Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zasoby_a_zasobovani

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

4. ZÁSOBY A ZÁSOBOVÁNÍ

a) Zásoby – pojem, členění, oceňování, význam

Pojem

- zásoby jsou hmotné statky používané ve výrobním podniku pro výrobní činnost

- mohou být určené i k prodeji

- jsou součástí oběžného majetku, který neustále mění svoji podobu

Význam

- zásoby zajišťují plynulý chod výroby

Velikost zásob

- zásoby by se měly udržovat v přiměřené výši, příliš velké zásoby vážou finanční prostředky a příliš malé zásoby ohrožují chod výroby

- proto se stanovují normy zásob

Členění zásob

1. ZÁSOBY NAKUPOVANÉ

a) zboží

- všechny statky, které podnik nakupuje za účelem prodeje

- zboží mohou být i vlastní výrobky, pokud je podnik prodává ve svých vlastních prodejnách

b) materiál

- suroviny, základní materiál (hmoty, které při výrobě přecházejí do výrobku a tvoří jeho podstatu; např. látka)

- pomocné látky (hmoty, které také přecházejí do výrobku, ale netvoří jeho podstatu; např. nitě, barva)

- provozovací látky (hmoty, které jsou nezbytné pro provoz podniku jako celku; např. kancelář, čisticí prostředky, pohonné hmoty)

- náhradní díly (předměty určené k uvedení majetku do původního stavu)

- obaly (slouží k ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboží a výrobků; dělí se na vratné a nevratné)

- drobný hmotný majetek (věci s pořizovací cenou do 40.000,--, které podnik nezařadil do drobného majetku)

2. ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY

a) nedokončená výroba

- produkty, které již prošly několika výrobními operacemi, takže už nejsou materiálem, ale ještě nejsou hotovým výrobkem

b) polotovary

- produkty, které ještě neprošly všemi výrobními operacemi, ale dají se již samostatně prodávat, skladují a evidují se odděleně

c) hotové výrobky

- produkty, které již prošly všemi výrobními operacemi i výstupní kontrolou, takže už mohou být prodány

d) zvířata

- patří sem mladá zvířata, zvířata ve výkrmu, ryby, kožešinová zvířata, včely, hejna slepic, krůt a kachen

Oceňování zásob

1. Vlastními náklady výroby (vl. N)

- takto se oceňují zásoby, které si podnik sám vyrobí

2. Pořizovací cenou (PC)

- cena pořízení + náklady spojené s nákupem

3. Reprodukční pořizovací cenou (RPC)

- cena, kterou stanoví soudní znalec odhadem a používá se při pořízení zásob darem nebo při nalezení zásob při inventuře

b) Výpočet průměrné ceny zásob – metoda FIFO, aritmetický průměr proměnlivý a periodický

- při nákupu materiálových zásob se mění ceny tohoto materiálu

- při výdeji materiálu do spotřeby je proto třeba znovu stanovit jeho cenu

1) metoda FIFO

- tento způsob oceňování znamená, že jednotlivé výdeje materiálu se postupně oceňují cenami od nejstarší zásoby k zásobě nejnovější

- uplatňuje se zásada – 1. do skladu – 1. ze skladu (tzn. 1. cena přírůstku se použije jako 1. cena úbytku)

Témata, do kterých materiál patří