Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zákonné pojištění

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36.93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7. ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ

Charakteristika zákonného pojištění

patří sem:

 • veřejné zdravotní pojištění

 • sociální pojištění

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

 • je zákonné pojištění, na jehož základě je plně nebo částečně hrazena poskytovaná zdravotní péče

 • každý občan si může dobrovolně rozhodnout, jakou pojišťovnu chce

 • zdravotní pojištění patří mezi zákonná pojištění, neuzavíráme pojistnou smlouvu

 • základní normou je zákon o veřejném zdravotním pojištění

 • oblast placení pojistného řeší zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění - tento zákon řeší v první části problematiku pojistného (sazby, výše pojistného, způsob placení), druhá část je věnována penále a třetí část se zabývá přerozdělováním pojistného

Plátci:

= osoby (=subjekty), které zdravotní pojištění odvádějí (posílají) na účty zdravotních pojišťoven

 • Zaměstnavatelé – odvádějí za své zaměstnance část, kterou srážejí a část kterou platí za své zaměstnance.

 • Stát – platí zdravotní pojištění z peněz státního rozpočtu za děti, studenty, důchodce, osoby na mateřské dovolené, zdravotně postižené osoby, osoby ve výkonu trestu (vězni), nezaměstnané (kteří jsou v evidenci úřadu práce)

 • OSVČ – je plátcem i poplatníkem

Poplatníci:

 • OSVČ

 • Zaměstnanci a zaměstnavatelé

 • Stát

 • Osoby bez zdanitelných příjmů – ženy v domácnosti, nezaměstnaní, nezaevidováni na úřad práce - tyto osoby si musí platit zdravotní pojištění sami (pro rok 2015: 1 242 Kč měsíčně – 13,5 % z minimální mzdy 9 200Kč, pro rok 2016:1 336 Kč měsíčně – 13,5 % z minimální mzdy 9 900Kč)

Charakteristika zdravotních pojišťoven

 • zdravotní pojišťovny jsou veřejnoprávní instituce, jejichž činnost vychází především ze zákonů č. 551/1991 Sb. o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších předpisů, a č. 280/1992 Sb. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

 • k zahájení činnosti musí zdravotní pojišťovna získat povolení Ministerstva zdravotnictví, navíc se musí zavázat, že do jednoho roku od svého vzniku musí mít minimálně 50 tis. pojištěnců

 • z hlediska organizační struktury je nejvyšším orgánem zdravotní pojišťovny správní rada, která rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se činnosti zdravotní pojišťovny

 • nejvyšším kontrolním orgánem je dozorčí rada, která dohlíží nad dodržováním pravidel hospodaření, právních předpisů a vnitřních předpisů pojišťovny.

 • ve zdravotních pojišťovnách dále pracuje tzv. Rozhodčí orgán, který rozhoduje zejména ve věcech týkajících se např. sporného placení pojistného, penále, vracení přeplatku na pojistném a snížení záloh na pojistné atd.

 • v ČR existuje v současné době devět zdravotních pojišťoven

 • zdravotní pojišťovny jsou neziskové organizace, které pro jednotlivé oblasti svých činností vytvářejí a spravují účelové fondy

 • v souladu s právními předpisy vytváří a spravuje každá zdravotní pojišťovna:

  • základní fond zdravotního pojištění,

  • rezervní fond,

  • provozní fond,

  • sociální fond,

  • fond majetku

  • fond reprodukce majetku

Témata, do kterých materiál patří