Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výrobní činnosti podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,75 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

6.VÝROBNÍ A PRODEJNÍ ČINNOST PODNIKU hlavní činnosti podniku výrobní činnost podniku výrobní proces a jeho členěnízákladní typy výrobyprůběh výroby (příprava výroby – technická, ekonomická, organizační)plánování výroby Hlavní činnosti podniku Je to činnosti, na kterou má podnik živnostenské oprávnění nebo je zapsaná v obchodním rejstříku. Pokud provozuje více činností, je to ta převládající, která má největší podíl na výnosech. 1. výroba – výrobní podniky, materiál se přeměňuje ve výrobek, výsledkem je hmotný statek 2.obchod – obchodní podniky (VO, supermarkety, OD, samoobsluhy), nákup a prodej zboží, popř. jeho úprava 3. služby – podniky služeb, poskytují služby – doprava, pošta a telekomunikace, pohostinství a ubytování, peněžnictví, pojišťovnictví, opravy, kadeřnictví… 4. veřejná správa (neziskový sektor) – poskytuje veřejné statky (státní správa, tzn. všechny úřady, obrana státu (policie, armáda), zdravotnictví, školství, sociální zabezpečení…) V této oblasti působí státní neziskové organizace –organizační složky státu(zcela investované státem; úřady, nemocnice) apříspěvkové organizace(školy, divadla…)nestátní neziskové organizace – fundace, spolky, ústavy, církevní organizace, politické strany (z části investované státem) Výrobní činností podniku (výrobou) je: dobývání nerostných surovinzpracovatelský průmyslvýroba a rozvod elektřiny, plynu a vodystavebnictvízemědělství a myslivostlesní hospodářstvírybolov a chov rybVýrobní proces a jeho členění výrobní proces – jsou veškeré činnosti, které vedou ke zhotovení výrobku Členíme na 3 typy procesů: základní procesy (výroba) – zpracování materiálu na výrobekpomocné procesy – umožňují výrobu (údržba, výroba energie, výroba a oprava nářadí, ČOP, i od externích dodavatelů)obslužné procesy – činnosti provázející výrobu (manipulace s materiálem či s hotovými výrobky, skladování, kontrola…) Základní typy výrobypodle stupně mechanizace ruční výroba – práci vykonává člověk za pomoci nástrojů a nářadí (vánoční ozdoby, keramika) mechanizovaná výroba – práci vykonává stroj, který ovládá člověk (pekárna, může být ale i ruční výroba) automatizovaná výroba – práci vykonává stroj bez zásahu lidské ruky (výroba automobilů) podle objemu produkce a počtu vyráběných druhů (sortimentu) kusová výroba- výroba hodně druhů výrobků, ale v malém množství -stroje – víceúčelové nespecializované -pracovníci – vysoce kvalifikovaní, ale nespecializovaní -opakovatelnost – nízká -> vysoké náklady např. drobní podnikatelé – truhláři, krejčí, zlatníci, ale i výroba specializovaných investičních celků – zařízení elektráren, lanovek, cukrovarů… sériová výroba-výroba malého počtu druhů, ve větším množství od každého druhu - podle vyráběného množství – malosériová, středně a velkosériová výroba -stroje – univerzální i specializované -pracovníci – kvalifikovaní i nekvalifikovaní -opakovatelnost je vyšší než u kusové výroby např. výroba aut, praček, kol, rádií, obráběcích strojů… hromadná výroba-výroba jednoho (či malého počtu druhů) ve velkém množství -stroje – jednoúčelové specializované -pracovníci – kvalifikovaní na obsluhu strojů, ale i nekvalifikovaní na pomocné práce -opakovatelnost – vysoká, tvorba výr. linek -> nejnižší N např. pivovary, šroubky, papíry Průběh výroby Příprava výroby – v této fázi se řeší: - co a z čeho se bude vyrábět – vlastnosti, vzhled - jak budeme vyrábět – postup, stroje, nástroje - jaké profese budou potřeba Vlastní výroba – řídí sevýrobním postupem, jehož základem jetechnologie – tzn. způsob přeměny materiálu ve výrobek Kontrola výrobyprůběžná – snaha zachytit včas vadný výrobekvýstupní kontrola – po ukončení výroby Kvalita (jakost) je vymezena požadavky spotřebitelů a požadavky státu na ochranu spotřebitele (bezpečnost, technické požadavky, správné označení) Kvalita se posuzuje podle norem jakosti - v ČRČSN (česká státní norma) - mezinárodní normyISO- certifikace (jakost při výrobě a prodeji) Skladování výrobků – obdoba skladování materiálu ad 1.Příprava výroby Výrobní program = je tvořen výrobky, které podnik vyrábí, mění se dle požadavků trhu nových tech. poznatků (co všechno jsme schopni udělat) Výroba se musí připravit po stránce: technické – určení parametrů výrobku a postupu výrobyekonomické – stanovení nákladů a cenyorganizační – jaké útvary budou výrobu zabezpečovat Na to navazujemarketingová příprava – jejím cílem je uvést nový výrobek na trh – obal, název, reklama ad a)Technická příprava začínáme námětem na nový výrobek - náměty přicházejí - zvenku podniku – požadavky zákazníků, konkurenční produkty, studium odborné literatury, patentů… - zevnitř podniku – požadavky na nové produkty vycházejí z potřeb snížit náklady na výrobu, využít nové materiály, využít volné kapacity… oddělení vývoje navrhne výrobek (často v podobě modelu) KONSTRUKČNÍ PŘÍPRAVA – stanovení vlastností, rozměrů, vzhledu nového výrobku dle modelu se zpracujekonstrukce nového výr. -> dokumentace (výr. výkres)je-li třeba, vyrobí seprototyp (ten sepodrobí zkouškám)dle zkoušek úprava konstrukce, zpracují senávody k obsluze a propag. mat. - konstruktér TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA – technologové zabezpečují postup a průběh výroby vypracovávávýr. postup, výkonové normy a dílenské podklady -> tzv. postupové listyurčuje dílny, provozy a stroje, výrobní pomůcky a nářadí, na nichž se bude vyrábět - technolog ad b)Ekonomická příprava Cílem je stanovit náklady na výrobek, jeho cenu a zjistit, zda výrobek bude ziskový 1. stanovímenormy – stanovují potřebu majetku nebo práce na jednotku výkonu. Rozlišujeme: normy spotřeby materiálu – vyjadřují max. množství materiálu, které může být spotřebováno na jednotku výkonu (10 kg mouky/100 rohlíků)normy spotřeby energie – vyjadřují max. množství energie na jednotku výkonu nebo na jednotku výrobního zařízení za jednotku času (kolik energie sežere 1 pec/1 hod.)normy zásob – vyjadřují průměrné (optimální) množství zásob, které má mít podnik na skladě k plynulému zajišťování výroby nebo prodejenormy kapacitní – vyjadřují max. výkon jednotky výrobního

Témata, do kterých materiál patří