Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zákonné pojištění

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36,93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7. ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ Charakteristika zákonného pojištění patří sem: veřejné zdravotní pojištěnísociální pojištění VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ je zákonné pojištění, na jehož základě je plně nebo částečně hrazena poskytovaná zdravotní péčekaždý občan si může dobrovolně rozhodnout, jakou pojišťovnu chcezdravotní pojištění patří mezi zákonná pojištění, neuzavíráme pojistnou smlouvu základní normouje zákono veřejném zdravotním pojištěníoblast placení pojistnéhořeší zákon opojistném na veřejné zdravotní pojištění - tento zákon řeší v první části problematiku pojistného (sazby, výše pojistného, způsob placení), druhá část je věnována penále a třetí část se zabývá přerozdělováním pojistného Plátci: = osoby (=subjekty), které zdravotní pojištění odvádějí (posílají) na účty zdravotních pojišťoven Zaměstnavatelé – odvádějí za své zaměstnance část, kterou srážejí a část kterou platí za své zaměstnance.Stát – platí zdravotní pojištění z peněz státního rozpočtu za děti, studenty, důchodce, osoby na mateřské dovolené, zdravotně postižené osoby, osoby ve výkonu trestu (vězni), nezaměstnané (kteří jsou v evidenci úřadu práce)OSVČ – je plátcem i poplatníkem Poplatníci: OSVČZaměstnanci a zaměstnavateléStátOsoby bez zdanitelných příjmů – ženy v domácnosti, nezaměstnaní, nezaevidováni na úřad práce - tyto osoby si musí platit zdravotní pojištění sami (pro rok 2015: 1 242 Kč měsíčně – 13,5 % z minimální mzdy 9 200Kč,pro rok 2016:1 336 Kč měsíčně – 13,5 % z minimální mzdy 9 900Kč) Charakteristika zdravotních pojišťoven zdravotní pojišťovny jsouveřejnoprávní instituce, jejichž činnost vychází především ze zákonů č. 551/1991 Sb.o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších předpisů, a č. 280/1992 Sb.o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisůk zahájení činnosti musí zdravotní pojišťovna získat povolení Ministerstva zdravotnictví, navíc se musí zavázat, že do jednoho roku od svého vzniku musí mít minimálně 50 tis. pojištěncůz hlediska organizační struktury jenejvyšším orgánem zdravotní pojišťovnysprávní rada, která rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se činnosti zdravotní pojišťovnynejvyšším kontrolním orgánem je dozorčí rada, která dohlíží nad dodržováním pravidel hospodaření, právních předpisů a vnitřních předpisů pojišťovny.ve zdravotních pojišťovnách dále pracuje tzv.Rozhodčí orgán, který rozhoduje zejména ve věcech týkajících se např. sporného placení pojistného, penále, vracení přeplatku na pojistném a snížení záloh na pojistné atd.v ČR existuje v současné době devět zdravotních pojišťovenzdravotní pojišťovny jsouneziskové organizace, které pro jednotlivé oblasti svých činností vytvářejí a spravujíúčelové fondyv souladu s právními předpisy vytváří a spravuje každá zdravotní pojišťovna: základní fond zdravotního pojištění, rezervní fond, provozní fond, sociální fond, fond majetku fond reprodukce majetku Účel zákonného pojištění z vybraného pojistného je hrazena práce lékařů a lékynapř.: léčebná péče, ambulantní, ústavní pohotovost, záchranka, léky, zdravotní pomůcky, rehabilitace, lázeňská péče, pitvy, odběry orgánů určených k transplantaci apod.zákonné pojištění spravují zdravotní pojišťovny Zdravotní pojišťovny Všeobecná zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdrav. poj. zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Činnost zdravotních pojišťoven Revizní činnost je kontrola využívání a poskytování zdravotní péče v jejím objemu a kvalitě je povinností zdravotních pojišťoven, vyplývající ze zákonakontrolní činnost provádí zdravotní pojišťovna prostřednictvím revizních lékařů a dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví způsobilých k revizní činnosti Výpočet a odvod zdravotního pojištění Zaměstnanci: Vyměřovací základ = hrubá mzda zúčtovaná zaměstnavatelem za kalendářní měsíc. Minimální vyměřovací základ = minimální mzda (pro rok 2015 je 9 200 Kč , pro rok 2016 je 9 900 Kč). Výpočet: 4,5 % - sráží zaměstnavatel zaměstnanci ze mzdy9 % - hradí zaměstnavatelzaokrouhluje se na koruny nahoru Rozhodné období = kalendářní měsíc Zdravotní pojištění je splatné do 8 dne následujícího měsíce, nebo v den výplaty mzdy. OSVČVyměřovací základ = 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji spojenými s podnikánímpokud ovšem vyměřovací základ klesne pod minimální vyměřovací základ, budou se platit automaticky minimální zálohy vypočtené z průměrné mzdy (průměrná mzda pro rok 2015 dělá 22 230 Kč = min. záloha činí 1 797 Kč) Hlavní činnost: musím platit měsíční zálohyzálohy jsou splatné do 8 kalendářního dne následujícího měsíce, v tento den nejpozději musí být záloha na účtu zdravotní pojišťovnyminimální záloha pro rok 2015 je 1797 Kčdo 30 dnů od podání daňového přiznání musí OSVČ podat přehled o příjmech a výdajích, vyčíslit skutečnou povinnost ke z

Témata, do kterých materiál patří