Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
9 - Pracovně právní vztahy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pracovně právní vztahy řeší vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem řeší odměňování personálu, dovolenou pohovory, přijímání, výpověď pracovně právní vztahy pracovní mimopracovní poměr poměr Pracovní smlouva Dohoda o provedení činnosti DPČ Dohoda o provedení práce DPP jmenování (soudce,... státní podniky) pracovní poměr vzniká jmenováním nebo na základě pracovní smlouvy Právní normy = pravidla chování určená státem Zákoník práceZákon o zdravotním pojištěníZákon o pojištění na sociální zajištění/zabezpečení zaměstnavatelé Zákon o minimální mzdě (od 1. ledna 2019 – 13 350 Kč / 79,80 na hodinu) Zákon o kolektivním vyjednávání - význam zejména u velkých firem stát (=vláda) odbory - zaměstnanci zvolí někoho, kdo za ně mluví → odbory Pracovní smlouva vždy písemně minimálně dva originály (pro z-ce i z-tele) Povinné náležitosti Identifikace Kdo s kým (zaměstnavatel se zaměstnancem) Náplň práce, konkrétně Den nástupu Místo výkonu, co nejúžeji (adresa) Podpisy + datum podepsání Nepovinné náležitosti nesmí porušit zákoník práce Mzda/plat (platí stát) → nejčastěji řešeno dalším papírem =mzdový výměr – hrubého Práva a povinnosti Platnost smlouvy – doba určitá – doba neurčitá – platí i tehdy, kdy není nic napsáno Bonusy, výhody, školení, příspěvky, stravenky Dovolená Pracovní doba Zkušební doba – maximálně 3 měsíce – začíná ode dne nástupu Zdravotní způsobilost Ukončení pracovního poměru Dohoda o ukončení pracovního poměru dvoustranný právní akt (2 podpisy, obě strany souhlasí) = obě strany souhlasí s ukončením PP k určitému datu – žádná výpovědní doba, žádné odstupné Výpověď z pracovního poměru jednostranný právní akt (1 podpis – já nebo oni) ze strany zaměstnance – písemně, předat nadřízenému – nemusí udávat důvod – žádné odstupné – výpovědní doba – celé 2 měsíce (12. května dám výpověď, 1. srpna nejdu do práce) ze strany zaměstnavatele – písemně, předat zaměstnanci – musí udat důvod, který je v souladu se zákoníkem práce – odstupné – výpovědní doba – celé 2 měsíce Uplynutí doby určité 3 roky 3 roky 3 roky Ukončení pracovního poměru ve zkušební době – bez důvodu – bez odstupného 3 měsíce – i v době nemoci Hrubé porušení pracovní kázně = okamžité ukončení PP – žádná odstupné – žádná výpovědní doba – tento druh se počítá do zápočtového listu (alkohol, drogy, krádež, 2x písemné upozornění za chyby) – další zaměstnavatel o tom bude vědět → budu prosit o dohodu o ukončení PP PP končí smrtí zaměstnance nebo ukončení v osobních společnostech Zkušební doba = dohodnuté období, během něhož lze vypovědět pracovní poměr Výpovědní doba = doba, jejíž uplynutím končí pracovní poměr, nejméně 2 měsíce Dovolená cílem je odpočinek, načerpání fyzických a psychických sil nástup na dovolenou určuje zaměstnavatel základní délka jsou 4 týdny (2 týdny musí být vcelku!) Druhy za kalendářní rok pracujeme celý rok → 4 týdny dovolené pracujeme půl roku → 2 týdny dovolené za odpracované dny – každých 22 odpracovaných dní → 1/12 ze 4 týdnů – 44 odpracovaných dní → 2/12 ze 4 týdnů dodatková dovolená je navíc, 1 týden pro zdravotně náročné profese (horník, armáda, policie, …) učitel má 1x za kalendářní rok, ale má 6 týdnů Pracovní doba dána zákoníkem práce (40 h/týden. 41. hodina je počítána jako přesčas) 8h/den + 30 min přestávka na oběd max. po 6 hodinách práce, neplacená veškeré úpravy pracovní doby musí být uvedeny v pracovní smlouvě a nesmí porušit zákoník práce mezi směnami minimálně 8 hodin pauza Práva a povinnosti z-nce a z-tele to, co je pro jednu stranu právem, je pro druhou stranu povinností Povinnosti zaměstnance 1) dodržovat pracovní dobu, docházka 2) vykonat práci dle pracovní smlouvy 3) dodržovat předpisy – bezpečnostní (oděv, obuv, manipulace s přístroji) – požární – hygienické 4) chránit majetek firmy Povinnosti zaměstnavatele seznámit zaměstnance s plánem směn/prácepřidělit práciseznámit s předpisy, zaškolitzajistit výrobní prostředí, pomůckynepožívat alkohol Práva a povinnosti jsou podrobně zapsané v zákoníku práce Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti DPP DPČ Rozsah max 300 h/rok u 1 zaměstnavatele max ½ pracovní doby (=20/týden) ZP, SP do 10 000 kč nic z odměny nad 10 000 kč 4,5 % a 6,5 % (13 000, z 10 se neplatí, ze 3 se platí) do 2 500 kč, nic nad 2 500 kč, ano (13 000, platí se ze 13 000) Záloha na daň z příjmu do 10 000 má člověk na výběr: a) nepodepíše prohlášení = srážková 15 % nepíše se do ročního daň. přiznání b) podepíše prohlášení = zálohová jako u prac. smlouvy píše se do ročního (možnost přeplatku) nad 10 000 vždy zálohová vždy zálohová → píše se do daňového přiznání Ukončení na dobu určitou nebo končí splněním úkolu doba určitá doba neurčitá → výpovědní doba je 15 dní, bez udání důvodu Dovolená bez nároku – možno úpravy ve smlouvě bez nároku – možno úpravy ve smlouvě Nemocenská pokud odvádím SP a ZP pokud odvádím SP a ZP

Témata, do kterých materiál patří