Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ivan Klíma Moje první lásky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,66 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MOJE PRVNÍ LÁSKY Ivan Klíma Ivan Klíma se narodil 14.září 1931 v Praze. Je českým spisovatelem a dramatikem. Zároveň nejpřekládanější český autor. Jeho rodiče byli židovského původu a tak část dětství strávil v Terezínském koncentračním táboře. Od roku 1969 nesměl pro své politické názory u nás v Čechách publikovat, jeho tvorba i spolu s jinými spisovateli byla oficiálně zakázána. Dalšími díla byla například: Moje šílené století, Milenci na jednu noc, Velký věk chce mít též velké mordy. Dílo je psáno v próze, literární druh epika. Jedná se o soubor povídek, které jsou vyprávěny ich formou. Vypravěčem je sám autor. Jedná se o veselé, erotické, dojímavé i nadějeplné povídky, které autor ukončil v roce 1981. Základem povídek je jednoduchý příběh Soubor obsahuje šest povídek, ve kterých autor představuje v časové posloupnosti změny citového a milostného života mladého hrdiny v době protektorátu a 50. let. Když jsem před ní stanul, podívala se na mě, okamžik setrvala pohledem na mé tváři, pak se usmála. Znal jsem ji, samozřejmě, ale vlastně jsem si jí nikdy pořádně nevšiml. Měla černé vlasy a pihovatou tvář. Naklonila se opět nad svůj železňák, vzala můj hrnek, uchopila největší z odměrek, ponořila ji do nitra obrovité nádoby a pak její obsah vyprázdnila do mého hrnce. Spěšně do něho nalila ještě dvě dávky a opět se na mě usmála. Jako by mi tím úsměvem chtěla sdělit něco podstatného, jako by se mě jím dotýkala. Vrátila mi můj hrnec naplněný až po okraj a já zamumlal, že děkuji. V koutě zašelestila myš, kdesi pod námi bouchly dveře, vět však ode mě odstoupil; hleděl jsem do líbezné tváře a cítil, jak se má vlastní tvář uvolňuje, jak se má ústa usmívají. I ty. Já maluju. Kdybych měl dost čtvrtek. Dělal jsem naše kasárna a kovárnu a bránu, když jde zrovna transport … V této ukázce je pomyslný rozhovor Klímy s Miriam. Který si připravoval, když za ní chtěl jít na návštěvu. Nohy mě sotva nesou, jen abych se v poslední chvíli nezasekl vlastní troufalosti. Už drží můj hrnek, otvírá ústa, jedna odlivka, ne ta velká, ta nejmenší. A ona, ona se na mě dívá bez úsměvu. Nepoznáváš mě snad ? Polknu naprázdno, konečně se usměje, trochu smutně, jako by se omlouvala, vrací mi hrnec, jeho dno je pobryndáno hnusně namodralou vodnatou tekutinou. Ale to jsem přece já, Miriam, já kterého … Smutný konec povídky, kdy láska malého Klímy byla nenaplněna pro jeho ostýchavost. IN CAMERA CARITATIS Klímova třída má na latinu obávaného učitele. Jeho hodiny jsou pro ně utrpením, dokud k nim do třídy nepřijde nová dívka, Eva, jež latinu dobře ovládá. On se do ní na první pohled zamiluje a píše jí básničky. Nakonec, aby si ji získal, se rozhodne, že pro ni napíše román. Jeho tvorbou stráví celé prázdniny, ale když se pak vrátí po létě do školy, zjistí, že Eva si už našla jiného. Vstala a řekla, že se jmenuje Eva Sobotková. Bože, tak strašlivě věřících. Zamilovaný Klíma, jí začal psát básničky................... Zatím co jsme se u silnice loučili, její ztemnělé oči jako by ke mně vzhlížely s očekáváním. Zde můžeme vidět, že Klímova láska neskončila jen u básniček, ale začal psát celý román. Teprve teď jsem dokázal postřehnout v jejím hlase, jemuž jsem se ještě nedávno tak obdivoval, stopy hnusné a licoměrné falše. Tušil jsem, že o tom všem, čeho je schopno proradné ženské srdce, napíšu jednou, možná už brzy nový velký román. Tady máme opět konec povídky, která pro Klímu skončila špatně. Jelikož on jí psal slohovou práci s tím, že doufal o naplnění lásky. Ale mezi tím si už Eva našla někoho jiného. MÁ VLAST Klíma je se svými rodiči hned po válce na dovolené v jedné vesnici. Rodiče s bratrem se ubytují na statku, on je poslán do hostince. Jeho sousedkou je zde manželka doktora Slavíka, do níž se zamiluje. Většinu dovolené tráví čtením děl velkých mistrů, jak mu to doporučila jedna redaktorka. Jeho matka chce odjet, když se dozví, že jejich soused má tuberkulózu, ale pan doktor je ujistí, že to není nebezpečné, a tak zůstávají. Nakonec právě tentosoused umírá a na pohřbu se Klíma chytí s paní doktorovou za ruce. U sousedního jsem hned zpozoroval žlutovlasou paní s oběma děvčaty. Byla to na první pohled dáma, aspoň pokud se dámy odlišují od obyčejných žen množstvím šperků, hedvábnými šaty, namalovanými ústy a vznešeným držením hlavy. Lebku měla kulatou a spíše malou, oči stejné barvy jako šaty. V této ukázce si poprvé Klíma všiml paní doktorové a máme zde i její popis. Vyhodil poslední rybu do krajáče, paní hostinská se radostně smála, zatímco doktorová se na mě podívala, jako by mi chtěla říct: nezlobte se, já už taky nezlobím, takový mám život! V této ukázce můžeme vidět, že paní doktorová není úplně šťastná v manželství s panem Doktorem. A tak si Klímovi stěžuje. A tu jsem si všiml, že její pravá dlaň, až dosud ji nechala spočívat na koleni, se pohnula a sunula do uličky mezi sedadly, a já pochopil, co mám učinit, a pomalu, velice pomalu jsem přisunoval svoji ruku, až jsem ucítil ten dosud nepoznaný dotyk, v

Témata, do kterých materiál patří