Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3. Marketing

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

3. MARKETING Marketingový mix (nástroje marketingu) – výrobek, cena, místo prodeje, propagace CHARAKTERISTIKA POJMU A VÝZNAM - řízení podniku - průzkum trhu – primární = v terénu, sekundární = již provedený průzkum (info z netzu) -sleduje konkurenci, zákazníky a jejich potřeby - větší význam má pro prodejce služeb a pro začínající podniky - všechny organizace potřebují marketing MARKETINGOVÉ KONCEPCE koncepce = plán činnosti 1.) výrobní – př. pásová výroba - zaměření na zdokonalení výrobního procesu (velké množství levných výrobků) - prosazuje se levnými výrobky, nezjišťuje potřeby zákazníka 2.) výrobková – př. výroby na zakázku - pozornost zaměřena na kvalitu a úroveň produktu (vyšší cena výrobků) 3.) prodejní – prodat vše za každou cenu (zbytečnosti…) - nejpodstatnější je získat a přesvědčit zákazníka 4.) marketingová – střed pozornosti – zákaznické potřeby - vychází z potřeb zákazníka a podle nich utváří 4P - snaží se uspokojit potřeby lépe než konkurence 5.) sociální – př. sponzoring, ohled na životní prostředí - stejná jako marketingová, ale sleduje dlouhodobé zájmy společnosti PRŮZKUM TRHU – zjišťují se informace o konkurenci, o výrobcích, o cenách, o spotřebitelích a) o produktech - jaké jsou konkurenční produkty (užitné vlastní, obaly, prodej, obliba) - zjišťujeme přednosti a nedostatky našich výrobků v porovnání s konkurencí b) o konkurenci - kdo je konkurentem, kde sídlí, jak používá 4P - cena, kvalita, propagace c) o spotřebitelích - kdo je náš zákazník, proč kdy a kde nakupuje, oblíbená značka, věk, pohlaví - kdo není náš zákazník a proč d) o cenách - co nejvíce podkladů (ceníky, inzeráty, kopie faktur, zprávy) reklamace, vytlačení konkurence cenami) - informace zjišťujemeod stolu (studium materiálů) nebov terénu (dotazníky, ankety) MARKETINGOVÝ MIX (4P) = základní nástroj marketingu - pomáhá nám rozčlenit, na co se zaměřovat při tvorbě marketingového plánu 1.) PRODUCT – VÝROBEK: = jakýkoliv statek nebo služba, který se stává předmětem směny na trhu a je určen k uspokojování potřeb zákazníka –komplexní výrobek – skládá se z: a) jádro výrobku – potřeba, kterou výrobek uspokojuje–např. u tužky je to potřeba psát, u láhve - zahnat žízeň b první vrstvac) druhá vrstva – služby poskytované k výrobku – dodávka, instalace, záruka Životní cyklus výrobku: = doba, po kterou se výrobek vyskytuje na trhu uvedení na trh– produkt se objevuje na trhu, spotřebitelé se s ním seznamují - prodej je nízký, zisk nízký nebo žádný - cílem je získat zákazníky růst služby) a objem prodeje čímž roste zisk - cílem je zvyšovat prodej zralost - produkt je ve standardní nabídce a má hodně konkurentů (-> úprava produktu, snižování cen) - rozsah prodeje je nejvyšší, ale růst malý - cílem je udržet maximální objem zisku ->dospělost – prodej roste, ale zisk je stejný vlivem slev ->nasycenost – prodej na nejvyšší úrovni, ale zisk klesá (slevy) pokles – klesá prodej a zisk - skončí se s prodejem, přejde se na inovativní výrobek; když odejde konkurence, využijeme zbylou poptávku a prodáme licenci slabším podnikům 2.) PRICE – CENA - peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží - vzniká působením nabídky a poptávky - podniky zjišťují horní hranici ceny, za kterou se zboží stává neprodejným, zároveň zjišťují dolní hranici pomocí kalkulace, za kterou cenu je reálné zboží prodávat Metody stanovení ceny: 1.)nákladová (kalkulační) – cena vychází z nákladů – kalkulace – zvýšená o přirážku (zisk) -> celková cena = výrobní náklady + zisk výrobce + obchodní rozpětí (marže) 2.)poptávkové oceňování – zjistit poptávku a pružnost -> najít vhodnou cenu 3.)soutěživé oceňování – vychází z cen konkurentů, nutno ověřit kalkulací 3.) PLACE – MÍSTO PRODEJE: - snaha dostat výrobek ve správné době na správné místo prodejní cesty = souhrn všech prostředníků, kteří zajišťují tok zboží od výrobce k zákazníkovi a) přímé – výrobce dodává zboží přímo zákazníkovi bez dalších zprostředkovatelů - zásilková služba, internet, podnikové prodejny,… b) nepřímé – zboží jde přes prostředníky –maloobchod, velkoobchod -zprostředkovatelé hledají pro výrobce odběratele, dělají to za marži, která se přičítá k výsledné ceně 4.) PROMOTION – PROPAGACE = forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž cílem je větší prodej výrobku 1.) Podpora prodeje – jde o to, aby byl zákazník motivován ke koupi - vzorky, ochutnávky, soutěže, odměny, … 2.) Reklama 3.) Osobní prodej – prodejce prodává osobně zákazníkovi, aby ho mohl přesvědčit - nevýhodou je, že personál působí na relativně úzký okruh lidí – jen na ty, kteří přijdou do obchodu prodavači – v obchodech obchodní cestující– zaměstnanci, kteří objíždějí současné i potencionální zákazníky, především firmy dealeři – smluvní partneři, nikoliv zaměstnanci firmy 4.) Public relations – vztahy s veřejností, image firmy - hlavním úkolem je vytvářet příznivé povědomí o firmě (sponzoring,dobročin) 5.) On-line komunikace

Témata, do kterých materiál patří