Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zákonné pojištění

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36.93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Účel zákonného pojištění

 • z vybraného pojistného je hrazena práce lékařů a léky

 • např.: léčebná péče, ambulantní, ústavní pohotovost, záchranka, léky, zdravotní pomůcky, rehabilitace, lázeňská péče, pitvy, odběry orgánů určených k transplantaci apod.

 • zákonné pojištění spravují zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdrav. poj. zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda.

Činnost zdravotních pojišťoven

Revizní činnost

 • je kontrola využívání a poskytování zdravotní péče v jejím objemu a kvalitě je povinností zdravotních pojišťoven, vyplývající ze zákona

 • kontrolní činnost provádí zdravotní pojišťovna prostřednictvím revizních lékařů a dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví způsobilých k revizní činnosti

Výpočet a odvod zdravotního pojištění

 1. Zaměstnanci:

Vyměřovací základ = hrubá mzda zúčtovaná zaměstnavatelem za kalendářní měsíc.

Minimální vyměřovací základ = minimální mzda (pro rok 2015 je 9 200 Kč , pro rok 2016 je 9 900 Kč).

Výpočet:

 • 4,5 % - sráží zaměstnavatel zaměstnanci ze mzdy

 • 9 % - hradí zaměstnavatel

 • zaokrouhluje se na koruny nahoru

Rozhodné období = kalendářní měsíc

Zdravotní pojištění je splatné do 8 dne následujícího měsíce, nebo v den výplaty mzdy.

 1. OSVČ

 • Vyměřovací základ = 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji spojenými s podnikáním

 • pokud ovšem vyměřovací základ klesne pod minimální vyměřovací základ, budou se platit automaticky minimální zálohy vypočtené z průměrné mzdy (průměrná mzda pro rok 2015 dělá 22 230 Kč = min. záloha činí 1 797 Kč)

Hlavní činnost:

 • musím platit měsíční zálohy

 • zálohy jsou splatné do 8 kalendářního dne následujícího měsíce, v tento den nejpozději musí být záloha na účtu zdravotní pojišťovny

 • minimální záloha pro rok 2015 je 1797 Kč

 • do 30 dnů od podání daňového přiznání musí OSVČ podat přehled o příjmech a výdajích, vyčíslit skutečnou povinnost ke zdravotní pojišťovně, porovnat ji se zaplacenými zálohami a vyčíslit přeplatek či nedoplatek

 • nedoplatek musí být uhrazen do 8 kalendářních dnů od podání přehledu

 • na vrácení přeplatku má zdravotní pojišťovna 30 kalendářních dnů, přeplatek lze také použít jako zálohu a budoucí období nebo na úhradu penále či jiných sankcí

Vedlejší činnost

 • jestliže zisk v předešlém roce je nižší než určitá hranice = rozhodný příjem (rozhodný příjem pro rok 2015 = 63 865 Kč) a jestliže se k placení záloh nepřihlásil dobrovolně, zálohy platit nemusí

Vedlejší činnost s příjmem do rozhodného příjmu:

Témata, do kterých materiál patří