Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
SOCIALNI POJISTENI (nove)

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (84 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) a ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ZP)

1) Sociální pojištění – charakteristika, složky, sazby, poplatníci, vyměřovací základ

Důchodové pojištění

Nemocenské pojištění

Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

2) Zdravotní pojištění – charakteristika, sazby, poplatníci, vyměřovací základ

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

- viz Zákon č. 589/1992 Sb.

- je příjmovou položkou státního rozpočtu

- slouží pro tzv. transfery (nevratné platby ze SR ve prospěch obyvatel)

- spravuje ho státní instituce = Správa sociálního zabezpečení (SSZ)

- platí princip solidarity (každý platí podle příjmů, ale čerpá podle potřeby)

SP má 3 SLOŽKY:

1. Důchodové pojištění - stát z něj hradí důchody: starobní, invalidní, vdovské a sirotčí

- máme průběžný systém financování důchodů

(tzn., co se v daném roce na důchody vybere, to se v daném roce vyplatí)

- je povinné, tvoří samostatnou položku příjmů do SR

2. Nemocenské pojištění - stát z něj hradí: nemocenské dávky (když je pracovník nemocný a nemá příjmy, aby měl z čeho žít)

ošetřování člena rodiny

peněžitou pomoc v mateřství (mateřská)

vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství

- u OSVĆ je dobrovolné!!

3. Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - stát z něj hradí: podpory v nezaměstnanosti

výdaje na vytváření pracovních míst

rekvalifikace

- je povinné

POPLATNÍCI SP jsou:

1. Zaměstnanci - osoby činné v pracovním poměru, na základě dohody o pracovní činnosti,

jednatelé a společníci s. r. o., členové družstev, soudci, poslanci a senátoři, 6,5%

- vyměřovací základ SP = hrubá mzda za měsíc

2. Organizace - malé i velké firmy, 25%

- vyměřovací základ SP = objem hrubých mezd za měsíc

3. OSVČ - osoby samostatně výdělečně činné – podnikatelé, 31,5% nebo 29,2%

- vyměřovací základ SP = 50% z rozdílu mezi příjmy a výdaji předcházejícího roku

- platí min. měsíční zálohy od zahájení činnosti (1 943 Kč,- a 115,- na nemocenské)

Způsob placení SP:

Organizace = odvádí SP za sebe i své zaměstnance, nejpozději v den výplaty

OSVČ = platí měsíční zálohy a vyúčtování provede při roční uzávěrce

Co je OSVČ?

OSVČ = jsou osoby, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost na území ČR

nebo spolupracují při výkonu samostatné výdělečné činnosti (SVČ)

SVČ je: 1. provozování živnosti (na základě oprávnění)

2. podnikání v zemědělství (podle zvláštního zákona)

3. činnost společníka v. o. s. nebo komplementáře k. s.

4. výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti (musí se jednat o soustavný výkon)

Pozn.: OSVČ může být vedle svého podnikání i zaměstnancem v nějaké firmě

Rozdělení: SVČ se rozděluje na hlavní a vedlejší. SVČ se považuje za:

a) hlavní: pokud není vedlejší

b) vedlejší pokud OSVČ v kalendářním roce:

Témata, do kterých materiál patří