Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zákonné pojištění

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36,93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

zabezpečenívede evidenci práce neschopných občanůprovádí nemocenské pojištění Sociální pojištění u zaměstnanců a u OSVČ SP u zaměstnanců Sazby pojistného na sociální pojištění: 31,5% : 6,5% hradí zaměstnanec (srážka ze mzdy) 25% hradí zaměstnavatel, je to pro něho náklad (zvýšení ceny práce) 2015 Zaměstnanec 6,5 % Nemocenské pojištění 0 % Důchodové pojištění 6,5 % Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 % Zaměstnavatel 25 % Nemocenské pojištění 2,3 % Důchodové pojištění 21,5 % Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % platí se jedenkrát měsíčně ve výplatním termínuvyměřovací základ = HMv současné době je minimální mzda 9 200 Kč (rok 2015) a 9 900 Kč (rok 2016)maximální vyměřovací základ: Výše pojistného je omezena i shora maximálním vyměřovacím základem, jde o 48násobek průměrné mzdy. V roce 2015 jde o částku 1 277 328 Kč. Do vyměřovacího základu se nezahrnují: náhrada škody podle zákoníku práce (pracovní úrazy)odstupné, odchodné a odbytné poskytované na základě zvláštních právních předpisůvěrnostní přídavek horníkůodměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, pokud vytvoření nemělo souvislost s výkonem zaměstnáníjednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události, plnění poskytnutá poživateli starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání SP u OSVČ Výkonem samostatné výdělečné činnosti se rozumí: podnikání v zemědělstvíprovozování živnostičinnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti vykonávaná pro tuto společnostvýkon umělecké tvůrčí činnostivýkon jiných činností, vykonávaných vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení přijmu, jedná-li se o soustavný výkonsamostatná výdělečná činnost se dělí na: hlavní vedlejší Hlavní činnost osoby, které pouze podnikají (podnikání v zemědělství, provozování živnosti)OSVČ, pro kterou je samostatně výdělečná činnost hlavní činnost, musí odvádět pojistné na důchodové pojištění vždy (29,2%)povinně hradí zálohy na SP (minimální záloha je 1943 Kč)OSVČ podává 1x ročně přehled v příjmech a výdajích, termín je do 30 dnů od podání DaP k DzP FOv tomto přehledu uvede příjmy a výdaje jako v daňovém přiznánípo podání přehledu musí zaplatit případný nedoplatekpokud vznikne na SP přeplatek, tak ho může buď použít na zálohy v dalším roce, nebo požádá o vrácení Vedlejší činnost zaměstnanec s příjmem ze zaměstnání ve výši alespoň minimální mzdy, osoba na rodičovské dovolené nebo starobní důchodci a k tomu podnikájestliže zisk v předešlém roce je nižší než určitá hranice = rozhodný příjem (rozhodný příjem pro rok 2015 = 63 865 Kč) a jestliže se k placení záloh nepřihlásil dobrovolně, zálohy platit nemusí Vedlejší činnost s příjmem do rozhodného příjmu: zálohy OSVČ platit nemusído 30 dnů od podání DaP k DzP FO podat přehled o platbě pojištění OSVČ a rozhodne se, zda chce SP zaplatit nebo nekdyž SP zaplatí, tak to ovlivní budoucí důchod, žádná min. záloha zde neníkdyž SP nezaplatí, tak to na výši budoucího důchodu nemá vliv Vedlejší činnost s příjmem na

Témata, do kterých materiál patří