základní principy úvěrových obchodů:

- výnosnost úvěru – úroky z úvěru musí být stanoveny tak, aby banka vydělala

- návratnost úvěru – než banka klientovi poskytne úvěr, prověřuje si, zda bude schopen dluh

splatit ve sjednané lhůtě

 • Druhy úvěrů

Podle doby splatnosti

 • krátkodobé úvěry se splatností do 1 roku

 • střednědobé úvěry na dobu 1 – 4 let

 • dlouhodobé úvěry – nad 4 roky

Podle účelu

 • účelové – určeny na konkrétní potřebu

 • neúčelové – bez určení použití

Podle klientů (subjektů)

 1. úvěry podnikatelůmprovozní – na zásoby, na mzdy – na pohledávky za odběrateli – na pokrytí sezónních výkyvů v nákladech

investiční – na pořízení strojů a zařízení, staveb většina úvěrů je účelových, výjimečně se poskytují úvěry neúčelové

 1. úvěry občanůmúčelové – na pořízení nebo modernizaci bytu, výstavbu RD, nákup zboží dlouhodobé spotřeby – neúčelovéosobní půjčka – vyplacení urč. částky v hotovosti nebo převedení na účet – vydání kreditní kartyposkytnutí kontokorentního úvěru

 2. úvěry obcím (městům) – účelové, banka prověřuje rozpočet obce, návratnost a zajištění úvěru (obvykle obecním majetkem), schvaluje ho obecní zastupitelstvo

 3. úvěry mezibankovní – řeší krátkodobý nedostatek peněz v jiné bance

Podle způsobu čerpání

- jednorázový úvěr – dohodne se přesná výše úvěru, kterou klient vyčerpá jednorázově nebo postupně v dohodnutých termínech, dohodnou se počty, termíny a výše splátek

- úvěrová linka – klient si může opakovaně půjčovat peníze až do výše předem stanoveného úvěrového limitu, úvěr se splácí v pravidelných intervalech

Podle měny

 • korunové

 • devizové

 • Formy úvěrů (viz. Otázka Zdroje financování)

 1. kontokorentní úvěrkontokorentní účet je spojením úvěrového a vkladového

účtu.

Banka povoluje čerpat úvěr až do výše úvěrového limitu stanoveného ve smlouvě (neúčelová úvěrová linka). Většinou vyšší úroková sazba než u ostatních druhů úvěru.

 1. eskontní úvěr – klient předloží bance CP (směnku) k eskontu před termínem její splatnosti. Banka poskytne eskontní úvěr ve výši směnečné částky snížené o diskont a poplatky. Směnka se stává zástavou úvěru.

Témata, do kterých materiál patří