Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Marketing a propagace

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Marketing Nauka, jak prodat správný výrobek za správnou cenu, na správném místě, ve správný čas4P: product, price, promotion, place (výrobek, cena, propagace, místo)Podmínka: 1) aby měl podnikatel zisk 2) aby byl zákazník spokojený Segmentace: rozdělení zákazníků do určitých skupin (věk, pohlaví, místo) Marketingový informační systém = shromáždění informací → analýza → vyhodnocení Tvoří: pracovníci, metody, technikaKaždý podnik si vytváří svůj marketingový informační systém na základě informací:Primární: marketingový výzkumSekundární:již existující → a)interní – v podniku, levné, dostupné b)externí – vně podniku, statistické ročenky, odborné časopisy Fáze:Definice problému →Plán výzkumu → Sběr informací →Analyzování Techniky:1)kvantitativní – a)pozorování – zaznamenává skutečné chování –zúčastněné = osobně v ději (zkoumání) –nezúčastněné = kamera – Klad: výsledek je ihned; Zápor: nevíme proč b)experiment – navození nové situace a zjištění reakcí sledované osoby –přirozené prostředí –laboratoř – testy výsledků c)průzkum –osobní pohovor – zjišťování složitějších problémů, použití techniky, ztráta anonymity, ovlivněno osobou tazatele – vzhled, neutrální, obratný, upravený –telefonický – rychlejší a levnější způsob, ztráta anonymity –dotazník – skládá se ze série otázek, cílem = získat názory a fakta Dotazník:→zásady: jednoznačnost, srozumitelnost, stručnost, validnost, logická posloupnost +levné- nemůžeme sledovat neverbální komunikace, zisk respondentů →druhy otázek: a)uzavřené – 1) ano x ne 2) ano – nevím - ne 3) škálové (odhodnoťte 1-5, *, graf, spokojenost) 4) výběrové 5) výčtové (výběr z více možností) b)otevřené – 1) volné – odpověď různá 2) dokončení věty, příběhu, obrázku c)všeobecné – muž x žena, věk, vzdělání,… 2)kvalitativní – shromažďuje informace o chování, motivech a příčinách Hloubkový rozhovor – smyslem = nalézt hluboko uložené příčiny našich názorů Rozhovor – otevřená volná diskuze, zaznamenáván – důraz kladen na reakce – úspěch pouze v případě uvolněného vztahu –vysoce kvalifikovaná osoba, komunikativní, finančně náročný Skupinový rozhovor – řízený rozhovor, zaznamenáván, finančně náročné – sledování procesu společenského působení na individuální rozhodování → každý účastník je vystaven názorům ostatních – dotazování – vybírání reprezentativně s ohledem na cíl zkoumání – odbourání psychických zábran – rozdílné názory vyvolávají ostřejší reakce – moderátor musí být objektivní a znalý problému – příjemné prostředí, vysoká vypovídající schopnost Brainstorming– řeší zadaný problém – snaží se získat co nejvíce originálních myšlenek – respondenti společně hledají ideální řešení zadaného problému – pravidla: nehodnotit, nesmát se, pozitivní atmosféra, zapisovat Projektivní techniky – respondent není schopen odpovědět jinak → dokončení Propagace v CR Reklama – webovky, katalogy, inzeráty v tisku, plakáty, prospekty, stánky na letištiPodpora prodeje – soutěže, hry, dárkové poukazy, dětské slevy, výstavy, veletrhyPublic relations – prezentace produktů (studijní cesta pro novináře), sponzoring, charitaOsobní doporučení - nejúčinnější Propagace Forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím, aby zákazník byl informován a přesvědčen k nákupu určitého zboží nebo služby Funkce:informační – informovat o výrobku nebo slevě přesvědčovací – snaha přimět ke koupi připomínající – připomíná výrobek Nástroje Reklama – placená, neosobní jednosměrná komunikace –cíl: ovlivnit chování spotřebitele ke koupi –formy – TV, rádio, internet, billboardy, letáky, noviny – slogan, výběr cílové skupiny – úspěšnost = ve správný čas, na správném místě + masovost, visibilita- vysoká cena, obtížná měřitelnost účinku Osobní prodej– přímá komunikace a vybudování vztahu se zákazníkem –typické pro: kosmetiku, drogerii, elektro – nároky na vlastnosti prodejce (odborné znalosti, improvizace) + efektivnější než ostatní nástroje- vysoké náklady, vazba zákazníka na prodejce Podpora prodeje – nepřímá komunikace zahrnující krátké podněty ke koupi – reklamní dárky, vzorky, ochutnávky, kupony, soutěže, slevy + okamžitý účinek- krátkodobé Public relations – bezplatné, zvyšuje pozitivní obraz o firmě před veřejností prostřednictvím médií –prostředky: a)press relation – tiskové konference, interview b)firemní akce – slavnostní večírek, rodinný den c)sponzoring – finanční podpora – sport, kultura, charity d)lobbing – zastupování zájmů firmy u veřejných činitelů ±nezávislé ovlivňování veřejného mínění Přímý marketing – komunikace firmy s konkrétním zákazníkem – přímé oslovení člověka –formy: pošta na přímého adresáta, telemarketing, TV shop, direkt mailing –podmínka: databáze stávajících i potencionálních zákazníků + přímé zacílení- zahlcenou přímým marketingem

Témata, do kterých materiál patří