Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
My Wordlist

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Eric JanataWORDLIST5. 7. 2016 23 feared – obávaný suggest – navrhnout skyline – silueta města get in – nastoupit do auta get out of – vystoupit z auta get on – nastoupit do mhd get off – vystoupit z mhd not at all – vůbec ne receive – dostat consist of – skládat se z flow – téct magnificent – nádherný mystery – záhada occupy – zabírat území attend – navštěvovat, docházet be interested in – zajímat se o enclose – přiložit military – armáda velvet – samet value – hodnota servant – sluha reign – vláda panovníka protect – chránit priceless – neocenitelný, nelze dát cenu muddy – blátivý fortress – pevnost cloak – plášť arrest – zatknout be on fire – hořet advice – rada classy – prvotřídní enough – dost find out – zjistit have a clue – mít ponětí stone-washed jeans – špinavé džíny (efekt) lazy – líný least – nejnepatrnější at least – přinejmenším roast beef – hovězí pečeně spare – zbytečný reach – dosáhnout bodu achieve – dosáhnout cíle prediction – předpověď pleasant – příjemný perhaps – snad land – přistát driving licence – řidičské oprávnění slice – plátek gravy – šťáva z masa fork – vidlička except – kromě effigy – podobizna invite – pozvat receive – obdržet after all – konec konců dangerously – nebezpečně dustbin – popelnice heavily – hodně mind – všímat si, dávat pozor notice – povšimnout si slippery – kluzký sunbathe – opalovat se rent – půjčovat na nemovitosti telly – televize hire a car - pronajmout si auto video rental – videopůjčovna dust - utírat prach gas stove – plynový sporák good-sized – slušně veliký, vyhovující greet – přivítat hoover – vysávat mess – nepořádek pillow – polštář take the rubbish out – vynášet koš tidy – uklízet washbasin – umyvadlo wipe – utírat do čista či sucha mop up - vytřít broom – smeták waste – odpad sink – dřez sweep – zamést polish – leštit fence – ohrada lawn – trávník nearby – blízko, poblíž staircase – schodiště stream – potůček summerhouse – letní altánek utility room – užitková místnost larder – komora pentry - spíž according to – podle wood – les yard – dvorek nightmare – noční můra pour – vylít poor – chudák while – zatímco at last – konečně of course – samozřejmě horn – roh na troubení corner - roh shield – krunýř, štít speciality – zvláštnost tail- ocas return – vrátit se topic – téma carve – vyřezat full – plný hole – díra hope – doufat inside – uvnitř pumpkin – dýně wait for – čekat na entrance – vchod escape – zmizet, uniknout evaporate – odpařit se vanish - vymizet happen – stát se look for – hledat manage – podařit se succeed – mít uspěch load – naložit kind – druh r

Témata, do kterých materiál patří