Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


ekonomika

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,76 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

12.03.2019 příklad37 Čistá mzda domácíúkol:příklad41 14.03.2019 Částka k výplatě Z čisté mzdy se ještě sráží: Srážky ze mzdy,např.splácí škodu zaměstnavateli K čísté mzdě se přidává: Náhrada mzdy za nemoc V případě že zaměstnanec onemocní tak Prvních14dní platí -peníze zaměstnanci podnik - "Náhrada mzdy za nemoc" -dostáváme peníze pouze v pracovní dny -počítá se z průměrné hodinové mzdy z minulého kalendářního čtvrtletí Od15dne nemoci -platí peníze zaměstnanci stát - "Nemocenská" -dostáváme peníze za kalendářní dny -počítá se z průměrné denní mzdy z posledních12měsíců Počítání náhrady mzdy za nemoc Průměrná hod.mzda = hr.mzda za minulé kalendářní čtvrt./odpracované hodiny za stejný čas Redukce průměrné hodinové mzdy podle tabulky Náhrada mzdy za nemoc za1hod. =60%z redukované hodinové mzdy Celková náhrada mzdy =Počet pracovních hodin nemoci 16.04.2019 Plánování odbytu Bilance odbytu Zdroje Užití 1.výroba zbožíOdběratelé-zahr.mimo EU 2.+nebo-změna stavu výrobku ve skladuv EU 3.Nákup obchodního zbožíTuzemští 4.+nebo-změna stavu obchodního zboží ve skladu 5.-Obdytově nerealizované položky velikost zásob výrobků ve skladu Zdroje menší než využítí zvýšit výrobu,zvýšit nákup,vyprodat sklady,ukončit smlouvu, Zdroje větší než využití snížit nákup,nový odběratelé,snížit výrobu 25.04.2019 Odbytové činnosti z=průměrná velikost zásoby ve skladu. Časová norma za den,se vynásobí odbytem časová norma =průměrný počet dní výrobku ve skladu o =počet dokončených kusů za den c =expediční cyklus Z =ČN *o ČN =c/2+p Normativ zásob NZ =velikost zásob v peněžních jednotkách NZ =Z * (cena za jednotku) skladování některé výrobky se neskladují-třeba domy převzetí výrobku z výroby na základě odváděcího listu. uložení výrobku a péče o něj vyskladnění a odeslání výrobku obděrateli. prodej výkonu (výrobků a služeb) získávání obděratelů kupní smlouva,smlouva o dílo zajištění dopravy- (my samy,odběratel přijede,přepravní služby) plnění dodávky zkompletujeme,zabalíme,vystavíme vystavení faktrury kontrola zaplacení faktury vymáhání nezaplacených pohledávek vyřizování reklamací zákonem upraveno vztahem k občanů reklamovat můžeme v záruční době 02.05.2019Marketing Koncepce marketingu (vývojové etapy marketingu) výrobní marketing výrobkový marketing prodejní marketing absolutní marketing sociální marketing (etický marketing) Lákání na nižsí cenu,takže musíme vyrábět ve velkém.Zakladatelem Hanry Ford.Zavedl do výroby automobilů pásovou výrobu,zrychlil výrobu.U nás zakladatel Tomáš Baťa. Láká na odlišnosti od konkurence,lepší vlastnosti,lepší materiály,lepší kvalita,do běžné výroby se zavádí výzkumy vědy.Silonky,teflon,nanomateriály,vyšší cena, Trh zaplaven spoustou výrobků,přilákat zákazníka na masovou propagaci.Upoutání pozornosti aby jsme prodali produkt. Splnění zákazníkova očekávání, (co mu na očích vidíme),začíná průzkum trhu,snažíme se vyjít vstříc, Postaven na přesvědčování zákazníka,aby se choval zodpovědně,tlak na ekologické,etické výrobky,poslední hit-udržitelný rozvoj-výrobek vydrží déle etický marketing-ekologické cigarety atd. 07.05.2019 Průzkum trhu-na konkurenci,na zákazníky, Vlivy které na zákazníky působí rozdělujeme na vlivy-subjektviní a objektivní segment trhu-skupina zákazníků která nakupuje nebo uvažuje o tom,že nakoupí dané zboží ceny konkurence,služby,kde jsou pobočky,otevírací doba,způsob prodeje, metod průzkumu trhu-průzkum v terénu,průzkum od stolu neuromarketing-zcela přesně odpovídá na otázky,kamera nás sleduje,máme napojený mozek, Obaly- estetický,ochranný,informační,recyklovatelný,odlišný od konkurence,snadlo otevíratelný,uzavřitelný,snadno skladovatelný,nizská cena ke vztahu k obsahu, Ceny-sečteme všechny náklady na výrobek,+zisk =prodejní cena+daň z prřidané hodnoty =prodejní cena s daní-základní sazba,první snížená sazba daně,druhá snížená sazba daně, cenu dále ovlivňuje-konkurence,poptávka,roční odbodí,počasí,místo prodeje,značka,způsob placení 09.05.2019Cenová pružnost poptávky je to vztah mezi změnou ceny a změnou poptávy nizská cenová pružnost-poptávka na změnu ceny skoro nereaguje,ať se cena snižuje nebo zvyšuje,poptávka je pořád stejná.např.-pitná voda,základní potraviny,hygiena, vysoká cenová pružnost-málá změna ceny se projeví ve změně poptávky-módní zboží, Volba distribučních cest distribuce-přímá,nepřímá, přímá-výrobce->konečný spotřebitel nepřímá- výrobce->obchod->konečný spotřebitel Propagace- psychologické ovládání zákazníků aby si pořídili naše zboží Reklama Publicita Podpory prodeje Osobní prodej Placená propagace která chválí dané zboží nebo firmu

Témata, do kterých materiál patří