Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zákonné pojištění

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36.93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Práva pojištěnců:

 • výběr zdravotní pojišťovny

 • přejít k jiné zdravotní pojišťovně k lednu kalendářního roku tzn. 1 x za 12 měsíců

 • přihlášku musíme podat pojišťovně nejpozději 6 měs. před požadovaným datem změny tzn. do 30. 6.

 • právo využít nadstandarty

 • výpis z lékařské péče

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

 • je platba odváděná do státního rozpočtu ČR, jejím výběrem je pověřena Česká správa sociálního zabezpečení, která následně vydává peníze na takové sociální situace občana, jež jsou spojeny s výpadkem jeho příjmů

 • upravuje ho zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Účel sociálního pojištění

Sociální pojištění zahrnuje:

 • pojistné na nemocenské pojištění - zahrnutá kromě nemocenského ještě peněžitou pomoc v mateřství a ošetřovné (v případě nemoci dětí a dalších členů rodiny, výška dávek je omezena a je v podstatě nižší než mzda, kterou zaměstnanec dostává)

 • pojistné na důchodové pojištění - z těchto příjmů vyplácí stát důchody - např. starobní, vdovské, sirotčí, invalidní apod.

 • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - z těchto příjmů jsou hrazeny peněžitá pomoc v nezaměstnanosti, výdaje na vytváření pracovních míst a na rekvalifikaci

 • sociálně pojištění jsou pouze OSVČ a zaměstnanci + osoby, které si SP platí dobrovolně

POPLATNÍK:

 • poplatníkem se stává ten, komu platba pojistného snižuje příjem

 • poplatníci jsou zaměstnanci, zaměstnavatelé a OSVČ

 • u OSVČ daňově neuznatelným nákladem

 • pro organizace jsou daňově uznatelným nákladem

 • pro zaměstnance představuje pojistné srážku z hrubé mzdy

PLÁTCE:

 • plátcem je ten, kdo musí vypočítat výši pojistného, vyplnit příslušný výkaz a odvést předepsané pojistné

 • plátci jsou zaměstnavatelé, OSVČ

 • ne vždy platí, že poplatník = plátce, např. za zaměstnance platí pojistné zaměstnavatelé, tudíž zaměstnanci nejsou plátci

SAZBA:

 • vyjadřuje určité % z vyměřovacího základu

PROMLČENÍ:

 • je to oslabení práva vymáhat dluh, v tomto případě pojistné

 • promlčecí lhůta u SP 10 let

Činnost OSSZ

 • posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely sociálního zabezpečení

 • vede evidenci práce neschopných občanů

 • provádí nemocenské pojištění

Sociální pojištění u zaměstnanců a u OSVČ

SP u zaměstnanců

Sazby pojistného na sociální pojištění:

31,5% : 6,5% hradí zaměstnanec (srážka ze mzdy)

25% hradí zaměstnavatel, je to pro něho náklad (zvýšení ceny práce)

2015 Zaměstnanec 6,5 % Nemocenské pojištění 0 % Důchodové pojištění 6,5 % Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 % Zaměstnavatel 25 % Nemocenské pojištění 2,3 % Důchodové pojištění 21,5 % Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %
 • platí se jedenkrát měsíčně ve výplatním termínu

 • vyměřovací základ = HM

 • v současné době je minimální mzda 9 200 Kč (rok 2015) a 9 900 Kč (rok 2016)

 • maximální vyměřovací základ: Výše pojistného je omezena i shora maximálním vyměřovacím základem, jde o 48násobek průměrné mzdy. V roce 2015 jde o částku 1 277 328 Kč.

Témata, do kterých materiál patří